Latest การศึกษาของไทย News

[ความจริงการศึกษาไทย] การศึกษาไทย เหตุที่ยังไม่พัฒนา เพราะระบบการศึกษาขั้นเทพ

ความจริงของการศึกษาไทย (จริงไม่จริง ไม่รู้ แต่คนที่สะท้อนเรื่องนี้ มันโดนมาก!) 1. โรงเรียนรัฐบาล เรียนหนัก วันละ 7-8 คาบ 2. เมื่อมีคาบว่าง คุณครูวิชาใดวิชาหนึ่ง มักขอ.. 3. ...

อันดับการศึกษาไทยของ WEF มองที่ศักยภาพในการแข่งขัน

      จากผลการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาไทย ปี 2555-2556 ของ เวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่ม (World Economic Forum : WEF) หรือเวทีเศรษฐกิจโลก จัดให้ไทยอยู่อันดับที่ 8 รั้งท้ายอาเซียนในหลายประเด็น หลายท่านอาจจะสงสัยว่า ...

ชุดนักเรียน นักศึกษาไทย ทำไมยังบังคับ ทั่วโลกบังคับหรือไม่

          วิวาทะเกี่ยวกับ การใส่ชุดนักศึกษา ของแต่ละมหาวิทยาลัย มีให้เห็นทุกยุคทุกสมัย  รวมถึงบางครั้งมีการตั้งคำถามในหมู่นักเรียนไทยด้วยว่า ทำไมต้องบังคับใส่ชุดนักเรียน ...

เด็กไทยเรียนหนัก มากไปไหม?

        คุณภาพของการศึกษาไม่ได้ขึ้นกับจำนวนชั่วโมงเรียน แต่เพียงอย่างเดียว บางประเทศเรียนมาก หลายประเทศเรียนน้อย แต่แค่ไหนจึงจะเป็นปริมาณที่เหมาะสม? โดยเฉพาะกับประเทศไทย หากพิจารณา ...

ครูไทยต้องดูแลลูกศิษย์กี่คน?

          จำได้ไหม เมื่อเราเป็นเด็ก เมื่อถูกถามว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไร หลายคนมักตอบว่า “อยากเป็นครู” นั่นอาจเป็นเพราะ เราใกล้ชิดครูมากที่สุด แต่รู้ไหมว่า ทุกวันนี้ครูไทยต้องรับบทหนักกว่าที่ควร ...

ลำดับประเทศไทย ในกลุ่มประเทศอาเซียน

           ช่วงนี้ต้องนับได้ว่า เป็นช่วงของการนับถอยหลังเข้าสู่การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC (Asean Economics Community) ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อพวกเราชาวไทยอย่างแน่นอน ...

ลำดับการศึกษาไทย ในกลุ่มอาเซียน

        สถานการณ์การศึกษาไทย คงไม่สู้จะดีนักหากเปรียบเทียบผลการศึกษา ความพร้อมของการศึกษาไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน อาจมีบางสิ่งที่เราต้องรีบสนใจ ก่อนการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี ...