คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา 2560 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน [E-book สรุปเนื้อหา กฎหมายสอบ รอง ผอ.]

ebook-admin-lawE-book สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2560 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ “ที่คงคำพูดเดิมในกฎหมาย แต่ได้ใจความสำคัญครบถ้วน” ของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2560 จำนวน 10 รายการ ดังนี้

1. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
2. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

3. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
6. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
7. กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
8. กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
9. กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
10. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

E-Book นี้เรียบเรียงโดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (จะเด็ดติวเตอร์ เผด็จศึกทุกทิศ พิชิตทุกสนามสอบ)
– ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป ลำดับที่ 29 ของประเทศ (30 พฤษภาคม 2555) แต่สละสิทธิ์การเข้าดำรงตำแหน่ง 2 ครั้ง 
– ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป ลำดับที่ 3 ของ สพม. 33 (24 กุมภาพันธ์ 2558) 

จุดเด่นของเอกสารชุดนี้ คือ เป็นการสรุปย่อสาระสำคัญ เพื่อเตรียมตัวสอบผู้บริหารแบบเน้นๆ ก่อนทำข้อสอบ หรือทบทวนก่อนสอบจริง 1 สัปดาห์ เป็นไฟล์ PDF พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Point จำนวน 50 หน้า (เหมาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เริ่มอ่านหนังสือ และท่านที่อ่านแล้วแต่ต้องการสรุปใจความสำคัญ รวมถึงท่านที่ต้องการพกไว้เพื่อความอุ่นใจก่อนสอบ และนำไปอ่านทบทวนก่อนสอบ) 

ราคาของ E-book : ราคา 150 บาท

ท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของ E-book สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2560
ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฉบับสรุปพกไปสอบ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์
ชื่อบัญชี นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข หมายเลขบัญชี 310-0-65872-8

*** จำนวน 150 บาท ***

(กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 150.01)

แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุ “E-book กฎหมาย” มาที่ E-mail :: anantasook@gmail.com
หรือแจ้งที่ www.facebook.com/krusmart หรือ  Line : sakanan_kku หรือ SMS ที่ 0890286327
หรือติดต่อที่เบอร์โทร 0955452529 (เปิดใช้เบอร์นี้ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป)

กรุณาแนบหลักฐานมาด้วยนะครับ เช่น รูปถ่ายสลิป ATM หลักฐานการโอน วัน เวลา

ผมจะส่ง E-book ให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง (หลังได้รับการแจ้งชำระเงิน)

พิเศษ : ฟังคลิปติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2560 ฟรี คลิกที่นี่ : [รวมคลิปบรรยายสอบผู้บริหารสถานศึกษา]One Comment

Leave a Comment