[จะเด็ดติวเตอร์] สรุปสาระสำคัญ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สอบภาค ก ครู-ผู้บริหาร

คลิปเสียงบรรยาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตอน สรุปสาระสำคัญ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (และสอบครูผู้ช่วย-เนื้อหาส่วนนี้ก็ใช้ประกอบการเตรียมตัวสอบได้เช่นกัน) จุดเด่น ของคลิปเสียงชุดนี้ และชุดอื่นๆ ที่จัดทำและบรรยายโดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข คือ สรุปเอาเฉพาะสาระสำคัญของเนื้อหาที่จะใช้สอบ เน้นๆ ฟังเพลินๆ ประมาณครึ่งชั่วโมง เหมาะสำหรับการทบทวนความรู้ก่อนสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558 (และติวสอบครูผู้ช่วย ทุกสนามสอบ) ฟังผ่านเว็บ ANANTASOOK หรือช่องสถานี [www.youtube.com/user/krusakanan] หรือดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ฟังได้ทุกโอกาส 

good-governanceหากผู้รับชม รับฟัง มีข้อเสนอแนะหรือติชมเกี่ยวกับ คลิปบรรยายสรุปความรู้เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร ชุด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตอน สรุปสาระสำคัญ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อย่างไร ผู้จัดทำ ขอน้อมรับด้วยความยินดีและจะปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป ขอให้โชคดีสำหรับการสอบผู้บริหารสถานศึกษา (และสอบครูผู้ช่วย) เร็วๆ นี้ครับ 

จะเด็ดติวเตอร์ : เผด็จศึกทุกทิศ พิชิตทุกสนามสอบ

พิเศษ : สำหรับท่านที่ต้องการ E-book สรุปเนื้อหาเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558 คุณภาพสูง ราคาสบายกระเป๋า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >> [E-book สรุปเนื้อหาเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558Leave a Comment