ปัญหาการศึกษาไทย อยู่ที่ไหนกันแน่ ที่นี่มีคำตอบ

thaieducationproblem
          ปัญหาการศึกษาของไทยที่แท้จริงอยู่ที่ไหน งบประมาณด้านการศึกษาไม่เพียงพอจริงหรือไม่ หรือที่จริงแล้วขึ้นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือการบริหารจัดการ   หาคำตอบได้ในรายการที่นี่ ThaiPBS ช่วงคิดยกกำลังสอง กับ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI โดย Mr. ANANTASOOK สรุปความ ปัญหาการศึกษาของไทย อยู่ที่ไหน ได้ดังนี้

ปัญหาการศึกษาไทยอยู่ที่ไหน
     1. ปัญหาจากงบประมาณ (เงินเดือนครู) น้อย ?  เงินเดือนครูไทย ไม่ใช่ปัญหา  เพราะตอนนี้ถือว่าเงินเดือนสูงกว่าหลายอาชีพ
     2. ปัญหาจากเวลาการเรียนของนักเรียน ?  ปัจจุบัน นักเรียนไทยเรียนมากกว่าเด็กหลายประเทศ  แต่ยิ่งเรียน ยิ่งฉลาดน้อย หรือไม่
     3. ปัญหาจากคะแนนสอบวัดนักเรียน ? ผลสอบ O-NET รวมทั้งผลสอบ  PISA มีแนวโน้มขาลงทุกวิชา
     4. ปัญหาจากการประเมินครูไม่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน ?  การประเมินเพื่อเลื่อนเพื่อขึ้นเงินเดือน และวิทยฐานะ ไม่เกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน (ดังนั้น การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ปี 2557 จึงจะนำผลการประเมินระดับชาติมาใช้มากขึ้น)
     5. ปัญหาจากครูสอนไม่ตรงกลุ่มสาระฯ ? เพราะโรงเรียนขาดอิสระในการบริหารงานบุคคล จึงได้ครูไม่ตรงกับความต้องการ
     6. ปัญหาจากการจัดการบริหารบุคลากรในสถานศึกษา ?  ไม่สามารถเลือกครูได้ และไม่สามารถเอาครูที่ไม่มีคุณภาพออกได้

ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการศึกษาไทย
     1. การประเมินครูและผู้บริหารโรงเรียน ตามพัฒนาการของนักเรียน ที่วัดจากการสอบมาตรฐาน
     2. ให้อิสระโรงเรียนในการการบริหารจัดการบุคลากรมากขึ้น
     3. พัฒนาทักษะของครูอย่างต่อเนื่อง ผ่านการฝึกอบรมครูอย่างมีประสิทธิภาพ

ด่วน!!! นี่สิวิธีแก้ปัญหาการศึกษาไทยของจริงเฟ้ย

หมายเหตุ : ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานสัมมนาวิชาการประจำปีของทีดีอาร์ไอ “ยกเครื่องการศึกษาไทย: สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง” : http://tdri.or.th/seminars/ye2011/

ที่มาคิดยกกำลังสอง: ปัญหาการศึกษาไทยอยู่ที่ไหน : http://tdri.or.th/multimedia/thinkx2-15/
ที่มา : ด่วน!!! นี่สิวิธีแก้ปัญหาการศึกษาไทยของจริงเฟ้ย : http://youtu.be/j8zoD84Pp4MLeave a Comment