ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทตาเมือนธม [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวพนมดงรัก เที่ยวปราสาทตาเมือนธม]

Pprasat28 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 28/30 ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนธม  [Prasat Tamuanthom] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทบ้านพลวง [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทบ้านพลวง]

Pprasat25 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 25/30 ปราสาทบ้านพลวง ปราสาทบ้านพลวง [Prasat Banpruang] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ :                     ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทศีรขรภูมิ [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวศีขรภูมิ เที่ยวปราสาทศีรขรภูมิ]

Pprasat21 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 21/30 ปราสาทศีขรภูมิ ปราสาทศีรขรภูมิ  [Prasat Srikraphumi] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ::  เล่มที่ 98 ตอนที่ 104 เมื่อ 30 มิถุนายน  2524 ชื่ออื่นๆ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาททนง [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาททนง]

Pprasat13 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 13/30 ปราสาททนง ปราสาททนง [Prasat Tanong] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 118 ตอนที่ 33ง. เมื่อ 9 เมษายน  2545 ที่อยู่ :                     บ้านปราสาททนง ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทวัดโพธิ์ศรีธาตุ [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวรัตนบุรี เที่ยวปราสาทวัดโพธิ์ศรีธาตุ]

Pprasat04 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 4/30 ปราสาทวัดโพธิ์ศรีธาตุ ปราสาทวัดโพธิ์ศรีธาตุ  [Prasat Watpoesritat] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทบ้านสนม [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทบ้านสนม]

Pprasat05 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 5/30 ปราสาทบ้านสนม ปราสาทบ้านสนม [Prasat Bansanom] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 118 ตอนที่ 33ง. เมื่อ 9 เมษายน  2545 ชื่ออื่นๆ :              ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทยายเหงา [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทยายเหงา]

Pprasat07 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 7/30 ปราสาทยายเหงา ปราสาทยายเหงา [Prasat Yai-ngao] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ :                    บ้านสังขะ ...