คลิปบรรยายกฎหมาย

Latest News View All News »

Logbook-form

ตัวอย่าง Logbook แบบฟอร์ม Logbook การบันทึกใน Logbook การเขียน Logbook สำหรับครู

ปัจจุบันมีการนำชั่วโมง PLC ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มาผูกติดกับการนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครู เพื่อใช้ในการคงวิทยฐานะ หรือการขอเลื่อนวิทยฐานะครู โดยในการ PLC ของครูที่จะนับเป็นชั่วโมงได้นั้น ...
moral-cup-tabao1

แก้วน้ำคุณธรรม แก้วสื่อสารอุดมการณ์คุณธรรม ประจำใจ โดย ตาเบาสกรีน โรงเรียนตาเบาวิทยา

แก้วน้ำคุณธรรม เป็นนวัตกรรมหนึ่งของโครงงานคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณธรรมประจำตนของนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา จังหวัดสุรินทร์ นักเรียนแต่ละคนจะมีพยัญชนะขึ้นต้นชื่อและสกุลที่แตกต่างกัน ...
ebook-supervisors

คู่มือเตรียมสอบ ศึกษานิเทศก์ 2560 ภาค ก ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน [E-book สรุปเนื้อหา สอบศึกษานิเทศก์]

E-book สอบศึกษานิเทศก์ 2560 ภาค ก ความรอบรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (100 คะแนน) เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ “ที่คงคำพูดเดิมในกฎหมาย แต่ได้ใจความสำคัญครบถ้วน” ...
PBL-sufficiency

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารและแหล่งเรียนรู้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PjBL) บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา จ.สุรินทร์ ...
uric-food2

อาหารที่มีกรดยูริกสูง อาหารที่ควรงดเพราะมีกรดยูริกสูง อาหารเสี่ยงโรคเก๊าท์ คนเป็นเก๊าท์ต้องงด อาหารมีกรดยูริก

กรดยูริค (Uric acid) คือกรดชนิดหนึ่งในร่างกาย เกิดจากการเผาผลาญของสารพิวรีน ถ้ามีมาก เกินไปจะเก็บสะสมตามข้อต่างๆ จนอาจจะเป็นโรคเก๊าท์ได้ ผู้ชาย ไม่ควรมีกรดยูริคในเลือดมากกว่า ...
nowork

สถานี ก.ค.ศ. การละทิ้งและทอดทิ้งหน้าที่ราชการจะเกิดผลอย่างไร โทษการละทิ้งหน้าที่ โทษการทอดทิ้งหน้าที่ของครูและบุคลากรฯ

ละทิ้งหน้าที่ราชการ หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหน้าที่ ซึ่งได้แก่ การไม่มายังสถานที่ราชการเพื่อปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือเพื่อให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัติ ...
Arbor-Day1

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

ความเป็นมาวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันต้นไม้ประจำปีครั้งแรกของโลกถือกำหนดร้อยกว่าปีในมลรัฐ NEBRASKA ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2515 มีประชาชนในมลรัฐ NEBRASKA ร่วมกันปลูกต้นไม้ได้กว่าหนึ่งล้านต้นและได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อมา ...
tbwdirectorjob

ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2560 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

2 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการ] ร่วมพิธีเปิดโครงการสนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต (โครงการ Chevron Enjoy Science) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยมีบุคลากร 4 คนเข้าร่วมอบรม (ครูชญานิษฐ์ สุระสอน, ครูอัครพล ...