ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทบ้านหนองหิน [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทบ้านหนองหิน]

Pprasat15 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 15/30 ปราสาทบ้านหนองหิน ปราสาทบ้านหนองหิน  [Prasat Bannonghin] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ::   เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทขุมดิน [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวโนนนารายณ์ เที่ยวปราสาทขุมดิน]

Pprasat20 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 20/30 ปราสาทขุมดิน ปราสาทขุมดิน [Prasat khumdin] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 118 ตอนที่ 33ง. เมื่อ 9 เมษายน 2545 ที่อยู่ :                     ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย ปราสาทบ้านจารย์ [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทสังข์ศิลป์ชัย]

Pprasat24 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 24/30 ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย [Prasat Sangsilchai] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ชื่ออื่นๆ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทภูมิโปน [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวสังขะ เที่ยวปราสาทภูมิโปน]

Pprasat14 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 14/30 ปราสาทภูมิโปน ปราสาทภูมิโปน [Prasat Pumipone] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ::   เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ชื่ออื่นๆ ::             ...