ฟิสิกส์นิวเคลียร์ไทย-ลาว : เปรียบเทียบการสอน STS และการเรียนรู้เรื่องนิวเคลียร์ของนักเรียนไทย-ลาว

           นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข (Mr. ANANTASOOK) ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS)  ของ Yuenyong (2006) ขึ้นมา จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ...

บทความฟิสิกส์นิวเคลียร์ : การจัดการเรียนรู้ STS เรื่อง ปรมาณูเพื่อสันติ

ชื่อเรื่อง : กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ สาระ ปรมาณูเพื่อสันติ จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ...

บทความฟิสิกส์นิวเคลียร์ : การจัดการเรียนรู้ STS เรื่อง อยู่ปลอดภัยกับกัมมันตภาพรังสี

ชื่อเรื่อง : กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ สาระอยู่ปลอดภัยกับกัมมันตภาพรังสี  จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ ...

บทความฟิสิกส์นิวเคลียร์ : การจัดการเรียนรู้ STS เรื่อง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สำหรับประเทศไทย

ชื่อเรื่อง : กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สำหรับประเทศไทย จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ...

ขยะสร้างสังคมที่ดีได้ : นักข่าวชาวบ้าน คมชัดลึก [25 มิ.ย. 2546]

จักรยานที่หายไป : นักข่าวชาวบ้าน คมชัดลึก [16 ก.ค. 2546]

อย่าดูถูกเด็กปั๊ม : นักข่าวชาวบ้าน คมชัดลึก [บางจาก บางพลี 22 พ.ค. 2546]