อนาคตประเทศไทยที่ผมฝัน ภาพฝันการเมืองของศักดิ์อนันต์ อนันตสุข

ภาพเก่าเล่าอดีต : ส่วนหนึ่งของโปสเตอร์หาเสียงในตำแหน่ง เลขาธิการพรรคกระแสธรรม (พรรคการเมืองของนักศึกษา) เมื่อปลายปี พ.ศ. 2543 นักศึกษาชั้นปีที่ 3           18 ตุลาคม 2552 ผมอายุ ...

โรงเรียนวัฒนธรรมและการศึกษาลูกอีสานอนันตสุข

ที่ดินแปลงยาวในภาพ(ถ่ายดาวเทียม) สำหรับสร้างศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ถาวร) โดยเบื้องต้นแบ่งถมที่ 2 ไร่ ที่เหลือทำแปลงนาสาธิต ปลูกข้าวหอมมะลิ, ...

วิทยาศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น ถ่ายทอดนวัตกรรมการศึกษาที่วิทยาลัยครูคังไข เชียงขวาง สปป.ลาว

12-14 มีนาคม 2555 : นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อศึกษาธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ...

สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมจันสว่าง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

25-28 ก.ค. 2554: นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข พร้อมคณะนักศึกษา สควค. ป.เอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น เดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัยเรื่อง “สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสรัคติวิสต์ ...

วิทยาศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น ถ่ายทอดนวัตกรรมการศึกษาที่วิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สปป.ลาว

10-13 ธ.ค. 2552 : นักศึกษา สควค. ป.โท วิทยาศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น เดินทางไปเผยแพร่นวัตกรรมการสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา เช่น การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ...

ระบบการศึกษาของกัมพูชา ผลการดูงานที่โรงเรียนโอเสม็ด [ระบบการศึกษาของเขมร]

           ข้อมูลจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้ให้ข้อมูลว่า ระบบการศึกษาของกัมพูชาว่า มีการปฏิรูปด้านการศึกษาของกัมพูชาก่อนปี ...

เวียดนามจะแซงหน้าไทย เพราะใส่ใจพัฒนาการศึกษา

“เวียดนามจะแซงหน้าไทย จริงหรือ !!? ”           เป็นคำถามคาใจของผม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 หลังจากที่มีโอกาสติดตามข่าวสารทางสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการที่ประเทศของเราต้องไปศึกษาดูงานการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาที่ประเทศเวียดนาม ...