การอุทิศแรงทรัพย์ แรงใจ แรงกายเพื่อพระพุทธศาสนา สร้างพระเป็นพุทธบูชา อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป เยาวชนสร้างพระ

การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในกรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน (การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก ...

เด็กดีเพราะมีมนต์ : บทสวดมหาจักรพรรดิ คำแปลบทสวดมหาจักรพรรดิ อานิสงค์ของการสวดบทสวดมหาจักรพรรดิ

บทสวดมหาจักรพรรดิ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ (3 ครั้ง) [สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ 6 จบ, จันทร์ 15 จบ, อังคาร 8 จบ, พุธ 17 จบ, พฤหัส 19 จบ, ศุกร์ 21 จบ, เสาร์ 10 จบ] นะโมพุทธายะ ...

ความหมายของธรรมาธิปไตย และสังคมธรรมาธิปไตย หลักธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ในทุกระดับของการปกครอง

ธรรมาธิปไตย หมายถึง การยึดถือหลักการ หลักเหตุผล หลักความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมเป็นประมาณในการบริหารจัดการต่างๆ คือ จะทำอะไรก็ยึดถือธรรมเป็นหลัก ละเว้นการยึดถือตนและกระแสเสียงคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกธรรมไม่เป็นธรรม “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ถือธรรมะคือ ...

การอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ถูกต้อง การอ่านออกเสียงพระนาม ในหลวง ร.10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ...

นำชมคุกขี้ไก่ แหล่งประวัติศาสตร์ จันทบุรี ประวัติคุกขี้ไก่ เที่ยวชมคุกขี้ไก่ ป้อมฝรั่งเศส ปากน้ำแหลมสิงห์ Khuk Khi Kai

คุกขี้ไก่ ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22130 เนื้อที่ 3 งาน 45 ตารางวา คุกขี้ไก่ สร้างขึ้นเมื่อ ...

ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2562 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

1 พฤษภาคม 2562 : [ไปราชการ] ร่วมพิธีปลงผมนาค (ครูพยงค์ สันทาลุนัย โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา) ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ...

ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2561 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

25 ตุลาคม 2561 : ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มีคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ...