ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทยายเหงา [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวสังขะ เที่ยวปราสาทยายเหงา]

Pprasat07 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 7/30 ปราสาทยายเหงา ปราสาทยายเหงา [Prasat Yai-ngao] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ :                    บ้านสังขะ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทมีชัย [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทมีชัย เที่ยวปราสาทหมื่นชัย]

Pprasat08 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 8/30 ปราสาทมีชัย ปราสาทมีชัย  [Prasat Meechai] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ::  เล่มที่ 98 ตอนที่ 104 เมื่อ 30 มิถุนายน 2524 ชื่ออื่นๆ :              ปราสาทหมื่นชัย ที่อยู่ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทเบ็ง [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทเบ็ง]

Pprasat10 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 10/30 ปราสาทเบ็ง ปราสาทเบ็ง [Prasat Beng] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ :                     ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทบ้านอนันต์ ปราสาทอานาร์ [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทบ้านอนันต์]

Pprasat11 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 11/30 ปราสาทบ้านอนันต์ ปราสาทบ้านอนันต์  [Prasat Bananan] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ชื่ออื่นๆ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทบ้านหนองหิน [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทบ้านหนองหิน]

Pprasat15 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 15/30 ปราสาทบ้านหนองหิน ปราสาทบ้านหนองหิน  [Prasat Bannonghin] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ::   เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทขุมดิน [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวโนนนารายณ์ เที่ยวปราสาทขุมดิน]

Pprasat20 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 20/30 ปราสาทขุมดิน ปราสาทขุมดิน [Prasat khumdin] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 118 ตอนที่ 33ง. เมื่อ 9 เมษายน 2545 ที่อยู่ :                     ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย ปราสาทบ้านจารย์ [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทสังข์ศิลป์ชัย]

Pprasat24 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 24/30 ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย [Prasat Sangsilchai] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ชื่ออื่นๆ ...