โมเดล 3D สำหรับงานภูมิสารสนเทศ ดาวน์โหลดภาพ 3D ข้อมูลภาพ 3D โหลดฟรีได้ที่ 3dwarehouse

princepalace

การทำข้อมูล 3D เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้ ไม่เพียงเฉพาะข้อมูลที่เป็นของสภาพภูมิประเทศเท่านั้น แต่ยังมีการสร้างรูปทรงสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อที่จะนำไปซ้อนทับบนสภาพภูมิประเทศนั้นอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่แสดงออกมามีความน่าสนใจมากขึ้น ดังที่แสดงผลใน Google Earth ก็จะเห็นสิ่งก่อสร้างมากมาย 

โมเดล 3D สำหรับงานภูมิสารสนเทศ หาได้ที่ 3dwarehouse :[https://3dwarehouse.sketchup.com]

การนำภาพ 3D มาใส่ในงานด้านภูมิสารสนเทศ หรืองานออกแบบต่างๆ สามารถหาภาพ 3D ได้ฟรีจากการ Search ใน Google 3D Warehouse รูปทรง 3D ใน 3D Warehouse จะโหลดเป็นไฟล์ Sketchup, Google Earth, หรือ Collada ก็ได้Leave a Comment