คลิปบรรยายกฎหมาย

Latest News View All News »

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หลักสูตร Home School

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นสิทธิโดยถูกต้องตามมาตรา 12 ที่ให้ครอบครัวจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ เป็นทางเลือกของครอบครัว ...

การเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามแนวหลักสูตรใหม่ การจัดการเรียนรู้เพื่อการรู้เรื่อง ภูมิศาสตร์ จะสอนสาระภูมิศาสตร์อย่างไร

สำหรับครูสังคมศึกษาที่กำลังจะสอนภูมิศาสตร์หลักสูตรใหม่ครับ (ข้อมูลจากเพจ สังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม) จะเปิดเทอมกันแล้ว ครูสังคมศึกษาคงกำลังวุ่นกับการเตรียมออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสาระภูมิศาสตร์ ...

3 มีนาคม เทศกาลเด็กผู้หญิงญี่ปุ่น (Girl’s Festival) เทศกาลฮินะ (Hina Matsuri) ตุ๊กตาบนชั้นวางเทศกาลตุ๊กตาญี่ปุ่นคือใคร

เทศกาลฮินะ (Hina Matsuri) หรือ ฮินะ มัตสุริ เทศกาลนี้จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยเอโดะ Edo (1603-1867) เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองของเด็กผู้หญิงในประเทศญี่ปุ่น ...

[โอเค] คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.4 และหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.4 สสวท.

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หน่วยกิต ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ  ...

[โอเค] คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.1 และหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.1 สสวท.

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หน่วยกิต ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม ...

[โอเค] คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ป.4 และหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป. 4 สสวท.

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ...

[โอเค] คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ป.1 และหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป. 1 สสวท.

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต ศึกษาและฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย ...

รวมภาพเสื้อ คุณครูใจดีทุกคน ผู้สนับสนุนซื้อเสื้อ คุณครูใจดีทุกคน ปรากฎการณ์ คุณครู ใจดีทุกคน 2556-2557

ประมวลภาพ บางส่วนของผู้สนับสนุนเสื้อ คุณครูใจดีทุกคน ผู้สนับสนุนซื้อเสื้อ คุณครูใจดีทุกคน ปรากฎการณ์ คุณครู ใจดีทุกคน กิจการเพื่อสังคมในการจำหน่ายเสื้อยืด เพื่อนำกำไรจากการจำหน่าย ...

สรุปผลการศึกษาดูงานด้านการศึกษาทางวิศวกรรม การอาชีวศึกษา ประเทศญี่ปุ่น โครงการ Sakura Science Plan 2017

ตามที่ข้าพเจ้า นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา จ.สุรินทร์ ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ Japan Science and Technology ...