คู่มือเตรียมสอบ ศึกษานิเทศก์ 2561 ภาค ก ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง [E-BOOK สรุปเนื้อหา สอบศึกษานิเทศก์]

E-book สอบศึกษานิเทศก์ 2561 ภาค ก ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ ของ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ศึกษานิเทศก์) ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2560 ดังนี้

1. งานการนิเทศ
(1.1) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา
(1.2) การส่งเสริมการใช้หลักสูตร,การพัฒนาหลักสูตร,หลักการสอน,หลักจิตวิทยา+การจัดกระบวนการเรียนรู้
(1.3) การส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(1.4) การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
(1.5) การส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2. งานติดตามและตรวจสอบ
(2.1) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผนการนิเทศ และการพัฒนาวิชาการ
(2.2) การนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
(2.3) การนำผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปใช้

3. การศึกษาค้นคว้าและการให้บริการทางวิชาการ
(3.1) การจัดทำเอกสารทางวิชาการและเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน
(3.2) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

4. งานวิเคราะห์วิจัย
(4.1) การวิเคราะห์วิจัย เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
(4.2) การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

5. งานการพัฒนาครู
(5.1) การพัฒนาครูและวิชาชีพครู
(5.2) การส่งเสริมการเรียนรู้ของครู
(5.3) บทบาทการเป็นผู้ชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการสำหรับครู
(5.4) หลักการจัดการศึกษาผู้ใหญ่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต


E-Book นี้เรียบเรียงโดย
 ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข  “ติวเตอร์ สอบศึกษานิเทศก์” (จะเด็ดติวเตอร์ เผด็จศึกทุกทิศ พิชิตทุกสนามสอบ)

จุดเด่นของเอกสารชุดนี้ คือ เป็นการสรุปย่อสาระสำคัญ เพื่อเตรียมตัวสอบศึกษานิเทศก์แบบเน้นๆ ก่อนทำข้อสอบ หรือทบทวนก่อนสอบจริง 1 สัปดาห์ เป็นไฟล์ PDF พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Point จำนวน 136 หน้า (เหมาะสำหรับท่านที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์ทุกท่าน เพราะเนื้อหาในส่วนนี้ยังไม่มีการจัดทำและเผยแพร่มาก่อน รวมถึงท่านที่อ่านแล้วแต่ต้องการสรุปใจความสำคัญ รวมถึงท่านที่ต้องการพกไว้เพื่อความอุ่นใจก่อนสอบ และนำไปอ่านทบทวนก่อนสอบ)

ราคาของ E-book : ราคา 100 บาท

ท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของ E-book สอบศึกษานิเทศก์ 2561
ภาค ก ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ฉบับสรุปพกไปสอบ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์
ชื่อบัญชี นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข หมายเลขบัญชี 310-0-65872-8

*** จำนวน 100 บาท ***

(กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 100.01)

แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินระบุ “E-book ความรอบรู้ศึกษานิเทศก์” และอีเมล์ท่าน มาที่ E-mail :: anantasook@gmail.com
หรือแจ้งที่ www.facebook.com/krusmart หรือ  Line : sakanan_kku หรือ SMS ที่ 0955452529

กรุณาแนบหลักฐานมาด้วยนะครับ เช่น รูปถ่ายสลิป ATM หลักฐานการโอน วัน เวลา

 

พิเศษ : ฟังคลิปบรรยายกฎหมาย ติวเตอร์ สอบศึกษานิเทศก์ 2561 โหลดฟรี คลิกที่นี่ : [รวมคลิปบรรยายสอบศึกษานิเทศก์-ผู้บริหารฯ]2 Comments

  1. นายติณณพัศ. กล่ำจีน says:

    เอกสารดีมาก

Leave a Comment