ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทภูมิโปน [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวสังขะ เที่ยวปราสาทภูมิโปน]

Pprasat14 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 14/30 ปราสาทภูมิโปน ปราสาทภูมิโปน [Prasat Pumipone] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ::   เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ชื่ออื่นๆ ...