คลิปบรรยายกฎหมาย

Latest News View All News »

กลุ่มเพื่อนแท้ (ผู้นำเยาวชน) โรงเรียนตาเบาวิทยา กลุ่มเพื่อนแท้ เก่ง ดี มี ประโยชน์ นวัตกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมือง

กลุ่มเพื่อนแท้ (ผู้นำเยาวชน) โรงเรียนตาเบาวิทยา คำขวัญเพื่อนแท้ ผู้นำเยาวชน : เก่ง ดี มีประโยชน์ คุณสมบัติเพื่อนแท้ : มารยาทดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำชุมชน ดำรงตนเสียสละ คุณธรรมกลุ่มเพื่อนแท้ ...

ครูนักประชาธิปไตย จุดเริ่มต้นสร้างสังคมประชาธิปไตย ลักษณะครูที่เป็นนักประชาธิปไตย ปลูกฝังยุวชนประชาธิปไตย

ปัจจัยสำคัญที่มีส่วนค่อนข้างมากต่อการสร้างและหล่อหลอมเด็กไทยให้มีแนวคิดและพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย คือ ครูผู้สอน จำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็น “นักประชาธิปไตย” ...

ชมรมคนรักรถ อ.รัตนบุรี กลุ่มสหายรัตนบุรี และกลุ่มรัตนบุรีดีเซล เชิญร่วมกิจกรรมสานฝันแบ่งปัน เพื่อโรงเรียนของน้อง 2018

ด้วยชมรมคนรักรถ ในนามกลุ่ม สหายรัตนบุรี กลุ่มรัตนบุรีดีเซล ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันจากสังคมออนไลน์ (เฟซบุค) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ...

ขั้นตอนการรายงานเบื้องต้น กรณีโรงเรียนประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.33

ขั้นตอนการรายงานเบื้องต้น กรณีโรงเรียนประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.33 1. เมื่อโรงเรียนเกิดเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ให้รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นให้ ...

[ของแซ่บ] เมนูเด็ดผัดเผ็ดงูสิง วิธีทำผัดเผ็ดงูสิง เมนูพิสดารผัดเผ็ดงูสิง ขั้นตอนการทำผัดเผ็ดงูสิง แซ่บเวอร์!

ส่วนผสมผัดเผ็ดงูสิง 1. พริกแกงเผ็ด 1ช้อนโต๊ะ 2. งูสิง 1 ตัว 3. กระชาย 1/4 ถ้วย 4. ใบมะกรูด 5 ใบ  5. ใบกระเพรา 1/4 ถ้วย  6. ใบยี่หร่า 1/4 ถ้วย  7. ตะไคร้ซอย 1 ช้อนโต๊ะ 8. มะเขือเปราะ 1/2 ถ้วย 9. มะเขือพวง ...

ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2561 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

2-3 พฤษภาคม 2561 : [ไปราชการ] ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร ...

ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2560 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

2 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการ] ร่วมพิธีเปิดโครงการสนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต (โครงการ Chevron Enjoy Science) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยมีบุคลากร 4 คนเข้าร่วมอบรม (ครูชญานิษฐ์ สุระสอน, ครูอัครพล ...

[โหลดฟรี] แนวการเขียนเอกสาร คัดเลือกศึกษานิเทศก์ สังกัดศึกษาธิการจังหวัด ตัวอย่างเอกสารคัด ศน. ศธจ. 2561

แนวการเขียนเอกสาร ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรณีการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 2561 รายละเอียดของข้อมูลในเอกสารแต่ละส่วน ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ห้ามนำไปอ้างอิงในนามของผู้จัดทำ ...

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หลักสูตร Home School

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นสิทธิโดยถูกต้องตามมาตรา 12 ที่ให้ครอบครัวจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ เป็นทางเลือกของครอบครัว ...