ผู้หญิงควรมีลูกกี่คน ผู้หญิงควรตั้งท้องกี่ครั้ง ผู้หญิงไม่ควรมีลูกมาก เพราะร่างกายจะเสื่อม อายุจะสั้นจริงหรือ

ประมวลคำตอบจากคำถาม ผู้หญิงไม่ควรมีลูกมาก เพราะร่างกายจะเสื่อม อายุจะสั้นจริงหรือ? ซึ่งเชื่อว่า ในยุคปัจจุบัน นอกจากการคำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจ เพราะค่าใช้จ่ายในการมีลูกและเลี้ยงลูกหนึ่งคนนั้นสูงมาก ...

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ อ.โนนนารายณ์

“โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” เป็นโครงการที่จะสร้างคุณภาพด้านการศึกษาให้กับประเทศ โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ...

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ปีการศึกษา 2562 ของ สพฐ.

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 200 โรงเรียน (1 ใน 100 โรงเรียนมัธยมศึกษา และเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนในสังกัด สพม.33 ได้แก่ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ...

[Co Premium] นารายณ์ โค พรีเมี่ยม กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ ร.ร.นารายณ์คำผงวิทยา จำหน่ายเนื้อโคขุน เกรดพรีเมี่ยม สุรินทร์

นารายณ์ โค พรีเมี่ยม : เป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ ของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สพม. 33 สนับสนุนทุนประกอบกิจการโดยกองทุนเสริมสร้างผู้ประกอบการและนวัตกร ...

การสอนปัญญาประดิษฐ์ในระดับมัธยมศึกษา ต้นกล้าของปัญญาประดิษฐ์ศึกษา AI Education for Young Students

มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมมือกับสพฐ. จัดกิจกรรมที่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ศึกษา หรือ AI Education คุณครูมัธยมปลายทั้งประเทศ นี่คือวิทยาทานฟรีที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ...

คู่มือเตรียมสอบ รอง ผอ. สถานศึกษา 2562 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ [E-book สรุป งานในหน้าที่ สอบ รอง ผอ.]

E-book สอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2562 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ เป็นการสรุป พรบ. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในหน้าที่ ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

คู่มือเตรียมสอบ รอง ผอ. สถานศึกษา 2562 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน [E-book สรุปเนื้อหา กฎหมายสอบ รอง ผอ.]

E-book สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2562 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในหน้าที่ เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ “ที่คงคำพูดเดิมในกฎหมาย แต่ได้ใจความสำคัญครบถ้วน” ของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ...