คลิปบรรยายกฎหมาย

Latest News View All News »

swu-china

ข้อมูลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยซีหนาน มหานครฉงชิ่ง โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษา CBSEL

ข้อมูลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยซีหนาน – มหาวิทยาลัยซีหนาน ( จีนตัวย่อ: 西南大学; จีนตัวเต็ม: 西南大學; พินอิน: xī nán Dà xué, อังกฤษ: Southwest University: SWU) มีสถานะเป็น มหาวิทยาลัยแห่งชาติ – เว็บไซต์ : http://www.swu.edu.cn - ...
cbsel-thai

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก CBSEL ไทย-จีน

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) การฝึกอบรมในประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี ...
director-showcase1y

[ผอ. เปิดใจ] ผอ.ตาเบาวิทยา แถลงผลงานการบริหารโรงเรียนครบ 1 ปี ผอ.โรงเรียน เปิดใจ เรียนรู้อะไรใน 1 ปี

ในโอกาสที่ผมปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม.33 จังหวัดสุรินทร์ ครบ 1 ปี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 (22 สิงหาคม ...
director-model

สพฐ. และสวนดุสิตโพล จัดโครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ เสนอชื่อโหวตในระบบออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสวนดุสิตโพล จัดทำโครงการค้นหาผู้บริหาร ต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ ที่มาจากการเลือกของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ...
obec-journey

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนตาเบาวิทยา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560 มี 13 ข้อ ดังนี้ 1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 2. โครงการโรงเรียนประชารัฐ 3. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 4. โรงเรียนคุณธรรม ...
obec-travel3

[ใบงาน] การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (นโยบายสะเต็มศึกษา) โรงเรียนตาเบาวิทยา

ตามที่โรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็น 1 ใน 9 โรงเรียนที่มีผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้านนโยบาย STEM Education ดีเด่น ...
Scriptwriting

องค์ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร์ ขั้นตอนสำหรับการเขียนบทภาพยนตร์ ขั้นตอนการเขียนบทถ่ายทำคลิปวิดีโอ

องค์ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร์ 1. เรื่อง (story) หมายถึง เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นและดำเนินไปสู่จุดสิ้นสุด เรื่องอาจจะสั้นเพียงไม่กี่นาที อาจยาวนานเป็นปี ...
Filming

ความรู้เบื้องต้นของการผลิตรายการโทรทัศน์ ขั้นตอนการผลิตรายการ เทคนิคการถ่ายทำและการเขียนสคริปต์รายการ

ความรู้เบื้องต้นของการผลิตรายการโทรทัศน์ ดร.บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา เคยกล่าวว่า “ภาพยนตร์” เป็นศิลปะแขนงที่ 7 ที่รวมเอา ศิลปะทั้ง 6 แขนงวรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ...
Story-board-cartoon

ขั้นตอนการเขียนสตอรี่บอร์ด (Story Board) แนวทางการเขียนสตอรี่บอร์ด หลักการเขียนสตอรี่บอร์ด การเขียนบทภาพ

ความหมายของสตอรี่บอร์ด (Story Board) สตอรี่บอร์ด คือ การเขียนภาพนิ่งและข้อความเพื่อกำหนดแนวทางในการถ่ายทำหรือผลิตภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา การ์ตูน สารคดี ...