เอกสารเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย : เส้นทางครูมืออาชีพ สำหรับครูผู้ช่วย [นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ว่าที่ครูผู้ช่วย ห้ามพลาด]

teacher-proดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย
1. เอกสารเตรียมสอบ : [เส้นทางครูมืออาชีพ สำหรับครูผู้ช่วย]
2. สรุปกฎหมาย เตรียมสอบครูผู้ช่วย : [ชีทสรุปกฎหมาย สอบครูผู้ช่วย]
3. คู่มือประเมินสมรรถนะครู : [คู่มือประเมินสมรรถนะครู สังกัด สพฐ.(ฉบับปรับปรุง)]

4. คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู : [คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู สังกัด สพฐ.]
5. มาตรฐานตำแหน่ง : [มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย]
6. จรรยาบรรณวิชาชีพครู : [ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครู]Leave a Comment