คลิปบรรยายกฎหมาย

Latest News View All News »

โศกนาฏกรรมทางการศึกษา ความจริงอันแหลกเหลว บทเรียนราคาแพงทางการศึกษา ความไม่แฟร์ทางการศึกษา

1. ถ้าคุณเป็นครูบาอาจารย์แล้วไม่มีปัญญาสอนให้ลูกศิษย์มีความรู้ได้ และมีหน้ามาตัดสินว่าเขาสอบตกหรือให้ซ้ำชั้น ถือเป็นความล้มเหลวของคุณ ไม่ใช่ของลูกศิษย์ (ถ้าครูของลูกคุณ ...

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการอบรมครูและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ KKU ...

เครือข่ายองค์กรครูเสนอ 8 มาตรการ ให้ ศธ แก้ปัญหาความล้มเหลวการจัดการศึกษา เพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 : ส.บ.ม.ท.ร่วมกับองค์กรเครือข่ายครูหลายองค์กรได้ประชุมเพื่อกำหนดมาตรการให้กระทรวงศึกษาธิการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ...

14 ตุลาคม วันประชาธิปไตย ประวัติวันประชาธิปไตยไทย ในหลวงกับ 14 ตุลาคม วันมหาวิปโยคสู่ประชาธิปไตย

แม้หลายคนจะทราบว่า ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่ประชาชนมีส่วนร่วม แต่ทราบหรือไม่ว่า วันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ...

[ข่าว ศธ.] รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสําเริง ...

ไอเดียชื่อพรรคการเมือง อยากตั้งพรรคการเมือง เลยทำ สัญลักษณ์พรรคแทนคุณไทย สัญลักษณ์พรรครักครอบครัว

ตั้งใจจริงๆ ว่า อยากตั้งพรรคการเมือง อยากเล่นการเมือง อยากเข้าไปมีบทบาททางการเมือง ซึ่งเป็นความตั้งใจมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วว่า อยากเป็นผู้แทนราษฎร เพราะเชื่อว่า ตัวเองมีศักยภาพสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จที่ดีได้ ...

คาถาป้องกัน ป.ป.ช. เข้าโรงเรียน คาถาป้องกัน ส.ต.ง. เกราะป้องกันให้รอดพ้นจาก การถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด

ในช่วงนี้สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย โดยการนำของ ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคม และผู้เขียนได้ออกให้ความช่วยเหลือแนะนำด้านกฎหมายแก่โรงเรียนต่างๆ ...

สรุป ผลงานดีเด่นโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1 ปี (1 พ.ย. 2561 – 31 ต.ค. 2562) ความโดดเด่นของนารายณ์คำผงวิทยา

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำอำเภอโนนนารายณ์ สังกัด สพม.33 มีนักเรียนจำนวน 542 คน มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 42 คน ปัจจุบันบริหารงานโดย นายศักดิ์อนันต์ ...

[STEM] ตาเบาวิทยา ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (CODING AT SCHOOL PROJECT) ศูนย์ ม.อุบลฯ

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...