ครูวิทย์นักคิด : สอนเคมีด้วยการทำปูนขาวจากเปลือกหอย [วงจรการเกิดปูนขาว]

ครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (ครู สควค. รุ่นที่ 6) กับรายการ “ครูวิทย์ นักคิด” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เรื่อง การสอนเคมีด้วยการทำปูนขาวจากเปลือกหอยที่มีการบริโภคในท้องถิ่น สนับสนุนการเผยแพร่โดย ...

ครูวิทย์นักคิด : โบราณดาราศาสตร์ จากปราสาทในจังหวัดสุรินทร์

ครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (ครู สควค. รุ่นที่ 6) กับรายการ “ครูวิทย์ นักคิด” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เรื่อง การจัดทำแผนภาพโบราณดาราศาสตร์และธรณีวิทยาจากปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ ...

เพลง เพื่อเธอ สสวท. (special song : for you ipst) โดย ชมรมครู สควค.

เพลง เพื่อเธอ สสวท. : ชมรีวิวประกอบเพลง “เพื่อเธอ สสวท.” ที่ประพันธ์เนื้อร้อง โดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ดาวน์โหลดเนื้อร้อง เพลง [“เพื่อเธอ สสวท.”] เพลง เพื่อเธอ สสวท. นางสาววาสนา   ...

เทิดเกียรติพระคุณครู โฆษณาทุก Version ของ 7-eleven [โฆษณาคุณครู ของเซเว่น]

โฆษณาเทิดเกียรติพระคุณครู ของ 7-eleven ตอน ครูฝึกสอน โฆษณาเทิดเกียรติพระคุณครูของ 7-eleven ตอน คนผู้ปั้นคน โฆษณาเทิดเกียรติพระคุณครู ของ 7-eleven ตอน พระคุณครู ไม่มีวันเกษียณ ใครคือครู ...

ชมรมครู สควค.สุรินทร์ อบรมพัฒนาศาสตร์การสอนเนื้อหาวิชา PCK ครูวิทยาศาสตร์ อุดรธานี

14-15 กรกฎาคม 2555 :: ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.)-สุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน 13,000 บาท) ร่วมกับ ...

ชมรมครู สควค.สุรินทร์ อบรมพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

11 ธันวาคม 2554 :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.)-สุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ...

ชมรมครู สควค.สุรินทร์ อบรมสร้างสื่อการเรียนรู้ ประเภทโปสเตอร์เพื่อการศึกษา

16 ตุลาคม 2553 :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.)-สุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ...