คลิปบรรยายกฎหมาย

Latest News View All News »

สรุปผลการศึกษาดูงานด้านการศึกษาทางวิศวกรรม การอาชีวศึกษา ประเทศญี่ปุ่น โครงการ Sakura Science Plan 2017

ตามที่ข้าพเจ้า นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา จ.สุรินทร์ ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ Japan Science and Technology ...

พระเดชพระคุณพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน วัดไผ่ล้อม สนับสนุนการจัดตั้งสมาคมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทย-จีน

22 กุมภาพันธ์ 2561 : ตัวแทนคณะผู้ก่อตั้งสมาคมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทย-จีน นำโดย นายวุฒิชัย รักชาติ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม; ลำดับที่ 2 จากขวา) นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ...

งานเสวนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา CBSEL CHINA มีมติก่อตั้งสมาคมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทย-จีน

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 : นายมาโนชฐ์ ลาภจิตร ผู้อำนวยการ กศน.วังน้ำเขียว ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา CBSEL China สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาไทย ที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ...

[ข้อมูล] ภาพโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา บรรยากาศโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเมืองหงสา แขวงไชยบุรี ประเทศลาว

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา เป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงหลัก ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวครั้งแรก ...

โครงการอบรมและพัฒนาความรู้ สู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2561 หลักสูตร 1 วัน : หลักสูตรเด็ดข้อสอบ ศึกษานิเทศก์

โครงการอบรมและพัฒนาความรู้ สู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หลักสูตร 1 วัน (หลักสูตร เด็ดข้อสอบ … ใช้แนวข้อสอบ 100% ในการอบรม) จัดโดย ...

คู่มือเตรียมสอบ ศึกษานิเทศก์ 2561 ภาค ก ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง [E-BOOK สรุปเนื้อหา สอบศึกษานิเทศก์]

E-book สอบศึกษานิเทศก์ 2561 ภาค ก ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ ของ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ศึกษานิเทศก์) ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ...

[CBSEL วันที่ 16 บ่าย] อภิปราย โอกาสและความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 (13 พ.ย. 2560; SAKANAN)

ชื่อวิชา โอกาสและความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ วิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา เติ้งเหวย (โรงเรียนประถมเฉาหยาง) และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉินหยี ...

[CBSEL วันที่ 16 เช้า] การสอนบนหลักความรู้คู่คุณธรรม สถานการณ์ที่จีนต้องเผชิญในยุคข้อมูลข่าวสาร (13 พ.ย. 2560; SAKANAN)

ชื่อวิชา การสอนในชั้นเรียนบนหลักความรู้คู่คุณธรรม สถานการณ์ที่ประเทศจีนต้องเผชิญกับการศึกษาในยุคข้อมูลข่าวสาร วิทยากร รศ. จางเหลียง สถาบันวิจัยทางหลักสูตรและการสอน ...

คุณลักษณะผู้บริหาร สพม.33 “CHANGS” คุณลักษณะครู สพม. 33 “KRUDEE” คุณลักษณะนักเรียน สพม. 33 “DEKSAREN”

Smart director คุณลักษณะผู้บริหาร สพม.33 “CHANGS” C = Change = ผู้นำการเปลี่ยนแปลง H = Human Ability = ผู้มีศักยภาพ A = Achievement = เน้นที่ผลสัมฤทธิ์ N = Nice = ดี G = Good Governance = มีหลักธรรมมาภิบาล S = Service Mind = มีจิตบริการ Smart Teacher คุณลักษณะของครู ...