คลิปบรรยายกฎหมาย

Latest News View All News »

ที่สุดของความภูมิใจ นารายณ์คำผงวิทยา รับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจากคิงเพาเวอร์ น.ค.ว. ลงข่าวเดลินิวส์

2 สิงหาคม 2562 : ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา พร้อมด้วย นายชัชวาล มั่นคง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา และนายกิตติธัช ...

เจริญธรรมาธิปไตยในโรงเรียน : หล่อพระ หล่อคน เยาวชนคนหล่อพระ ทีมพุทธยุวชนคนหล่อพระปฏิมา

นวัตกรรม “เจริญธรรมาธิปไตย หลอมเยาวชนไทยเข้มแข็ง” : กิจกรรมที่ 4 ถวายแรงกาย แรงทรัพย์ แรงใจเป็นพุทธบูชา หล่อพระ หล่อคน : สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ...

เจริญธรรมาธิปไตยในโรงเรียน : ค่ายผู้นำเยาวชนธรรมาธิปไตย ผู้นำเยาวชนชาวพุทธ พลเมือง 5 ดี เยาวชน 5 ดี

นวัตกรรม “เจริญธรรมาธิปไตย หลอมเยาวชนไทยเข้มแข็ง” : กิจกรรมที่ 3 ค่ายผู้นำเยาวชนธรรมาธิปไตย ผู้นำเยาวชนชาวพุทธ พลเมือง 5 ดี : สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย ...

เจริญธรรมาธิปไตยในโรงเรียน : พลเมืองดีเพราะมีมนต์ ธุรกิจจารึกมนต์ เด็กไม่ซุกซน เพราะสวดมนต์ทุกวัน

นวัตกรรม “เจริญธรรมาธิปไตย หลอมเยาวชนไทยเข้มแข็ง” : กิจกรรมที่ 2 พลเมืองดีเพราะมีมนต์ : สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ...

เจริญธรรมาธิปไตยในโรงเรียน : มีบารมีธรรมประจำตน สร้างพลเมืองดีที่มีธรรม อุดมการณ์บารมีธรรม

นวัตกรรม “เจริญธรรมาธิปไตย หลอมเยาวชนไทยเข้มแข็ง” : กิจกรรมที่ 1 มีบารมีธรรมประจำตน สร้างพลเมืองดีที่มีธรรม : สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ...

เจ้าฟ้าดาราลูกหนัง พระปรีชาสามารถด้านกีฬาฟุตบอล ของในหลวงรัชกาลที่ 10 เฉลิมพระเกียรติในวันเสด็จพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม

พระราชประวัติและพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาฟุตบอลของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งทรงพระเยาว์ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา ...

ตอนจบของ มานะ มานี ปิติ ชูใจ และผองเพื่อนที่ทุกคนไม่เคยรู้ ชีวิตของมานี มานะ ปิติ ชูใจ หลังเรียนจบประถมศึกษา

ตอนจบเรื่องราวของ มานะ มานี ปิติ ชูใจ และผองเพื่อนที่ทุกคนไม่เคยรู้ ชีวิตของมานี มานะ ปิติ ชูใจ หลังเรียนจบประถมศึกษา มานี รักเผ่าไทย เป็นบุตรของ มารุต และ นลินี รักเผ่าไทย ...

ITLA2019 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุก (Active Learning) : TPCK สู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 4.0

ผลงาน ITLA2019 : การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุก (Active Learning) : TPCK สู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 4.0 เจ้าของผลงาน : ครูณัฐพล แสงทวี โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ITLA2019 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และแอพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน

ผลงาน ITLA2019 การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และแอพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (lesson study) และวิธีการแบบเปิด ...