คลิปบรรยายกฎหมาย

Latest News View All News »

education4.0

การศึกษารูปแบบ 4.0 Education 4.0 คืออะไร ความหมายของ Education 4.0 นิยาม การศึกษา 4.0

การศึกษารูปแบบ 1.0 คือ การศึกษาที่ผู้สอนเป็นผู้ป้อนความรู้ การศึกษารูปแบบ 2.0 คือ การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ได้ การศึกษารูปแบบ 3.0 คือ การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ การศึกษารูปแบบ ...
new-house-celebrate

คำกล่าวขึ้นบ้านใหม่ การกล่าวในงานขึ้นบ้านใหม่ การพูดในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ (สำหรับประธาน)

คำกล่าวขึ้นบ้านใหม่ ของ ผู้อำนวยการศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ในโอกาสงานฉลองขึ้นบ้านใหม่ ครูวรศาสตร์ ครูไฉทยา เสาร์ทอย (10 มกราคม 2560) เรียน คุณครูวรศาสตร์ และคุณครูไฉทยา เสาร์ทอย ...
newdirector-story

ครูแบบไหนที่ ผอ.ชอบ ครูแบบไหนที่ ผอ.ปลื้ม ครูแบบไหนที่อยู่ในใจ ผอ. ทำงานแบบไหนให้ ผอ.ชอบ ผอ.เมตตา ผอ.ปลื้ม

ตอนผมเป็นครู ผมอยากเห็นผู้บริหารมีความเป็นนักวิชาการ ทำงานแบบมืออาชีพ เน้นสัมฤทธิผลของงาน แต่โลกความจริงมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรอก ผู้บริหารแต่ละท่านมีลักษณะแตกต่างกัน ...
fertilizer-dry-leaf

[โรงเรียนสีเขียว] วัสดุผสมดินปลูกจากใบไม้แห้ง สวนป่าตาเบาวิทยา โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน

เนื่องจากในบริเวณรอบโรงเรียนตาเบาวิทยา มีต้นไม้จำนวนมาก โดยเฉพาะสวนป่าโรงเรียนตาเบาวิทยาที่อยู่หน้าอาคารเรียนนั้น มีใบไม้ร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการทับถมมากขึ้นเรื่อยๆ ...
rama9-Memorial-day

[ข้อมูล] 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22 พฤศจิกายน 2559 : ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็น “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และในปี พ.ศ. 2559 กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเช่นเดิม ในช่วงที่ผ่านมา ...
baby-eat-rice

ท่าป้อนข้าวลูก วิธีป้อนข้าวลูกรัก พ่อแม่เคยป้อนข้าวเราท่านี้ ท่านอนหม่ำข้าว ภูมิปัญญาท่าป้อนข้าวทารก

ท่าป้อนข้าวลูก อาจมีหลายท่า แต่ท่านี้ เป็นวิธีที่แม่ของผมเคยป้อนข้าวผมตอนเป็นเด็กทารกรวมถึงป้อนข้าวน้องๆ ของผู้เขียน แถมแม่ก็ยังบอกว่า ตั้งแต่แม่เกิดมาก็ป้อนท่านี้ ...
director-application

[โหลดฟรี] แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตัวอย่างเอกสารภาค ข สอบ ผอ. 2559

แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรณีสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2559 รายละเอียดของข้อมูลในเอกสารแต่ละส่วน ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ห้ามนำไปอ้างอิงในนามของผู้จัดทำ ...
E2STEM

โครงการ E2STEM สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์และนวัตกรรม คู่มือโครงการ E2STEM ปี 2560

โครงการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย (STEM Education for The Development of Youth Entrepreneurship หรือ E2STEM) เป็นโครงการที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ...
InternetofThings

Internet of Things คืออะไร อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง เชื่อม เน็ต เข้ากับสิ่งของ ตัวอย่างของ IoT

Internet of Things หรือ IoT คือ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยเครื่องมือต่างๆ จะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ...