Latest การศึกษาของไทย News

[ข้อมูล] เปรียบเทียบลำดับการศึกษาไทย ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ปี 2012-2015 จากรายงานของ WEF

การเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ปี 2012-2015 จากข้อมูลการประชุมของ World Economic Forum (WEF) ในรายงานประจำปีการเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันได้ของประเทศต่างๆ ...

[รวยเละ] ธุรกิจออนไลน์ รับจ้างทำการบ้าน ทำรายงานส่งครู ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ [ธุรกิจการศึกษาทำลายการศึกษา]

ThaiPBS (20 ส.ค. 2557) นำเสนอข่าว ธุรกิจรับจ้างทำการบ้านส่งครู ในระดับโรงเรียน (ไม่นับรวมระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอีกเพียบ) มีจำนวนมาก (กว่า 200 เพจ) ไม่ว่าจะเป็นการบ้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ...

[คำกลอนค่านิยม 12 ประการ] ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช. ในแผนปฏิรูปการศึกษา 2558-2564

คำกลอนค่านิยม 12 ประการ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ทุกเขตพื้นที่ การศึกษาเผยแพร่ ให้นักเรียน ...

การสอนแจกลูกสะกดคำ ปะทะ การสอนสะกดคำแบบเรียงตัว สอนอ่านออกเสียงภาษาไทย แบบไหนเจ๋งกว่ากัน !?

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 มีรายงานข่าว กรณีที่มีการแชร์ภาพแบบเรียนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ที่สอนเรื่องการอ่านภาษาไทย โดยมีการสอน “สะกดคำแบบเรียงตัว” ซึ่งแตกต่างไปจาก ...

วิธีท่องจำอักษร 3 หมู่ ตัวอักษรไทย อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ และการผันเสียงวรรณยุกต์

พยัญชนะไทยมี 44 ตัว แบ่งเป็นกลุ่มตามลักษณะการผันอักษรได้ 3 กลุ่ม เรียกว่าอักษร 3 หมู่ ดังนี้ 1. อักษรกลาง มี 9 ตัว ได้แก่ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ การจำอักษรกลาง >> ให้ท่องว่า : ไก่ จิก เฎ็ก ...

วาทะสำคัญทางการศึกษา : คนรวยกำหนดหลักสูตรการศึกษา คนจนเรียนปริญญาทำงานให้คนรวย

“คนรวยเป็นคนกำหนดหลักสูตรการศึกษา ส่วนคนจนเรียนปริญญาเพื่อทำงานให้คนรวย” คือ วาทะสำคัญทางการศึกษา ของ โรเบิร์ต คิโยซากิ เจ้าของหนังสือ Best seller พ่อรวยสอนลูก, เงินสี่ด้าน Robert Kiyosaki ...

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ดาวน์โหลดฟรี ในรูปแบบไฟล์ PDF และ E-book มานะ มานี

แบบเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ เป็นชุดแบบเรียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 12 เล่ม มีการใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2521-2537 หนังสือเรียนภาษาไทยอันทรงคุณค่า ...