[โหลดฟรี] แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ตัวอย่างเอกสารภาค ข สอบ ศน. 2561

แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรณีสอบศึกษานิเทศก์ 2561 รายละเอียดของข้อมูลในเอกสารแต่ละส่วน ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ห้ามนำไปอ้างอิงในนามของผู้จัดทำ (เพราะเป็นข้อมูลสมมติขึ้น) ผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสอบศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2561 สำหรับท่านที่จะสอบ ศน. ในปี พ.ศ. 2561 นี้เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ประวัติ ผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะ

ดาวน์โหลด คลิกเลย >> [เอกสารภาค ข สอบศึกษานิเทศก์

ข้อแนะนำสำหรับการประเมินส่วนที่ 3 (สมรรถนะ) : ในทางปฏิบัติ (จริงๆ) ผู้ประเมินอาจไม่จำเป็นต้องดูเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดของผู้รับการประเมินตามที่ระบุไว้ก็ได้ (เพราะเป็นการประเมินในภาพรวมและเป็นทางลับ) หากผู้ประเมินรู้จักศักยภาพของผู้สมัครรับการคัดเลือกอย่างดี แต่ในทางทฤษฎี ผู้เข้ารับการประเมินควรจัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆ ใส่แฟ้ม แบบง่ายที่สุดคือ 1 แฟ้ม โดยแยกเป็นตอนๆ จำนวน 7 ตอน (7 องค์ประกอบ) แต่ละตอนให้นำเกียรติบัตร หรือเอกสารหลักฐานต่างๆ มาใส่ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดต่างๆ ในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อให้ผู้ประเมินได้มีข้อมูลประกอบการประเมิน (หรือจัดทำเป็นเล่มจำนวน 5 เล่ม สำหรับกรรมการแต่ละคน) ซึ่งในส่วนนี้ ผู้รับการประเมินทุกคน ควรได้คะแนนเต็ม 50 คะแนน (หากพลาดแม้แต่คะแนนเดียว ถือว่าเสียหายอย่างมาก ดังนั้น ท่านต้องหาคนที่เข้าใจท่านและพร้อมที่จะสนับสนุนท่าน เป็นผู้ให้คะแนนในส่วนนี้)3 Comments

  1. รุ่งฤดี. บุญจันทร์ says:

    Good

  2. รุ่งฤดี. บุญจันทร์ says:

    ดีมากค่ะ

  3. โชคชัย says:

    ขอบคุณครับพี่

Leave a Comment