คู่มือเตรียมสอบ รอง ผอ. ผอ. สถานศึกษา 2563 เนื้อหา ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ [E-book สรุป งานในหน้าที่ สอบ รอง ผอ.+ผอ.]

E-book สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2563 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ เป็นการสรุป พรบ. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในหน้าที่ ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

คู่มือเตรียมสอบ รอง ผอ. ผอ.สถานศึกษา 2563 เนื้อหาภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน [E-book สรุปเนื้อหา กฎหมายสอบ รอง ผอ.+ผอ.]

E-book สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2563 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในหน้าที่ เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ “ที่คงคำพูดเดิมในกฎหมาย แต่ได้ใจความสำคัญครบถ้วน” ของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ...

[E-book] จำหน่ายแนวข้อสอบ ป.บัณฑิต 2563 พร้อมสรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.บัณฑิตครู คู่มือเตรียมสอบ ป.บัณฑิต 2563

E-book สอบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 2563 พร้อมแนวข้อสอบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้น สำหรับบุคคลที่กำลังเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปี 2562, 2563 ...

โศกนาฏกรรมทางการศึกษา ความจริงอันแหลกเหลว บทเรียนราคาแพงทางการศึกษา ความไม่แฟร์ทางการศึกษา

1. ถ้าคุณเป็นครูบาอาจารย์แล้วไม่มีปัญญาสอนให้ลูกศิษย์มีความรู้ได้ และมีหน้ามาตัดสินว่าเขาสอบตกหรือให้ซ้ำชั้น ถือเป็นความล้มเหลวของคุณ ไม่ใช่ของลูกศิษย์ (ถ้าครูของลูกคุณ ...

Excellence in School Leadership Program Report : Mr. Sakanan Anantasook School Head from Thailand

Sakanan Anantasook; School head from Thailand Report Day 1 : Day 2 : Day 3 : Day 4 : Day 5 : Day 6 : Day 7 : Day 8 : Day 9 : Day 10 : Day 11 : Day 12 : Day 13 :

[ครั้งแรก] คำกล่าวงานฉลองมงคลสมรส ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน เจ้าของสถานที่ ผอ.อวยพรงานแต่ง คำกล่าวอวยพรงานแต่ง

เรียน ท่าน ส.ส.คุณากร ปรีชาชนะชัย ประธานในพิธี คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าว เจ้าสาวและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณที่ทางเจ้าภาพ ให้โอกาสโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ...

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนตาเบาวิทยา ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป

ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนตาเบาวิทยา ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) ชื่อผู้รายงาน : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ปีที่วิจัย ...