[ข้อมูล] ภาพโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา บรรยากาศโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเมืองหงสา แขวงไชยบุรี ประเทศลาว

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา เป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงหลัก ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวครั้งแรก เมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว แต่ผู้ลงทุนจากประเทศไทย ติดขัดเรื่องเงินทุนในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนเวลาในสัญญา ต่อมารัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้ยึดคืนโครงการ และผู้ลงทุนจากประเทศไทยอีกรายหนึ่งได้รับสิทธิ์ ภายใต้สัญญาสัมปทานใหม่ตั้งแต่ 2559-2584

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ เปิดทำการผลิตเมื่อ 9 ธันวาคม 2558 มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 1,878 เมกะวัตต์  เป็นโรงไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในประเทศลาว และเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหินแห่งแรก เริ่มก่อสร้างปี 2553 เมื่อเปิดเดินเครื่องครบทั้งสามหน่วย ไฟฟ้าที่ผลิตได้ปริมาณ 1,478 เมกะวัตต์จะจำหน่ายให้แก่ไทย ที่เหลืออีก 400 เมกะวัตต์ ขายให้รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว

บริษัทไฟฟ้าหงสา เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนใน สปป.ลาว ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 3 ราย คือ บริษัทราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้น 40% บริษท บ้านปูพาวเวอร์ จำกัด ในกลุ่มบริษัทบ้านปูจำกัด (มหาชน) จากไทย ถืออีก 40% และ รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว ซึ่งเป็นนิติบุคคลของรัฐบาลลาว ถือส่วนที่เหลืออีก 20%

เนื้อหาเรียบเรียงจาก : http://www.manager.co.th/Indochina/ViewNews.aspx?NewsID=9580000132120
ภาพประกอบ ได้รับความอนุเคราะห์จาก : ท้าวหูมพัน ขันทวี : https://www.facebook.com/houmphanh.khanthavyLeave a Comment