คลิปบรรยายกฎหมาย

Latest News View All News »

ตอนจบของ มานะ มานี ปิติ ชูใจ และผองเพื่อนที่ทุกคนไม่เคยรู้ ชีวิตของมานี มานะ ปิติ ชูใจ หลังเรียนจบประถมศึกษา

ตอนจบเรื่องราวของ มานะ มานี ปิติ ชูใจ และผองเพื่อนที่ทุกคนไม่เคยรู้ ชีวิตของมานี มานะ ปิติ ชูใจ หลังเรียนจบประถมศึกษา มานี รักเผ่าไทย เป็นบุตรของ มารุต และ นลินี รักเผ่าไทย ...

ITLA2019 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุก (Active Learning) : TPCK สู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 4.0

ผลงาน ITLA2019 : การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุก (Active Learning) : TPCK สู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 4.0 เจ้าของผลงาน : ครูณัฐพล แสงทวี โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ITLA2019 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และแอพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน

ผลงาน ITLA2019 การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และแอพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (lesson study) และวิธีการแบบเปิด ...

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชประวัติพระบรมราชินีสุทิดา

พระราชประวัติสมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระราชินีสุทิดา พระบรมราชินี จากหญิงสามัญชน (คนธรรมดาที่ไม่ใช่เจ้า หรือ เชื้อพระวงศ์) สู่พระราชินีคู่บัลลังก์ ...

[โหลดฟรี] แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ตัวอย่างเอกสารภาค ข สอบ ศน. 2562

แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรณีสอบศึกษานิเทศก์ 2562 รายละเอียดของข้อมูลในเอกสารแต่ละส่วน ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ห้ามนำไปอ้างอิงในนามของผู้จัดทำ (เพราะเป็นข้อมูลสมมติขึ้น) ...

การอุทิศแรงทรัพย์ แรงใจ แรงกายเพื่อพระพุทธศาสนา สร้างพระเป็นพุทธบูชา อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป เยาวชนสร้างพระ

การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในกรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน (การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก ...

เด็กดีเพราะมีมนต์ : บทสวดมหาจักรพรรดิ คำแปลบทสวดมหาจักรพรรดิ อานิสงค์ของการสวดบทสวดมหาจักรพรรดิ

บทสวดมหาจักรพรรดิ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ (3 ครั้ง) [สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ 6 จบ, จันทร์ 15 จบ, อังคาร 8 จบ, พุธ 17 จบ, พฤหัส 19 จบ, ศุกร์ 21 จบ, เสาร์ 10 จบ] นะโมพุทธายะ ...

ความหมายของธรรมาธิปไตย และสังคมธรรมาธิปไตย หลักธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ในทุกระดับของการปกครอง

ธรรมาธิปไตย หมายถึง การยึดถือหลักการ หลักเหตุผล หลักความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมเป็นประมาณในการบริหารจัดการต่างๆ คือ จะทำอะไรก็ยึดถือธรรมเป็นหลัก ละเว้นการยึดถือตนและกระแสเสียงคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกธรรมไม่เป็นธรรม “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ถือธรรมะคือ ...

การอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ถูกต้อง การอ่านออกเสียงพระนาม ในหลวง ร.10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ...