คู่มือเตรียมสอบ ศึกษานิเทศก์ 2560 ภาค ก ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน [E-book สรุปเนื้อหา สอบศึกษานิเทศก์]

ebook-supervisorsE-book สอบศึกษานิเทศก์ 2560 ภาค ก ความรอบรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 (100 คะแนน) เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ “ที่คงคำพูดเดิมในกฎหมาย แต่ได้ใจความสำคัญครบถ้วน” ของ ความรอบรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2560 จำนวน 10 รายการ ดังนี้

1. นโยบายรัฐบาล นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
3. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

4. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
7. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
8. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
9. นโยบาย แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.

10. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

E-Book นี้เรียบเรียงโดย
นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข  “ติวเตอร์ สอบศึกษานิเทศก์” (จะเด็ดติวเตอร์ เผด็จศึกทุกทิศ พิชิตทุกสนามสอบ)
– ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป ลำดับที่ 29 ของประเทศ (30 พฤษภาคม 2555) แต่สละสิทธิ์การเข้าดำรงตำแหน่ง 2 ครั้ง
– ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป ลำดับที่ 3 ของ สพม. 33 (24 กุมภาพันธ์ 2558)

จุดเด่นของเอกสารชุดนี้ คือ เป็นการสรุปย่อสาระสำคัญ เพื่อเตรียมตัวสอบศึกษานิเทศก์แบบเน้นๆ ก่อนทำข้อสอบ หรือทบทวนก่อนสอบจริง 1 สัปดาห์ เป็นไฟล์ PDF พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point จำนวน – หน้า (เหมาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เริ่มอ่านหนังสือ และท่านที่อ่านแล้วแต่ต้องการสรุปใจความสำคัญ รวมถึงท่านที่ต้องการพกไว้เพื่อความอุ่นใจก่อนสอบ และนำไปอ่านทบทวนก่อนสอบ)

ราคาของ E-book : ราคา 150 บาท

ท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของ E-book สอบศึกษานิเทศก์ 2560
ภาค ก ความรอบรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฉบับสรุปพกไปสอบ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์
ชื่อบัญชี นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข หมายเลขบัญชี 310-0-65872-8

*** จำนวน 150 บาท ***

(กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 150.01)

แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินระบุ “E-book ความรอบรู้ศึกษานิเทศก์” และอีเมล์ท่าน มาที่ E-mail :: anantasook@gmail.com
หรือแจ้งที่ www.facebook.com/krusmart หรือ  Line : sakanan_kku หรือ SMS ที่ 0890286327
หรือติดต่อที่เบอร์โทร 0955452529 (เปิดใช้เบอร์นี้ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป)

กรุณาแนบหลักฐานมาด้วยนะครับ เช่น รูปถ่ายสลิป ATM หลักฐานการโอน วัน เวลา

ผมจะส่ง E-book ให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง (หลังได้รับการแจ้งชำระเงิน)

พิเศษ : ฟังคลิปบรรยายกฎหมาย ติวเตอร์ สอบศึกษานิเทศก์ 2560 โหลดฟรี คลิกที่นี่ : [รวมคลิปบรรยายสอบศึกษานิเทศก์-ผู้บริหารฯ]Leave a Comment