คลิปบรรยายกฎหมาย

Latest News View All News »

director-application

[โหลดฟรี] แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตัวอย่างเอกสารภาค ข สอบ ผอ. 2559

แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรณีสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2559 รายละเอียดของข้อมูลในเอกสารแต่ละส่วน ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ห้ามนำไปอ้างอิงในนามของผู้จัดทำ ...
E2STEM

โครงการ E2STEM สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์และนวัตกรรม โครงการ STEM สู่การเป็นผู้ประกอบการ

โครงการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย (STEM Education for The Development of Youth Entrepreneurship หรือ E2STEM) เป็นโครงการที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ...
InternetofThings

Internet of Things คืออะไร อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง เชื่อม เน็ต เข้ากับสิ่งของ ตัวอย่างของ IoT

Internet of Things หรือ IoT คือ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยเครื่องมือต่างๆ จะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ...
uniform-mourning1

การไว้ทุกข์ในช่วง 1 ปี การแต่งกายไว้ทุกข์ ข้าราชการ การไว้ทุกข์ของเครื่องแบบชุดปกติขาว ชุดไว้ทุกข์ 1 ปี

กรณีข้าราชการ และประชาชนทั่วไป นิยม แต่งกายด้วยผ้าขาวดำ สุภาพ โดยข้าราชการในวันปกติทั่วไป สุภาพสตรีแต่งชุดดำ … สุภาพบุรุษ เสื้อขาวแขนยาว กางเกงดำ เนคไทสีดำ วันใดที่ตรงกับต้องแต่งปกติขาว ...
cambodia-alphabets

[โปสเตอร์] ภาษาเขมร พยัญชนะเขมร สระเขมร ตัวเลขเขมร โปสเตอร์ตัวอักษรเขมร ตัวอักษรราชอาณาจักรกัมพูชา

โปสเตอร์ตัวอักษรเขมร ตัวอักษรราชอาณาจักรกัมพูชา ภาษาเขมร พยัญชนะเขมร สระเขมร ตัวเลขเขมร โปสเตอร์แบบเรียนเร็ว สำหรับเด็กเริ่มเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ใช้ติดในชั้นเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ...
moral-school

โรงเรียนคุณธรรม คู่มือโรงเรียนคุณธรรม แนวปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม จ.สุรินทร์ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในจังหวัดสุรินทร์ สืบเนื่องจาก มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  ...
porpeang-business

ธุรกิจพอเพียงคืออะไร ธุรกิจพอเพียงทำอย่างไร ตัวอย่างธุรกิจพอเพียง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ธุรกิจพอเพียง

ศัพท์ใหม่มาแรงในวงการศึกษายุคนี้ “ธุรกิจพอเพียง” นวัตกรรมสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ธุรกิจพอเพียงคืออะไร? ธุรกิจพอเพียง คือ ธุรกิจที่ดำเนินแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...
tbw-award

[ตบว.] ผลงานนักเรียน คุณครู และผู้บริหารโรงเรียนตาเบาวิทยา ผลงานโรงเรียนขนาดเล็ก (22 สิงหาคม 2559-ปัจจุบัน)

A : ผลงานนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา 6 กันยายน 2559 : [เหรียญรางวัล] นายชัยณรงค์ คิดดีจริง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเปตอง เดี่ยวชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ...
tbwdirectorjob

ข่าวสารและภารกิจ ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา (ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

  22 สิงหาคม 2559 : เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (เปลี่ยนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ...