Latest การศึกษาของไทย News

การศึกษารูปแบบ 4.0 Education 4.0 คืออะไร ความหมายของ Education 4.0 นิยาม การศึกษา 4.0

การศึกษารูปแบบ 1.0 คือ การศึกษาที่ผู้สอนเป็นผู้ป้อนความรู้ การศึกษารูปแบบ 2.0 คือ การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ได้ การศึกษารูปแบบ 3.0 คือ การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ การศึกษารูปแบบ ...

โรงเรียนคุณธรรม คู่มือโรงเรียนคุณธรรม แนวปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม จ.สุรินทร์ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในจังหวัดสุรินทร์ สืบเนื่องจาก มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  ...

[ข้อมูล] เปรียบเทียบลำดับการศึกษาไทย ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ปี 2012-2015 จากรายงานของ WEF

การเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ปี 2012-2015 จากข้อมูลการประชุมของ World Economic Forum (WEF) ในรายงานประจำปีการเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันได้ของประเทศต่างๆ ...

[รวยเละ] ธุรกิจออนไลน์ รับจ้างทำการบ้าน ทำรายงานส่งครู ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ [ธุรกิจการศึกษาทำลายการศึกษา]

ThaiPBS (20 ส.ค. 2557) นำเสนอข่าว ธุรกิจรับจ้างทำการบ้านส่งครู ในระดับโรงเรียน (ไม่นับรวมระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอีกเพียบ) มีจำนวนมาก (กว่า 200 เพจ) ไม่ว่าจะเป็นการบ้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ...

[คำกลอนค่านิยม 12 ประการ] ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช. ในแผนปฏิรูปการศึกษา 2558-2564

คำกลอนค่านิยม 12 ประการ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ทุกเขตพื้นที่ การศึกษาเผยแพร่ ให้นักเรียน ...

การสอนแจกลูกสะกดคำ ปะทะ การสอนสะกดคำแบบเรียงตัว สอนอ่านออกเสียงภาษาไทย แบบไหนเจ๋งกว่ากัน !?

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 มีรายงานข่าว กรณีที่มีการแชร์ภาพแบบเรียนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ที่สอนเรื่องการอ่านภาษาไทย โดยมีการสอน “สะกดคำแบบเรียงตัว” ซึ่งแตกต่างไปจาก ...

วิธีท่องจำอักษร 3 หมู่ ตัวอักษรไทย อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ และการผันเสียงวรรณยุกต์

พยัญชนะไทยมี 44 ตัว แบ่งเป็นกลุ่มตามลักษณะการผันอักษรได้ 3 กลุ่ม เรียกว่าอักษร 3 หมู่ ดังนี้ 1. อักษรกลาง มี 9 ตัว ได้แก่ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ การจำอักษรกลาง >> ให้ท่องว่า : ไก่ จิก เฎ็ก ...