คลิปบรรยายกฎหมาย

Latest News View All News »

uniform-mourning

การไว้ทุกข์ในช่วง 1 ปี การแต่งกายไว้ทุกข์ ข้าราชการ การไว้ทุกข์ของเครื่องแบบชุดปกติขาว ชุดไว้ทุกข์ 1 ปี

กรณีข้าราชการ และประชาชนทั่วไป นิยม แต่งกายด้วยผ้าขาวดำ สุภาพ ข้าราชการในวันปกติทั่วไป สุภาพสตรีแต่งชุดดำ สุภาพ บุรุษ เสื้อขาวแขนยาว กางเกงดำ เนคไทสีดำ วันใดที่ตรงกับต้องแต่งปกติขาว ...
cambodia-alphabets

[โปสเตอร์] ภาษาเขมร พยัญชนะเขมร สระเขมร ตัวเลขเขมร โปสเตอร์ตัวอักษรเขมร ตัวอักษรราชอาณาจักรกัมพูชา

โปสเตอร์ตัวอักษรเขมร ตัวอักษรราชอาณาจักรกัมพูชา ภาษาเขมร พยัญชนะเขมร สระเขมร ตัวเลขเขมร โปสเตอร์แบบเรียนเร็ว สำหรับเด็กเริ่มเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ใช้ติดในชั้นเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ...
moral-school

โรงเรียนคุณธรรม คู่มือโรงเรียนคุณธรรม แนวปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม จ.สุรินทร์ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในจังหวัดสุรินทร์ สืบเนื่องจาก มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  ...
porpeang-business

ธุรกิจพอเพียง นวัตกรรมสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ ธุรกิจพอเพียงคืออะไร ตัวอย่างธุรกิจพอเพียง ทำอย่างไร

ศัพท์ใหม่มาแรงในวงการศึกษายุคนี้ “ธุรกิจพอเพียง” นวัตกรรมสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ ธุรกิจพอเพียงคืออะไร ตัวอย่างธุรกิจพอเพียง ทำอย่างไร หาคำตอบได้จากงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูระดับชาติ ...
tbw-award

[ตบว.] ผลงานนักเรียน คุณครู และผู้บริหารโรงเรียนตาเบาวิทยา ผลงานโรงเรียนขนาดเล็ก (22 สิงหาคม 2559-ปัจจุบัน)

A : ผลงานนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา 6 กันยายน 2559 : [เหรียญรางวัล] นายชัยณรงค์ คิดดีจริง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเปตอง เดี่ยวชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ...
tbwdirectorjob

ข่าวสารและภารกิจ ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา (ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

  22 สิงหาคม 2559 : เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (เปลี่ยนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ...
vinil-invite-director1

[ตัวอย่าง] การ์ดเชิญแสดงความยินดีรับตำแหน่ง บัตรเชิญรับตำแหน่งใหม่ผู้บริหารฯ ไวนิลต้อนรับ ผอ. ใหม่

ตัวอย่างการ์ดเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการโรงเรียน, ผู้อำนวยการโรงเรียน) ต้องมีการระบุวันเวลาและสถานที่ให้ชัดเจน  ตัวอย่างไวนิล ...
quota-kku-2560

[แชร์กันพลาด] ปฏิทินสอบโควตา มข. 2560 ปฏิทินสอบรับตรง ม.ขอนแก่น 2560 กำหนดการรับตรง มข. 2560

กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งปฏิทินสอบโควตาปีการศึกษา 2560 สำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2559 จะได้วางแผนเตรียมตัวสมัครสอบรับตรง ...
static-electricity-concept

[บรรยาย] สรุปความรู้ฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต สรุปย่อไฟฟ้าสถิต เตรียมสอบไฟฟ้าสถิต ฟังก่อนสอบไฟฟ้าสถิต

คลิปเสียงบรรยายสรุปความรู้ฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) คุณครูจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้รับฟังยามว่าง เพื่อสรุปความรู้ และเข้าใจหลักการที่สำคัญของเรื่องไฟฟ้าสถิตในภาพรวม ...