เพลง เพื่อเธอ สสวท. (special song : for you ipst) โดย ชมรมครู สควค.

เพลง เพื่อเธอ สสวท. : ชมรีวิวประกอบเพลง “เพื่อเธอ สสวท.” ที่ประพันธ์เนื้อร้อง โดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ดาวน์โหลดเนื้อร้อง เพลง [“เพื่อเธอ สสวท.”]

เพลง เพื่อเธอ สสวท.

นางสาววาสนา   วงเดโช :: ขับร้อง
นายศรัญญู   พลซา :: ทำนอง
นายปิยะพงษ์   แก้วสุฟอง :: ดนตรี
นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข :: ประพันธ์ 
ชมรมครู สควค. :: สนับสนุน

กว่าจะเป็น สควค. หนึ่งคน                                 
เธอเพียรฝึกฝน จนเป็นแบบพิมพ์ที่ดี
และจะไม่ลืมห้าปีที่ศึกษา
จนไขว่คว้าถึงฝันที่ฉันคอยรอ                        

เหนื่อยหนักไม่ท้อ เพราะคำว่าครูนั้นยิ่งใหญ่
แม้ไม่ได้มี ชีวิตที่ดีเลิศเลอ
ขอบคุณความรัก ความดีที่หล่อหลอม
ที่ส่งเสริมเติมไฟฝันให้ฉันเสมอ

*คงไม่มีวันนี้ ถ้าไม่มีเธอวันนั้น
เธอคือแสงที่ส่องทางให้เดิน
ผิดพลาดมากมายแค่ไหน อภัยให้ได้เสมอ
เพื่อเธอ ฉันจะไม่เดินหลงทาง
จากวันนี้ ทุกคืนและวันที่ผ่าน
จะทุกข์จะทรมาน ยากเย็นเพียงใด ฉันพร้อมจะทำทุกอย่าง

**  จะอุทิศเพื่อการศึกษา จนวินาทีสุดท้าย             
สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ สู่เยาวชน-คนไทย  
เพื่อจะตอบแทนเธอ สสวท.

ซ้ำ (*),(**) เพื่อจะตอบแทนเธอ สสวท.

ปี พ.ศ. 2555 : ในโอกาสครบรอบ 40 ปี สสวท. มีการจัดกิจกรรมสมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับอุทกภัย ณ สถานีโทรทัศน์สีทีวี ช่อง 11 ครูศักดิ์นันต์ อนันตสุข ร่วมบริจาค 1,000 บาท

ipst40y2
ขอแนะนำ : ช่องสถานีออนไลน์ของครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (KRUSAKANAN’S CHANNEL) หรือคลิกที่ http://www.youtube.com/user/krusakananLeave a Comment