[รวมรายละเอียด] ว7/2558 หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะใหม่ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement)

V7_2558หลักเกณฑ์วิทยฐานะใหม่มาแล้ว >>> หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว7/2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558) 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด เตรียมพร้อมรับการมีวิทยฐานะแบบใหม่ ได้จากลิงค์ด้านล่างต่อไปนี้

คลิกโหลด >> [หนังสือเวียน ว7/2558]
คลิกโหลด >> [หลักเกณฑ์และวิธีการ]
คลิกโหลด >> [คำอธิบายและตัวอย่าง]

แบบคำขอและแบบรายงาน
 คลิกโหลด >>  [PA.1]
 คลิกโหลด >>  [PA.2]
 คลิกโหลด >>  [PA.3/1]
 คลิกโหลด >>  [PA.3/2]
 คลิกโหลด >>  [PA.3/3]
 คลิกโหลด >>  [PA.3/4]
 คลิกโหลด >>  [PA.4]
 คลิกโหลด >>  [PA.5]
 คลิกโหลด >>  [PA.6]

คลิกโหลด >> [สิ่งที่ส่งมาด้วย(2)]
คลิกโหลด >> [สิ่งที่ส่งมาด้วย(3)]
คลิกโหลด >> [สิ่งที่ส่งมาด้วย(4)]

ที่มา : หนังสือเวียน ก.ค.ศ. [http://www.otepc.go.th/index.php/notice-law-rule/circularnotice/1327-v7-2558]4 Comments

  1. แดน says:

    เรียนถามครับ ชำนาญการ ไม่เกี่ยวกับเกณฑ์นี้ใช่มั้ยครับ ?

  2. เกณฑ์ใหม่เริ่มใช้เมื่อไหร่ค่ะ แล้วจะใช้เกณฑ์เดิมถึงเมื่อไหร่

Reply to แดน Cancel Reply