Latest MY-E-portfolio News

[โรงเรียนสีเขียว] วัสดุผสมดินปลูกจากใบไม้แห้ง สวนป่าตาเบาวิทยา โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน

เนื่องจากในบริเวณรอบโรงเรียนตาเบาวิทยา มีต้นไม้จำนวนมาก โดยเฉพาะสวนป่าโรงเรียนตาเบาวิทยาที่อยู่หน้าอาคารเรียนนั้น มีใบไม้ร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการทับถมมากขึ้นเรื่อยๆ ...

ผอ.ตาเบาวิทยา ต้อนรับ ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติหนองสาหร่าย บ้านภูมิสตึง อ.ปราสาท

5 ต.ค. 2559 : นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประธานมูลนิธิ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช พร้อมคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช เลขานุการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และคณะ มาเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ...

[ตบว.] ผลงานนักเรียน คุณครู และผู้บริหารโรงเรียนตาเบาวิทยา ผลงานโรงเรียนขนาดเล็ก (22 ส.ค. 2559-31 ส.ค. 2561)

A : ผลงานนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา 6 กันยายน 2559 : [เหรียญรางวัล] นายชัยณรงค์ คิดดีจริง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเปตอง เดี่ยวชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ...

ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2559 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

22 สิงหาคม 2559 : เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (เปลี่ยนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559) 24 ...

[Folio] สรุปการไปราชการประจำปีการศึกษา 2559 ของครูสอง (1 พฤษภาคม 2559-30 เมษายน 2560)

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ข้าราชการครู โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ไปราชการในช่วงปีการศึกษา 2559 (1 พฤษภาคม 2559-30 เมษายน 2560) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 3-7 พ.ค. 2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการ ...

[Folio] สรุปการไปราชการประจำปีการศึกษา 2558 ของครูสอง (1 พฤษภาคม 2558-30 เมษายน 2559)

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ข้าราชการครู โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ไปราชการในช่วงปีการศึกษา 2558 (1 พฤษภาคม 2558-30 เมษายน 2559) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 19-20 มิถุนายน 2558 : ...