ที่มาวันกัญชาโลก งานวันกัญชาโลก ประวัติวันกัญชาโลก 20 เมษายน งานกัญชาโลกประเทศไทย 420 คืออะไร?

จุดกำเนิดของ 420 มาจากกลุ่มเด็กวัยรุ่นจากโรงเรียน San Rafael รวมตัวกันเพื่อทำภาระกิจลับ ค้นหาไร่กัญชาร้าง ที่ได้รับบอกเล่าจากอาจารย์ในห้องเรียน ว่ามีอยู่ในแถบนั้น โดยเด็กกลุ่มนี้ใช่ชื่อกลุ่มว่า Waldos ก่อตั้งขึ้นในปี 1971

รูปปั้นของ Louis Pasteur

กลุ่ม Waldos นัดรวมตัวทำภารกิจตามหาไร่กัญชา โดยนัดรวมตัวกันที่หน้ารูปปั้นของ Louis Pasteur ในโรงเรียนตอนเวลา 4.20 ใช้ชื่อโค้ดลับว่า “420 Louis” และเหลือแค่ “420” ในเวลาต่อมา 420 (อ่านว่า โฟ-ทเวนตี้)

ไม่มีใครทราบว่า Waldos ตามหาไร่กัญชาเจอหรือไม่ แต่รหัสลับ “420” ของพวกเค้าถูกใช้เป็นรหัสของการสูบกัญชากันอย่างแพร่หลายในแคลิฟอร์เนีย และแพร่ไปทั่วสหรัฐอเมริกาในเวลาไม่นาน

เวลาผ่านไป 420 ได้กลายมาเป็น วัน (เดือน 4 วันที่ 20 นับแบบอเมริกันเอาเดือนขึ้นก่อน) และเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในการสูบกัญชา ในแถบอเมริกาเหนือ และขยายวงกว้างไปทั่วทวีปอเมริกา

จนเข้าสู่ยุค Green Rush ยุคแห่งการขับเคลื่อนให้กัญชาถูกกฎหมาย จากกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเฉลิมฉลองในการสูบกัญชาเพียงอย่างเดียว ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นการเคลื่อนไหว เรียกร้อง หรือทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกัญชา และกลายมาเป็นวันกัญชาโลก ในที่สุด

420, 4:20, หรือ 4/20 เป็นคำรหัสในวัฒนธรรมกัญชาที่หมายถึงการบริโภคกัญชา โดยเฉพาะการสูบในเวลา 4:20 p.m. (16.20 น.) และการเสพเพื่อฉลองในวันที่ 20 เมษายน (ในสหรัฐจะเขียนว่า 4/20)

ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดงานกัญชาโลก ขึ้น อย่างยิ่งใหญ่ ท่านที่สนใจสามารถมาร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 เพื่อเชิดชูพันธุ์กัญชาท้องถิ่น “พันธุ์รัมย์” ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้รูปแบบแคลิฟอร์เนียโมเดล เปิดเสรีการปลูกกัญชา แปรรูปกัญชา และกัญชาเพื่อการแพทย์ Leave a Comment