ข้อมูลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยซีหนาน มหานครฉงชิ่ง โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษา CBSEL

swu-chinaข้อมูลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยซีหนาน
– มหาวิทยาลัยซีหนาน ( จีนตัวย่อ: 西南大学; จีนตัวเต็ม: 西南大學; พินอิน: xī nán Dà xué, อังกฤษ: Southwest University: SWU) มีสถานะเป็น มหาวิทยาลัยแห่งชาติ

– เว็บไซต์ : http://www.swu.edu.cn

– ตั้งอยู่ที่เขตเป่ยเป้ย (Beibei District) มหานครฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

– ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1906 ปัจจุบันมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่ 2,650 คน จำนวนผู้ศึกษากว่า 60,000 คน (จำนวน ป.ตรี 34,637 คน, จำนวน ป. บัณฑิต 5,731 คน, จำนวน ป. เอก 819 คน, จำนวนผู้ศึกษาอื่น 19,000 คน)

– เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ หลายหลาก ครอบคลุม 336 หลักสูตร เฉพาะสาขาวิชาภาษาจีนนั้นมีการสอนถึงระดับปริญญาเอก

– จัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับต้นๆ ของประเทศ มีศักยภาพทางการวิชาการและวิจัยในระดับสูง และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและตั้งอยู่ไม่ห่างจากใจกลางเมืองแล้ว มหาวิทยาลัยซีหนานยังมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นงดงาม รายล้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและพรรณไม้นานาชนิด จนได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

China-Chongqing– มหานครฉงชิ่ง (Chóngqìng Shì) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน จัดเป็น 1 ใน 4 มหานครที่สำคัญของประเทศ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของลุ่มม่น้ำแยงซีเกียงตอนบน เป็นฐานการประมวลผลและส่งออกสินค้าชั้นนำ อีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทำให้มหานครฉ่งชิ่ง มีฐานการผลิตที่ทันสมัยระดับชาติ เป็นเขตสาธิตด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจโซนภาคตะวันตกของประเทศจีน ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาจัดสรรพื้นที่ทั้งในเขตเมืองและชนบทอย่างครอบคลุม ทำให้มหานครฉ่งชิ่ง จัดเป็นมหานครที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงที่สุดอีกมหานครหนึ่งของโลก

– มหานครฉงชิ่ง มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่มากมาย และด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีภูเขาโอบล้อมเมืองไว้ และมีการสร้างสะพานหลายสายเพื่อใช้ในการคมนาคม ทำให้มหานครแห่งนี้ ได้รับสมญานามว่า “มหานครแห่งภูเขา” และ “มหานครแห่งสะพาน” เอกลักษณ์ของเมืองฉ่งชิ่ง นอกจากวิวทิวทัศน์ยามราตรีที่มีความงดงามแล้ว ยังมีอาหารที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลก คือ ฮว่อกัว หรือ หม้อไฟฉงชิ่ง

ชมคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยซีหนาน คลิปที่ 1-5


 

 

 

 


หมายเหตุ : เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ การเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) ในประเทศไทย (21-23 สิงหาคม 2560) และมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (29 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560)

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยซีหนาน
ภาพประกอบ :
1. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/China-Chongqing.png
2. https://d2rcr8uvbmzcrw.cloudfront.net/getasset/90e5cb7b-ba10-4e5b-b5a7-1a712b497fae/



Leave a Comment