ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาททอง [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวเขวาสินรินทร์ เที่ยวปราสาททอง]

Pprasat01 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 1/30 ปราสาททอง ปราสาททอง [Prasat Tong] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ :                   บ้านแสรออ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทตระเปียงเตีย [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวลำดวน เที่ยวปราสาทตระเปียงเตีย]

Pprasat02 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >>  แผ่นภาพที่ 2/30 ปราสาทตระเปียงเตีย ปราสาทตระเปียงเตีย [Prasat Trapiengteiy] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทหมื่นศรีน้อย [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวสำโรงทาบ เที่ยวปราสาทหมื่นศรีน้อย]

Pprasat03 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >>  แผ่นภาพที่ 3/30 ปราสาทหมื่นศรีน้อย ปราสาทหมื่นศรีน้อย [Prasat Hmuensrinoiy] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ชื่ออื่นๆ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทเมืองที [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทเมืองที]

Pprasat06 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >>  แผ่นภาพที่ 6/30 ปราสาทเมืองที ปราสาทเมืองที [Prasat Muangtee] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ :                    บ้านเมืองที ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทพระปืด [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวเขวาสินรินทร์ เที่ยวปราสาทพระปืด]

Pprasat09 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >>  แผ่นภาพที่ 9/30 ปราสาทพระปืด ปราสาทพระปืด  [Prasat Praperd] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 117ง. เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2545 ชื่ออื่นๆ :              ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทบ้านลำดวน [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทบ้านลำดวน]

Pprasat16 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >>  แผ่นภาพที่ 16/30 ปราสาทบ้านลำดวน ปราสาทบ้านลำดวน [Prasat Banlamduan] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 118 ตอนที่ 33ง. เมื่อ 9 เมษายน  2545 ชื่ออื่นๆ :              ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทตามอญ [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวบัวเชด เที่ยวปราสาทตามอญ]

Pprasat17 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >>  แผ่นภาพที่ 17/30 ปราสาทตามอญ ปราสาทตามอญ [Prasat Tamon] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ชื่ออื่นๆ :              ...