คลิปบรรยายกฎหมาย

Latest News View All News »

ขั้นตอนการรายงานเบื้องต้น กรณีโรงเรียนประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.33

ขั้นตอนการรายงานเบื้องต้น กรณีโรงเรียนประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.33 1. เมื่อโรงเรียนเกิดเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ให้รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นให้ ...

[ของแซ่บ] เมนูเด็ดผัดเผ็ดงูสิง วิธีทำผัดเผ็ดงูสิง เมนูพิสดารผัดเผ็ดงูสิง ขั้นตอนการทำผัดเผ็ดงูสิง แซ่บเวอร์!

ส่วนผสมผัดเผ็ดงูสิง 1. พริกแกงเผ็ด 1ช้อนโต๊ะ 2. งูสิง 1 ตัว 3. กระชาย 1/4 ถ้วย 4. ใบมะกรูด 5 ใบ  5. ใบกระเพรา 1/4 ถ้วย  6. ใบยี่หร่า 1/4 ถ้วย  7. ตะไคร้ซอย 1 ช้อนโต๊ะ 8. มะเขือเปราะ 1/2 ถ้วย 9. มะเขือพวง ...

ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2561 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

2-3 พฤษภาคม 2561 : [ไปราชการ] ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร ...

ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2560 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

2 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการ] ร่วมพิธีเปิดโครงการสนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต (โครงการ Chevron Enjoy Science) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยมีบุคลากร 4 คนเข้าร่วมอบรม (ครูชญานิษฐ์ สุระสอน, ครูอัครพล ...

[โหลดฟรี] แนวการเขียนเอกสาร คัดเลือกศึกษานิเทศก์ สังกัดศึกษาธิการจังหวัด ตัวอย่างเอกสารคัด ศน. ศธจ. 2561

แนวการเขียนเอกสาร ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรณีการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 2561 รายละเอียดของข้อมูลในเอกสารแต่ละส่วน ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ห้ามนำไปอ้างอิงในนามของผู้จัดทำ ...

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หลักสูตร Home School

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นสิทธิโดยถูกต้องตามมาตรา 12 ที่ให้ครอบครัวจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ เป็นทางเลือกของครอบครัว ...

การเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามแนวหลักสูตรใหม่ การจัดการเรียนรู้เพื่อการรู้เรื่อง ภูมิศาสตร์ จะสอนสาระภูมิศาสตร์อย่างไร

สำหรับครูสังคมศึกษาที่กำลังจะสอนภูมิศาสตร์หลักสูตรใหม่ครับ (ข้อมูลจากเพจ สังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม) จะเปิดเทอมกันแล้ว ครูสังคมศึกษาคงกำลังวุ่นกับการเตรียมออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสาระภูมิศาสตร์ ...

3 มีนาคม เทศกาลเด็กผู้หญิงญี่ปุ่น (Girl’s Festival) เทศกาลฮินะ (Hina Matsuri) ตุ๊กตาบนชั้นวางเทศกาลตุ๊กตาญี่ปุ่นคือใคร

เทศกาลฮินะ (Hina Matsuri) หรือ ฮินะ มัตสุริ เทศกาลนี้จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยเอโดะ Edo (1603-1867) เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองของเด็กผู้หญิงในประเทศญี่ปุ่น ...

[โอเค] คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.4 และหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.4 สสวท.

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หน่วยกิต ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ  ...