ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทบ้านลำดวน [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทบ้านลำดวน]

Pprasat16 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >>  แผ่นภาพที่ 16/30 ปราสาทบ้านลำดวน ปราสาทบ้านลำดวน [Prasat Banlamduan] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 118 ตอนที่ 33ง. เมื่อ 9 เมษายน  2545 ชื่ออื่นๆ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทตามอญ [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวบัวเชด เที่ยวปราสาทตามอญ]

Pprasat17 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >>  แผ่นภาพที่ 17/30 ปราสาทตามอญ ปราสาทตามอญ [Prasat Tamon] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ชื่ออื่นๆ :              ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทจอมพระ [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวจอมพระ เที่ยวปราสาทจอมพระ]

Pprasat12 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >>  แผ่นภาพที่ 12/30 ปราสาทจอมพระ ปราสาทจอมพระ [Prasat Chompra] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ :                     ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทบ้านไพล [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทบ้านไพล]

Pprasat18 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >>  แผ่นภาพที่ 18/30 ปราสาทบ้านไพล ปราสาทบ้านไพล [Prasat Banpile] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ :                     ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทกังแอน [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทบ้านปราสาท]

Pprasat19 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >>  แผ่นภาพที่ 19/30 ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท [Prasat Banprasat] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 98 ตอนที่ 104 เมื่อ 30 มิถุนายน 2524 ชื่ออื่นๆ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทบ้านเฉนียง [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทบ้านเฉนียง]

Pprasat22 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >>  แผ่นภาพที่ 22/30 ปราสาทบ้านเฉนียง ปราสาทบ้านเฉนียง [Prasat Banchanieng] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทช่างปี่ [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวศีขรภูมิ เที่ยวปราสาทช่างปี่]

Pprasat23 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 23/30 ปราสาทช่างปี่ ปราสาทช่างปี่ [Prasat Changpee] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ :                    ...