[สคริปต์งานบวช] คำกล่าวงานบวช คำกล่าวประธานงานบวช คำกล่าว ผอ. ในงานอุปสมบท ของครูในโรงเรียน (คำกล่าว ผอ. งานบวชครู)

เรียน ท่าน ……. ประธานในพิธีที่เคารพ คุณพ่อ คุณแม่และญาติของนาคเบริ์ด ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ในนามคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา รู้สึกดีใจและอิ่มเอิบใจที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญ ในโอกาสที่คุณครูธีระยุทธ สมเจตนา บุคลากรของนารายณ์คำผงวิทยา จะอุปสมบทในบวรพุทธศาสนา

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ พูดกันแบบลูกผู้ชาย ผมคิดว่า พวกเรามีหน้าที่สำคัญอย่างน้อย 3 ประการ นั่นก็คือ (1) หน้าที่รับใช้ชาติ (2) หน้าที่รับใช้พระศาสนา และ (3) หน้าที่ของลูกผู้ชาย ที่จะแทนคุณบิดามารดา

ประการแรก การรับใช้ชาติ อาจทำได้ด้วยการรับราชการทหาร หรือใช้ความรู้ที่เล่าเรียนมา มาทำงานเพื่อชาติที่เราถนัด ครูธีระยุทธ สมเจตนา ไปทำงานก่อนผมที่นารายณ์คำผงวิทยา ราว 1 เดือน และเราทำงานด้วยกันจนถึงวันนี้ราว 6 เดือน พบว่า ครูธีระยุทธ สมเจตนา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ นำเอาความรู้และประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ไปทำงานที่นารายณ์คำผงวิทยาได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งการที่พวกเรามาในวันนี้ นอกจากการมาร่วมงานในฐานะเพื่อนร่วมงานแล้ว เรายังมาเพราะความรัก ความเป็นคนที่น่ารักและเป็นคนคุณภาพขององค์กรของเราด้วย

ประการที่สอง การรับใช้พระศาสนา เราแต่ละคนอาจนับถือศาสนาต่างกัน แต่ชายไทยพุทธที่มีอายุครบบวช และเมื่อโอกาสเหมาะสม จะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ซึ่งการบวชในพระพุทธศาสนานั้น นอกจากจะเป็นโอกาสให้ผู้บวชได้ศึกษาพระธรรมคำสอนและฝึกอบรมตนเองตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังได้ชื่อว่า ได้สืบทอดพระพุทธศาสนาด้วย การที่นาคเบริ์ดจะอุปสมบทในวันพรุ่งนี้ จึงถือว่าได้ช่วยจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งเช่นกัน

ประการที่สาม คือ การได้บวชแทนคุณบิดามารดา เราแต่ละคนอาจมีสิ่งที่ช่วยให้พ่อแม่ชื่นใจได้หลายอย่าง แต่ผมเชื่อว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พ่อแม่ต้องการจากลูกชาย คือ การบวชในพระพุทธศาสนา ผมยังจำรอยความสุขของพ่อและแม่ผมได้ในวันที่ผมบวชได้ และวันนี้ก็ได้เห็นคุณพ่อคุณแม่ คุณลุง คุณป้าคุณน้าคุณอาของนาคเบริ์ดทุกท่าน มีความสุข และอิ่มเอมใจมากเช่นกัน เห็นแล้วก็ชื่นใจ สุขใจมากครับ นี่คือพลังบุญจากความตั้งใจของนาคเบริ์ดที่เราสัมผัสได้ นอกจากนี้ สิ่งที่นาคบิ์ดทำในวันนี้ ยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนชายทุกคนที่มาในงาน ได้เห็นว่า ลูกผู้ชายที่ดี เมื่อถึงวัยสมควร ต้องบวชแทนคุณบิดามารดา

ทั้งสามประการนี้คือ หน้าที่ของลูกผู้ชาย ซึ่งนาคเบริ์ดได้ทำแล้ว อย่างครบถ้วน เป็นลูกผู้ชายที่สมบูรณ์แบบ ดีใจกับคุณพ่อและคุณแม่ที่มีลูกชายที่สุดประเสริฐ และมั่นคงในพระรัตนตรัย เป็นชาวพุทธที่ดีเหมือนทั้งสองท่านครับ

สุดท้ายนี้ เราทุกคนก็หวังว่า ตลอดเวลาที่พระเบริ์ด อยู่ใต้ร่มกาสาวพัตร์ จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจริญสมาธิภาวนา เพื่อสร้างบุญบารมีและกุศลให้กับตนเอง และเป็นพลังบุญให้กับพวกเราทุกคนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านในวันนี้ด้วยเช่นกัน ก็ขอให้ท่านได้รับความสุขและสมเจตนาทุกประการ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในงานมงคลในวันนี้ จงมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เช่นกันครับ

ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

สคริปต์งานบวช กล่าวโดย : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ในงานฉลองขวัญนาค ครูธีระยุทธ สมเจตนา (9 เมษายน 2562) ณ บ้านปรือ-รุง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ Leave a Comment