คลิปบรรยายกฎหมาย

Latest News View All News »

PBL-sufficiency

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารและแหล่งเรียนรู้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PjBL) บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา จ.สุรินทร์ ...
uric-food2

อาหารที่มีกรดยูริกสูง อาหารที่ควรงดเพราะมีกรดยูริกสูง อาหารเสี่ยงโรคเก๊าท์ คนเป็นเก๊าท์ต้องงด อาหารมีกรดยูริก

กรดยูริค (Uric acid) คือกรดชนิดหนึ่งในร่างกาย เกิดจากการเผาผลาญของสารพิวรีน ถ้ามีมาก เกินไปจะเก็บสะสมตามข้อต่างๆ จนอาจจะเป็นโรคเก๊าท์ได้ ผู้ชาย ไม่ควรมีกรดยูริคในเลือดมากกว่า ...
nowork

สถานี ก.ค.ศ. การละทิ้งและทอดทิ้งหน้าที่ราชการจะเกิดผลอย่างไร โทษการละทิ้งหน้าที่ โทษการทอดทิ้งหน้าที่ของครูและบุคลากรฯ

ละทิ้งหน้าที่ราชการ หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหน้าที่ ซึ่งได้แก่ การไม่มายังสถานที่ราชการเพื่อปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือเพื่อให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัติ ...
Arbor-Day1

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

ความเป็นมาวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันต้นไม้ประจำปีครั้งแรกของโลกถือกำหนดร้อยกว่าปีในมลรัฐ NEBRASKA ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2515 มีประชาชนในมลรัฐ NEBRASKA ร่วมกันปลูกต้นไม้ได้กว่าหนึ่งล้านต้นและได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อมา ...
tbwdirectorjob

ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2560 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

2 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการ] ร่วมพิธีเปิดโครงการสนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต (โครงการ Chevron Enjoy Science) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยมีบุคลากร 4 คนเข้าร่วมอบรม (ครูชญานิษฐ์ สุระสอน, ครูอัครพล ...
rice-organic

เทคนิคการผลิตข้าวอินทรีย์ให้อร่อย เทคนิคการตากข้าว เกี่ยวข้าวตอนไหนได้ข้าวหอมอร่อย

เทคนิคการผลิตข้าวอินทรีย์ให้อร่อย 1. เทคนิคที่ทำให้ข้าวหอมมากเป็นพิเศษ และได้ข้าวกล้องนุ่มอร่อยคือ ต้องเก็บเกี่ยวข้าวที่ระยะพลับพลึง คือ ช่วงที่พอเห็นข้าวเป็นดอกขาวให้นับอายุไป ...
princepalace

โมเดล 3D สำหรับงานภูมิสารสนเทศ ดาวน์โหลดภาพ 3D ข้อมูลภาพ 3D โหลดฟรีได้ที่ 3dwarehouse

การทำข้อมูล 3D เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้ ไม่เพียงเฉพาะข้อมูลที่เป็นของสภาพภูมิประเทศเท่านั้น แต่ยังมีการสร้างรูปทรงสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อที่จะนำไปซ้อนทับบนสภาพภูมิประเทศนั้นอีกชั้นหนึ่ง ...