3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชประวัติพระบรมราชินีสุทิดา

พระราชประวัติสมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระราชินีสุทิดา พระบรมราชินี จากหญิงสามัญชน (คนธรรมดาที่ไม่ใช่เจ้า หรือ เชื้อพระวงศ์) สู่พระราชินีคู่บัลลังก์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1

พระนามเดิม : พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระนามลำลอง (ชื่อเล่น) “พระองค์นุ้ย”

ประสูติ: วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ปี มะเมีย ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในสกุล ติดใจ พระชนมพรรษา 41 พรรษา

พระมารดาชื่อ : คุณหญิงจั่งเฮียง ติดใจ (พระบิดายังไม่ปรากฏชื่อตามสื่อ)

ทรงศึกษา : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) กรุงเทพฯ

ก่อนรับราชการทหาร : เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส) บริษัทแจลเวย์ จำกัด (สายการบินประเทศญี่ปุ่น) พ.ศ. 2543 – 2546 และ ย้ายมาอยู่ที่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2546 – 2551

เริ่มรับราชการทหาร : ปี พ.ศ. 2553 เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษยศร้อยตรีหญิง ที่หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สังกัด สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด จนถึง ปีพ.ศ. 2559 ได้รับพระราชทานยศ พลเอกหญิง (อัตราพลเอกพิเศษ) ในตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

การสถาปนาพระอิสริยยศ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โปรดเกล้าฯ เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา พระอัครมเหสี วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 โปรดเกล้าฯสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 ทรงเป็นพระราชินีคู่ชีวิต คู่คิด คู่พระทัย ที่องค์เหนือหัวทรงไว้วางพระราชหฤทัย และ ทรงเลือกแล้ว จึงเป็นสมเด็จพระราชินีคู่บัลลังก์โดยสมบูรณ์ ที่จะถวายชีวิตด้วยความจงรักภักดีต่อองค์เหนือหัว ตราบชั่วชีวิต

ขอพระองค์ทรงเป็นคู่บุญบารมีจักรีเกริกฟ้า เป็นพระราชินีแห่งแผ่นดินสยาม ที่ปวงพสกนิกรชาวไทยเคารพเทิดทูนตลอดไปด้วยเทอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานLeave a Comment