[ประเมิน คศ.2] ว17 ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ไม่ยาก! ประเมินชำนาญการผ่าน คศ.2 รับเลย 3500

    ขณะที่คุณครูทุกท่านยังมีคุณสมบัติ (ตามบทเฉพาะกาล) ใน การประเมินวิทยฐานะแบบ ว17 (ตามหนังสือที่ ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552) คุณครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ และมีคุณสมบัติต้องรีบแล้วครับ
                ANANTASOOK ขอรวบรวมและนำเสนอกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แบบเสนอและแบบรายงานที่ต้องจัดเตรียมในการขอประเมินวิทยฐานะชำนาญการ สำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน พร้อมทั้งตัวอย่างการเขียนเอกสารจากการประเมินวิทยฐานะของครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูที่กำลังจะประเมิน 3,500 ทำวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ดังนี้

ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญ การต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อคือ 
1) ต้องดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคำขอ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า
2) มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด โดยความเห็นชอบของก.ค.ศ.
3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

เอกสารที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
          1. คู่มือ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552) คลิก >> [คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯให้มีวิทยฐานะฯ]
          2. แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ทุกตำแหน่ง (ก.ค.ศ.1) คลิก >> [แบบ ก.ค.ศ.1]
               (:) ตัวอย่างแบบ ก.ค.ศ.1 ของ ครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข คลิก >> [แบบ ก.ค.ศ.1(ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)]
          3. แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ) (ก.ค.ศ. 2) คลิก >> [แบบ ก.ค.ศ.2]
              (:) ตัวอย่างแบบ ก.ค.ศ.2 ของ ครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข คลิก >> [แบบ ก.ค.ศ.2(ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)]
          4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ สายงานการสอน (ก.ค.ศ. 3) คลิก >> [แบบ ก.ค.ศ.3]
              (:) ตัวอย่างแบบ ก.ค.ศ.3 ของ ครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข คลิก >> [แบบ ก.ค.ศ.3(ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)]
5. วิธีการแปลงคะแนนให้เป็นคะแนนทีเฉลี่ย (T-score) คลิก >> [วิธีการแปลงคะแนนให้เป็นคะแนนทีเฉลี่ย]

            เงินวิทยฐานะ 3,500 บาท/เดือน จากการมีวิทยฐานะชำนาญการ คือ ก้าวแรกของการก้าวสู่การมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นและมีเงินจากการมีวิทยฐานะอื่นตามมา (ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ) ซึ่งจะทำให้ครูได้รับผลตอบแทนที่คุ้มเหนื่อยกับการทุ่มเทเสียสละทำงานพัฒนาผู้เรียน และมีกำลังใจในการพัฒนาผู้เรียนยิ่งขึ้นไป ขอให้ผ่านการประเมิน 3500 แบบ ว17  กันทุกคนครับ และเตรียมพร้อมกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ต่อไป242 Comments

 1. min says:

  ขออนุญาตินำไปใช้บางส่วนนะคะ ขอบคุณมากเพื่อนครู

 2. goi says:

  ขอบคุณมากค่ะที่ได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่เพื่อนครูด้วยกัน ^^

 3. Kru Or says:

  ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ…น้องๆสามารถนำไปเป็นแนวทางได้แน่นอนค่ะ

  • admin says:

   ขอให้น้องผ่านการประเมินและมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นไป เร็วๆ นะครับ

 4. Sasi says:

  ขอบคุณคค่ะ รุ่นพี่ ก่อนหน้านี้รุ่นน้องยังมืดอยู่เลย ตอนนี้เริ่มเห็นแสงสว่างแล้วค่ะ

 5. ครูนิ says:

  ขอบคุณมากๆค่ะ
  เป็นประโยชน์กับเพื่อนครูเป็นอย่างมากค่ะ

 6. Walit Ruecha says:

  ขอให้มีแต่ความเจริญจากการให้วิทยาทาน ขอขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ขอให้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพครูเช่นกันครับ

 7. ไม่เข้าใจเรื่องการทำวิทยฐานะ ตกลงจบ ป.โท แล้ว
  กี่ปีทำชำนาญการพิเศษได้ค่ะ เพราบางเกณฑ์บอก เป็นครู คศ1 4ปี บางเกณฑ์ 2 ปี ตอนนี้ใช้เกณฑ์ไหนค่ะ ใครรู้ข้อมูลที่ถูกต้องช่วยให้ความสว่างด้วย เพราะดิฉันบรรจุมา 4 ปีแล้ว อยากทำค่ะ ขอขอบพระคุณผู้ให้ความสว่าง

  • admin says:

   การทำชำนาญการพิเศษ จะทำได้เมื่อ “ครองตำแหน่งชำนาญการแล้ว อย่างน้อยหนึ่งปี” (ไม่ขึ้นกับระดับการศึกษาที่จบ) แต่ถ้าทำชำนาญการ กรณีจบ ป.โท คือ 4 ปี นับจากครองตำแหน่งครู คศ.1 (ไม่รวมครู ครูผู้ช่วย..ถ้ารวมก็ 6 ปี) กรณีจบ ป.เอก 2 ปี นับจากครองตำแหน่งครู คศ.1 (ไม่รวมครูผู้ช่วย) กรณีที่คุณครูบรรจุมาแล้ว 4 ปี จึงน่าจะดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยมาแล้ว 2 ปี และครองตำแหน่งครู คศ.1 มาแล้ว 2 ปี จึงเหลือเวลาอีก 2 ปี จะครบ 4 ปี สำหรับการทำวิทยฐานะชำนาญการ ทั้งนี้จะยื่นข้ามเป็นชำนาญการพิเศษก็ได้ ถ้ามีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติหลายๆ รายการ (ทั้งนี้ตามที่กฎ ก.ค.ศ. กำหนด) ครับ

 8. ธนัทภัทร says:

  ขอบคุณมากครับ

 9. ฐิติภัทร says:

  ขอบคุณมากค่ะ

 10. วรรณภรณ์ says:

  เรียนจบ ป.โท ในขณะดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สามารถทำผลงานครูชำนาญการ 4 ปีได้หรือไม่

  • admin says:

   การนับตามเงื่อนไข ป.โท เริ่มต้นจากการดำรงตำแหน่ง คศ.1 ครับ หมายความว่า เมื่อพ้นประเมินครูผู้ช่วย นับเวลาดำรงตำแหน่ง “ครู” เป็นเวลา 4 ปี ครับ เป็นกำลังใจให้คุณครู มีคุณสมบัติและได้รับวิทยฐานะเร็วๆ นะครับ

 11. นัน says:

  ขอบคุณครับ

 12. Katie says:

  1 กันยายนนี้ จะถึงยื่นขอรับการประเมิน ค.ศ.2 ค่ะ ตัวอย่างที่มีให้อยู่ในเว็บยังใช้ได้อยู่มั๊ยค่ะหรือเปลี่ยนไปแล้ว

 13. apple says:

  อ่านเกณฑ์แล้วก็ยังไม่เข้าใจค่ะ..ถ้าบรรจุ12/12/51…12/12/57 จะครบ6ปี…ยื่นประเมิน คศ.2ได้มั้ยคะ

  • admin says:

   หลังจากดำรงตำแหน่งครู คศ.1 (นับจากเป็นครู คศ.1) วุฒิ ป.ตรี 6 ปี, วุฒิ ป.โท 4 ปี, วุฒิ ป.เอก 2 ปี ครับ

 14. niwat says:

  รบกวนถามหน่อยนะครับ ต้องทำงานที่โรงเรียนเดียวกันสองปีติดต่อกัน หรือว่ารวมจากที่อื่นแล้วครบ6ปีได้ครับ พอดีผมทำงานมา5ปีแล้วย้ายไปอยู่ต่างเขตฯ จะทำผลงานต่อเลย หรือเริ่มนับ1ใหม่ครับ

  • admin says:

   หากมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลงานที่ใ้ประเมินต้องย้อนหลังสองปี และเป็นผลงานที่อยู่ต่างโรงเรียน (ที่เราเคยปฏิบัติการสอน) ได้ครับ

 15. banjong says:

  รบกวนถามนะครับ ผมบรรจุ คศ.1(ผ่านครูผู้ช่วยมาแล้ว) วันที่ 27 กันยายน 2553 และเรียนจบ ป.โท ปี 2555 สามารถทำ คศ.2 ได้ ปีไหนครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  • admin says:

   การนับเวลานับจาก คศ.1 (ไม่นับครูผู้ช่วย) ดังนั้น หากนับจาก คศ. 1 จะครบ 6 ปี เมื่อ 27 ก.ย. 2559 กรณีจบ ป.โท นับ 4 ปี โดยจะนับจากมีวุฒิ ป.โท ดังนั้น หากนับจากปี 2555 ก็เป็นปี 2559 สามารถยื่นขอวิทยฐานะได้ แล้วแต่ว่าอันไหนจะครบก่อน ระหว่างนี้ ก่อนถึงวันครบกำหนด คุณครูสามารถทำผลงานระหว่างปี 2557-2558 หรือ ภาคเรียนที่ 2/2557 กับภาคเรียนที่ 2/2558 เมื่อถึงปี 2559 ยื่นในวันที่ครบกำหนดได้เลยครับ

 16. ธิติมา says:

  ขอบคุณค่ะสำหรับตัวอย่างแต่ของโรงเรียนอบจยังใช้แบบเดิมอยู่ว่าอย่างนั้นค่ะ

 17. chin says:

  ขอบคุณมากนะคะ

 18. chin says:

  จบ ป โท ตอนเป็นคศ 1 ได้ 2 ปี แล้ว นับสี่ปีด้วยใช่มั๊ยคะ

  • admin says:

   นับจากได้วุฒิ ป.โท ไป 4 ปีครับ หรือนับจากได้ คศ.1 ไป 6 ปี อันไหนถึงก่อน ก็ใช้เงื่อนไขนั้นๆ ได้ครับ

 19. บุญเทอด says:

  อยากสอบถามว่า กรณีเป็นนักวิชาการศึกษา บรรจุตั้งแต่ปี49 แล้วโอนมาเป็นครู ได้ คศ.1 เลย มีวุฒิ ป.โท ต้องเป็นคศ1 กี่ปีครับ ถึงจะทำ คศ2 ได้ บางคนก็บอก 2 ปี บางคนก็บอก4 ปี แต่สอบถามงานบุคคลของเขต บอกว่า 2 ปียื่นได้เลบ

  • admin says:

   การนับเวลานับจากตำแหน่ง คศ.1 ครับ ใช้เวลา 6 ปี แต่ถ้ามีวุฒิ ป.โท นับจากวันมีวุฒิ ป.โท ไป 4 ปี ดังนั้น หากมีวุฒิ ป.โท ในวันบรรจุ คศ.1 ต้องนับไปสี่ปีครับ หากอิงตามหลักเกณฑ์ที่ กคศ. กำหนด คิดว่า งานบุคคลของเขต น่าจะให้ข้อมูลที่ “คลาดเคลื่อน” กับท่านครับ

 20. Chat says:

  เป็นนักวิชาการ แต่โอนมาเป็นครู แล่วได้ คศฺ1เลย ต้องเป็นกี่ปี ถึงจะเลื่อนเป็น คศ2 ได้ ซึ่งจบ ปโท ได้ 3 ปีแล้ว ขอบคุณครับ

  • admin says:

   การนับเวลาโดยวุฒิ ป.โท ใช้ 4 ปี ครับ ดังนั้น ผ่านมา 3 ปี แล้ว ก็เหลืออีก 1 ปี จะเข้าหลักเกณฑ์ขอมีวิทยฐานะชำนาญการได้ ช่วง 1 ปีนี้ ก็ขอแนะนำให้คุณครูเก็บงาน และเตรียมเอกสารประเมินต่างๆ ไว้ให้พร้อมทุกรายการ ถึงสี่ปีวันไหน ถัดจากวันนั้น 1 วัน ยื่นขอได้เลยครับ

 21. ืืnan says:

  เป็น คศ.1 8 ปีแล้วค่ะยังไม่ได้ส่ง แบบ คศ.2 ค่ะ ต้องทำอย่างไร

  • admin says:

   ดาวน์โหลดเอกสารทุกรายการที่ปรากฏในลิงค์นี้นะครับ http://www.anantasook.com/evaluate-teacher-3500-academic-standing/ จากนั้นศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการเขียนเอกสารของตนเอง แล้วทำหนังสือราชการเข้าเขตพื้นที่ เพื่อยื่นประเมินวิทยฐานะชำนาญการได้เลยครับ

 22. ืืnan says:

  ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าค่ะ

  • admin says:

   รายละเอียดเอกสารยื่นขอรับการประเมิน ได้ออนไลน์ให้ดาวน์โหลดแล้วครับ ใช้เป็นแนวทางในการเขียนเอกสารของตนเองได้เลยครับ

 23. Meeh says:

  ขออนุญาตศึกษาค่ะ ขอบคุณนะคะ

 24. rue says:

  ขอบคุณมากนะคะ ^^

 25. ann says:

  รบกวนสอบถามค่ะ บรรจุ ม.ค.52 เรียนจบโท ก.ค. 52 สามารถเป็น คศ.2 ได้ ม.ค.58 ใช่ไหมค่ะ
  แต่ถ้าเราทำเรื่องและเอกสารต่างๆ ส่งไปก่อนได้ไหมค่ะ เช่น ส่ง พ.ย. 57

  • admin says:

   โดยหลักการ การนับเวลาจะเริ่มต้นเมื่อเป็นครู คศ.1 ครับ ดังนั้นเมื่อบรรจุ มค. 52 แสดงว่าครบสองปีเป็น คศ.1 ตอน มค. 2554 จากนั้นนับเวลาไป 4 ปี คือครบเมื่อ มค.2558 ด้วยเงื่อนไขนี้ คุณครูจะสามารถส่งผลงานได้ถัดจากวันครบรอบบรรจุในเดือน มค. 2558 ครับ อย่างไรก็ตาม สามารถทำผลงานย้อนหลังสองปีรอไว้ได้เลยครับ พอถึงวันรับราชการครบ 6 ปี (ครูผู้ช่วน + คศ.1 วุฒิ ป.โท) วันถัดไปทำหนังสือเข้าเขตพื้นที่ได้เลยครับ ไม่ต้องรอ

 26. องอาจ ธรรมศร says:

  ในกรณีที่ผมจบป.โทแล้วจะคบ 4 ปี ในตำแหน่งครู วันที่ 8 ส.ค 58 ขอยื่นก่อนครบได้มั้ยคับ

  • admin says:

   กรณีข้างต้นหากนับเวลา 4 ปี ต้องนับจากวันที่ได้เป็นครู ค.ศ.1 แล้ว ดังนั้น หากได้วุฒิ ป.โท มาก่อนเป็น คศ.1 ให้นับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง คศ.1 ไป 4 ปีเป๊ะ แต่หากได้วุฒิ ป.โท มาหลังวันดำรงตำแหน่ง คศ.1 ให้นับจากวันได้วุฒิ ป.โทไป 4 ปี และในทุกกรณี สามารถยื่นได้ในวันถัดจากวันครบ 4 ปีครับ เช่น ครบสี่ปีวันนี้ พรุ่งนี้ทำหนังสือจากโรงเรียนยื่นประเมินได้เลยครับ (ช่วงก่อนประเมินประมาณ 3 เดือน ให้ทำเอกสารต่างๆ รอไว้เลย)

 27. Navin says:

  ขอบใจมากครับขออนุญาตนำไปเป็นตัวอย่างนะครับ

 28. จรรยา says:

  ขอบคุณมากๆค่ะ

 29. เณรน้อย says:

  สอบถาม admin ครับ
  ที่ว่า ……….ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
  1.1 ดำรงตำ แหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีสำ หรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี
  4 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ2 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
  หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
  1.2 มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัด
  กำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
  1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและ
  การพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

  ตามเกณฑ์ข้อ 1.1 ————> ที่ว่า 4 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท นั้น คือไม่ได้กำหนดว่าให้นับจากวันที่จบปริญญาโท นะครับ หมายถึงให้นับจากได้ คศ.1 ไป 4 ปีครับ

  • admin says:

   ขอบคุณครับ หากมีการนับเวลาตามเกณฑ์ดังกล่าว ก็เป็นผลดีกับครูที่เข้าลักษณะดังกล่าว หากข้อมูลที่ผมลงไปคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ครับ

 30. เณรน้อย says:

  สำหรับ ป.โท 4ปียื่น คศ.2 ได้นั้น นับจากการได้ คศ.1 มา4ปีครับ ไม่ได้นับจากปีที่จบ ป.โท

 31. ชนิกา says:

  ขอบคุณข้อมูลมากๆๆๆๆๆๆๆค่ะเป็นประโยชน์ที่สุด..แต่ตกลงแล้วที่นับ4ปีนับจากวันจบป.โท หรือดำรง คศ.1คะ..ขอโทษที่ถามเยอะ..พอดีเพิ่งจบโทค่ะ แต่ดำรง คศ.1มา2ปีแล้วค่ะ จะได้เตรียมตัว

  • admin says:

   ให้สอบถามงานบุคคลของเขตนั้นดูเพื่อความชัดเจนนะครับ กรณีของแอดมิน ได้รับคำแนะนำว่า การนับเวลานับแต่ผู้นั้นมีคุณสมบัตินั้น ไม่นับย้อนหลังครับ และถ้ามีคุณสมบัติใดให้ใช้คุณสมบัตินั้น เช่น ดำรงตำแหน่งครู คศ.1 ก็นับมา 6 ปี ถ้าเป็น ป.โท นับจาก ป.โท มา 4 ปี และสมมติว่า ได้ ป.โทตอนเป็นครู คศ.1 ตอน 1 ปี ก็นับไปอีก 4 ปี (รวมเป็น 5 ปี ไม่ต้องรอถึง 6 ปี) …กรณี ป.เอก ก็นับไป 2 ปี ไม่ต้องนับเป็น 4 ปี (เหมือน ป.โท) ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนให้สอบถามงานบุคคลเขตนั้น เป็นหนังสือ ครับ

 32. jj says:

  รบกวนสอบถามนะคะ คือบรรจุ 16 กย 53 จบโท จะสามารถทำ คศ2 ได้เมื่อไรค่ะ

  • admin says:

   ขอสอบถามก่อนให้คำแนะนำว่า ดำรงตำแหน่ง คศ.1 เมื่อไหร่ และจบ ป.โท เมื่อไหร่ ครับ

 33. IF says:

  ก.คศ. 1-3 ต้องแนบเอกสารอะไรเพิ่มอีกหรือไม่คะ

 34. IF says:

  ต้องมีคำนำ สารบัญ หรือไม่คะ แต่ละเล่มหนามากมั้ยคะ

  • admin says:

   ควรจัดทำด้วยครับ แต่ละเล่มไม่ต้องหนามาก (ย้อนหลังสองปี) ทั้งนี้ขึ้นกับเอกสารอ้างอิงที่ต้องใช้ในแต่ละเล่มครับ

 35. Aim says:

  สวัสดีค่ะ เราอ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจรบกวนถามเลยนะคะ เราบรรจุเมื่อ13พ.ค.52 กำลังเรียนโทคาดว่าจะจบภายในสิงหาคมปี59 เราสามารถยื่นคศ.2ได้เมื่อไหร่และจะมีแนวทางในการดำเนินการไว้ล่วงหน้าอย่างไรบ้างคะขอบคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงค่ะ

  • admin says:

   จากข้อมูลที่ให้มา น่าจะดำรงตำแหน่งครู คศ.1 เมื่อ 13 พ.ค.2554 หากใช้เกณฑ์ ป.ตรี จะมีสิทธิ์ยื่นผลงาน คศ.2 ในวันที่ 14 พ.ค. 2560 (ใช้ผลงานย้อนหลังสองปี คือ ตั้งแต่ พ.ค.2558-พ.ค.2560) หากจบ ป.โท ในเดือนสิงหาคม 2559 สามารถใช้เกณฑ์จบ ป.โท นับ 4 ปี ส่วนการนับ 4 ปี จากไหน แล้วแต่เขตพื้นที่ เพราะเท่าที่ทราบมามีแนวปฏิบัติ 2 แนวทาง คือ นับ 4 ปี จาก คศ.1 กับนับ 4 ปี จากวันที่จบ เกณฑ์ไหนถึงก่อนใช้เกณฑ์นั้น ว่ากันว่าน่าจะเป็นแนวทางแรก ซึ่งน้องจะยื่นผลงานได้ในวันที่ 14 พ.ค. 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนให้สอบถามที่งานบุคคลของเขตนั้นว่า ใช้แนวปฏิบัติใด หรือเป็นแนวตามที่ว่ามาหรือไม่ ถ้าเป็นแบบแรกก็เตรียมตัวประเมินเลยครับ

 36. kareoka jung says:

  สวีสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันเพิ่งผ่านครูผู้ช่วยได้ คศ.1 มาหมาดๆ คงได้ใช้เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่จึงอยากฝากตัวเป็นแฟนเพจอาจารย์ไว้อีกคน หวังว่าอาจารย์คงได้รวบรวมและนำเสนอกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่เร็วๆ นี้นะค่ะ เพราะรู้สึกว่าดูง่าย เข้าใจง่าย เลือกที่จะนำไปใช้ก็ง่ายด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาจาก 0 อย่างดิฉันมากๆ จะคอยติดตามผลงานอาจารย์อีกนะค่ะ

  • admin says:

   ขอบพระคุณมากครับ สำหรับเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ จะติดตามและจัดทำเป็นแนวทางไว้ให้ศึกษาต่อไปครับ

 37. ครูภูธร says:

  ผมบรรจุ ม.ค.54 จบป.โท 58 แล้วผมสามารถยื่นทำครูคศ.2 เมื่อไหร่ครับ

  • admin says:

   จากข้อมูลที่ให้มา คุณครูน่าจะดำรงตำแหน่ง ค.ศ.1 ในเดือน ม.ค. 2556 หากใช้วุฒิ ป.ตรี จะยื่นประเมินได้ในอีก 6 ปี คือ ม.ค.2562 หากใช้วุฒิ ป.โท (ที่จบในปี 2558) ใช้ 4 ปี นับจาก ค.ศ.1 จะยื่นประเมินได้ในเดือน 2560 ครับ (อย่างไรก็ตาม บางเขตฯ อาจเริ่มนับคุณสมบัติจากปีที่เรียนจบไป 4 ปี คือ ยื่นได้ใน ม.ค. 2562 … ดังนั้น ในปี 2560 ขอให้สอบถามที่เขตฯ เพื่อความชัดเจน ก่อนดำเนินการยื่นประเมินครับ)

 38. kru liu says:

  อาจารย์คะ บรรจุพ.ค 53 วุฒิป.ตรี นับไปอีก 6 ปี ก็จะเป็น พ.ค 59 ถึงจะทำ ค.ศ 2 ได้ ถ้ากรณีปีที่ 58-60 ไปศึกษาป.โท ต่างประเทศ จบกลับมา ผลงานย้อนหลัง 2 ปี ที่เคยทำไว้ นำมาใช้ขอ คศ.2 ได้หรือไม่คะ หรือต้องเก็บผลงานใหม่อีก 2 ปี คะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • admin says:

   การนับประเมิน ค.ศ.2 เริ่มจากดำรงตำแหน่ง ค.ศ.1 ไม่ได้นับจากปีที่บรรจุครับ จากข้อมูลที่ให้มา บรรจุ พ.ค.53 ก็จะดำรงตำแหน่ง ค.ศ.1 ตอนปี 2555 กรณีวุฒิ ป.ตรีนับไปอีก 6 ปี จะยื่นประเมิน ค.ศ.2 ได้ในปี 2561 ครับ ส่วนกรณีไปเรียน ป.โท ต่างประเทศ … แสดงว่าใช้เวลาราชการปกติไปเรียน … กรณีกลับมาจะยื่น ค.ศ.2 ต้องใช้ผลงานย้อนหลังสองปี ผลงานนี้ จะต้องนับจากวันที่กลับเข้ารับราชการใหม่เป็นต้นไปครับ (เหมือนกรณีของผม ลาไปเรียนภาคปกติ เมื่อกลับเข้าต้นสังกัด จะยื่นประเมิน ค.ศ.3 … เงื่อนไขเวลาครองตำแหน่ง ค.ศ.2 ไม่มีปัญหา แต่เงื่อนไขรับราชการติดต่อกัน 1 ปี ผลงานย้อนหลังสองปี ไม่ได้ จึงยื่นประเมินไม่ได้ครับ)

 39. ครูมิ้งกี้ says:

  ถ้าในกรณีที่ เรียนจบ ป.โท แล้ว เป็นครูมา 7 ปี แต่ใน 7 ปีนั้น ได้ลาเรียนต่อ ป.เอก แบบเต็มเวลา 3 ปี และตอนนี้กลับมาทำงานแล้ว ต้องรอให้มีภาระงานสอนก่อน 2 ปี จึงจะขอได้ตามเกณฑ์หรอค่ะ ขอคำชี้แนะด้วยค่ะ

  • admin says:

   กรณีที่แจ้งมา เป็นกรณีเดียวกันกับผมเลยครับ ต้องนับเวลาใหม่ มีภาระงาน 2 ปีติดกันครับ ดังนั้น กรณีดังกล่าวนี้ คงต้องรอประเมินตามเกณฑ์ใหม่ ที่จะเริ่มใช้ปี 2559 ครับ ดูรายละเอียดที่นี่ครับ http://www.anantasook.com/vittayatana-version-v72558/

 40. rung says:

  สวัดดีค่ะ
  หนูมีปัญหา คือว่า หนูย้ายมาแล้วต้องใช้ผลงานของโรงเรียนเก่า 1 ปี หนูต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
  มีคนแนะนำว่าต้องทำเอกสาร 2 ชุด แต่ไม่ได้บอกรายละเอียด แล้วหนูต้องทำ กคศ.1-3 2ชุดเหรอคะ
  มันจะมีปัญหาตรง กคศ.3 คิดคะแนะค่ะ เพราะเป็นคนละวิชากัน และผล โอเน็ตก็เปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะคนละโรงเรียน หนูต้องทำยังไงคะ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ทำเอกสารชุดเดียวครับ กรณีผลงานวิชาการและรายงาน ก.ค.ศ. นี้ให้อิงของโรงเรียนใหม่ วิชาที่ทำผลงาน ให้ใช้ฐานคะแนนของคนที่เคยสอนวิชานี้ ของปีก่อนในโรงเรียนใหม่ แล้วเทียบกับที่เราสอน (ที่เราทำผลงาน) ส่วนโอเน็ตใช้โรงเรียนใหม่ และเรื่องผลงานย้อนหลังสองปี (สำหรับกรณีย้ายโรงเรียน) ก็หมายถึง ผลงานทุกอย่างของทั้งสองโรงเรียนที่เราเคยได้ หรือนักเรียนเราเคยได้ในรอบสองปีครับ

   • korn says:

    สรุป นวัตกรรม แผน วิจัย ทำโรงเรียนใหม่
    ส่วนคะแนนที่จะเปรียนใน กคศ 3/1 ก็ใช้ของ รร ใหม่ โดยเอาคะแนนของคนเก่าที่เคยสอน ปีก่อนหน้า มาเทียบกับของเราในปีนี้ ใช่ไหมครับ ผมกำลัง แต่ละคนบอกไม่เหมือนกัน

    • admin says:

     กรณี คศ.2 เป็นเช่นนั้นครับ (กรณี คศ.3 ควรเป็นคนสอนเองติดต่อกันในวิชานั้น 2 ปี)

 41. yypp says:

  สงสัยเหมือนกันค่ะ ถ้าได้ คศ.1เมื่อ9ต.ค.54 จบป.โท20ธ.ค.56 จะสามารถยื่นขอชำนาญการได้เมื่อไหร่ จะทันประเมินรอบต.ค.มั้ยคะ หรือต้องรอ เม.ย.

  • admin says:

   กรณีมีวุฒิ ป.โท นับ 4 ปี หลังดำรง คศ.1 แต่ประเด็นคือ ได้ ป.โท มาหลังจากวันที่ดำรง คศ.1 จะเริ่มนับตรงไหน … เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีการตีความกันว่า เมื่อมีวุฒิ ป.โท แล้ว (แม้ได้มาภายหลัง) ก็นับมาจาก ดำรง คศ.1 เลย หากยึดตามนี้ เมื่อครบ 4 ปี จะขอยื่นได้ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป …. สรุปคือ ทำไปเลย เมื่อถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ทำหนังสือส่งเขตขอประเมินเลยครับ

 42. มณีวรรณ แสงประเวช says:

  รบกวนถามหน่อยน่ะค่ะ
  บรรจุ 1มิย.53ค่ะ วุฒิ ป. ตรี ปัจจุบัน ก็ทำงานครบ5 ปีเต็ม
  เท่าที่ทราบคือ 6 ปี รวมครูผู้ช่วยจึงสามารถขอ คศ. 2ได้ใช่ไหมค่ะ
  แต่ สิงหาคม 2558นี้ ขอลาเรียนต่อแบบเต็มเวลา2ปีค่ะ จึงอยากทราบว่า
  จะเริ่มส่ง คศ 2 ได้เร็วสุด ปีไหนค่ะ และควรเตรียมเอกสารย้อนหลังอย่างไร
  ขอบคุณล่วงหน้าเลยน่ะค่ะ

  • admin says:

   เนื่องจากการนับเวลาเริ่มจากดำรงตำแหน่ง ค.ศ.1 ดั้งนั้นหากไม่ลาเรียนต่อ จะครบเมื่อ มิ.ย.2561 ครับ ส่วนการทำหลังลาเรียนต่อ เริ่มเมื่อกลับมารับราชการครบ 2 ปี ครับ

 43. maneewan says:

  สวัสดีค่ะ ขอถามหน่อยน่ะค่ะคือตอนนี้เป็นครูมาแล้ว5ปีค่ะบรรจุ1มิย53แต่เดือนสิงหาคม58นี้
  ขอลาเรียนต่อปโทสองปีค่ะอยากทราบว่าจะเริ่มส่งคศ2ได้เมือ่ไหร่ค่ะขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   บรรจุ 1 มิ.ย.53 เป็น ค.ศ.1 ในวันที่ 1 มิ.ย.2555 ดังนั้น กรณีมีวุฒิ ป.ตรี นับไปอีก 6 ปี คือ 1 มิ.ย.2560 จึงจะสามารถยื่นประเมินวิทยฐานะได้ครับ กรณีจะไปเรียนเดือนสิงหา 2558 แบบเต็มเวลา ก็น่าจะจบและกลับเข้ารับราชการในเดือนสิงหาคม 2560 ดังนั้น จะสามารถยื่นได้ในเดือนสิงหาคม 2562 เพราะต้องใช้ผลงานย้อนหลัง (จากการปฏิบัติราชการติดต่อกัน)2 ปีครับ

 44. Nancy says:

  สวัสดีค่ะ หนูรับราชการวันที่11 พ.ค.53 จบป.โทปี 51 และได้โอนย้ายจากครูกทม.มาเป็นครูสพฐ.ปีวันที่16 เม.ย.58 หนูสามารถทำคศ.2 ได้ปีไหนคะ และหนูสามารถนำผลงานจากรร.เก่ามารวมกับที่ใหม่ได้ไหมคะเพราคนละกระทรวงกันน่ะค่ะ. ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   กรณีโอนย้าย สามารถนับเวลารวมกันได้ครับ (เพื่อความชัดเจนให้สอบถาม สพท.) กรณีนี้ มีวุฒิ ป.โท ดังนั้น การนับเวลา 4 ปี นับจากดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1 ซึ่งคาดว่าท่านน่าจะดำรงตำแหน่งนี้เมื่อ 11 พ.ค.2555 จากนั้นให้นับเวลา 4 ปี ทำให้จะมีคุณสมบัติครบในวันที่ 11 พ.ค. 2559 เวลาประเมินใช้ผลงานย้อนหลัง สองปี กรณี คศ.2 ไม่ยาก ใช้ผลงานคาบเกี่ยวสองสังกัดได้ครับ

 45. Patee says:

  จบ ป.โท ก่อนที่จะได้เป็นครูผู้ช่วย ต้องรอกี่ปีคะ รวมครูผู้ช่วย และไม่รวมครูผู้ช่วยคะ กว่าจะเป็น คศ .2

  • admin says:

   ครูผู้ช่วย 2 ปี ครู คศ.1 อีก 4 ปี รวม 6 ปี ครับ ครบ 6 ปี ยื่นผลงานย้อนหลังสองปีได้เลยครับ

 46. jiab says:

  ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้และข้อมูลเอกสารการขอรับการประเมินค่ะ ขออนุญาตนำไปเป็นแนวทางในการขอรับการประเมินนะคะ

 47. Sara says:

  ในกรณีที่โอนย้ายจากครูกทม.มาเป็นครูสพฐ.สามารถนำผลงานมารวมกันได้ไหมคะ หรือเริ่มนับ 1 ใหม่ตั้งแต่วันโอนย้ายคะ เพราะอยู่คนละกระทรวงกันน่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • admin says:

   ผมเคยได้ยินกรณีเช่นว่านี้อยู่นะครับ เหมือนว่าจะนำมานับรวมกันได้ (เคยมีหนังสือสั่งการ) แต่เพื่อความชัดเจนให้สอบถามที่งานบริหารงานบุคคลของเขตนะครับ

 48. mammypoko says:

  ขอสอบถามคะ ในกรณีของหนู วิชาเอกแนะแนว ส่วนของคะแนน T-score ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือคะแนน o-net ไม่มี การทำเอกสาร กคศ 3 นี้หนูยังมึนงง อยู่เลยคะ เพราะมันไม่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะ รบกวนขอคำแนะนำในการทำด้วยนะคะ เพราะ รร ในแถบนี้ไม่มีตัวอย่างของครูที่ทำวิชาเอกแนะแนวเลยคะ

 49. pim says:

  ถ้ายื่นเรื่องประเมินคศ 2 วันที่ 2 พ.ย 58 แล้วได้ย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา เดือน ธค 58 (แต่ยังไม่ได้ประเมิน คศ2) สามารถใช้ผลงานโรงเรียนเดิมได้หรือเปล่าคะ( ผลงาน 2 ปีย้อนหลังของโรงเรียนเดิม) ?? แล้วกรรมการที่จะประเมินเป็นกรรมการของเขตไหนค่ะ??

  • admin says:

   ใช้ผลงานโรงเรียนเดิม (เพราะเรายื่นก่อนเราย้ายมา) กรรมการที่จะประเมินต้องเป็นของเขตเดิม (เพราะเรายื่นในเขตเดิม)ครับ

 50. ครูน้อย says:

  ขอบคุณรุ่นพี่ค่ะ

 51. อยากเรียนถามว่าเคยรับราชการครู สังกัด สพฐ.มา 1 ปี 9 เดือน จากปี 2552 – 2554 โดยก่อนมาบรรจุ จบ ป.โท มาก่อนแล้วฮะ จากนั้นก็ย้ายมารับราชการครูในสังอาชีวะ ตั้งแต่ 15 มิ.ย.54 ถึงปัจจุบัน แต่ตอนย้ายมาอาชีวะ ทางส่วนกลางให้ลาออก เพราะเป็นคนละหน่วยงานกัน ผมจึงต้องมาเริ่ม ครูผู้ช่วยรอบ 2 ที่อาชีวะอีกรอบ ครบปฎิบัติงานอย่างเข้ม ที่ สอศ. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.56
  ผมจะมีเกณฑ์ที่จะทำ ค.ศ.2 ได้ในปีใดครับ หรือมีเงื่อนไขอย่างอื่นที่ผมสามารรถที่จะทำ ค.ศ.2 ได้ในระยะที่เร็วขึ้นบ้างไหม..ขอบคุณบ้างครับ

  • admin says:

   เมื่อลาออกแล้ว และมาเริ่มครูผู้ช่วยใหม่แล้ว การนับเวลาในหน่วยงานใหม่ก็ต้องนับใหม่ (ยกเว้นย้ายข้ามสังกัดมา จึงนับเวลารวมกันได้ แต่ทุกวันนี้เขาไม่ให้ย้ายข้ามแล้ว) ดังนั้นเมื่อครบการปฏิบัติงานอย่างเข้มแล้ว และมีวุฒิ ป.โท ก็ขอให้นับจากนั้นไปอีก 4 ปี นั่นคือ จะมีคุณสมบัติยื่น คศ.2 ในวันที่ 15 มิ.ย.60 ครับ (ไม่มีเงื่อนไขอื่นครับ)

 52. ลูกหมู says:

  การนับ 6 ปี ของผู้จบปริญญาตรี ต้องนับรวมครูผู้ช่วย 2 ปี หรือนับตั้งแต่คำสั่งให้เลื่อนเป็น คศ.1 คะ เพราะบรรจุ ต.ค. 52 นับถึง ต.ค. 58 ก็ครบ 6 ปี พอดี แต่ถูกทักท้วงว่า ต้องนับเวลาตั้งแต่คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นเป็น คศ. 1 ถ้านับอย่างนี้ ก็แค่ 4 ปี อันไหนกันแน่คะ ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

 53. ครูรวี says:

  เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ขออนุญาตนำบางส่วนไปปรับใช้ค่ะ

 54. รุ่งรัตน์ says:

  ขอบคุณมากคะ…อยากสอบถามเพิ่มเติมคะ…บรรจุวันที่ 19 ก.ค. 54 จบ ป.โท จะยื่นขอประเมิน คศ.2 ได้ไหมคะ

  • admin says:

   บรรจุ ก.ค.54 การนับเวลาจะเริ่มจากเป็น คศ.1 คือ เริ่มนับจาก ก.ค.56 เมื่อจบ ป.โท นับไปอีก 4 ปี จะมีคุณสมบัติเมื่อ ก.ค.2560 จึงจะยื่น คศ.2 ได้ครับ

 55. ่janji says:

  สวัสดีค่ะ ขอฝากคำถามสำหรับการประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการค่ะ
  จะขอประเมินวิทยะฐานะในช่วงเดือน พ.ย. 58 ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนและผลงานที่ขอ เป็นรายวิชาของ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 หรือ ต้องเป็นของปี 57 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ตามที่แจ้งมาอันไหนก็ได้ครับ แต่ถ้าจะให้ดีเอาอันล่าสุดน่าจะเหมาะสมกว่า คือ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558

 56. jj says:

  สวัสดีค่ะ ขอสอบถามหน่อยนะคะ คือว่าจะครบทำวิทยฐานะชำนาญการ (คศ.2) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ไม่ทราบว่าใช้เกณฑ์ ว.7/2558 หรือเปล่าคะ อ่านแล้วไม่มีเกณฑ์ของ คศ.2 เลย หรือใช้แบบเดิมสำหรับ คศ.2 คะ ขอบคุณมากค่ะ

 57. mon says:

  กรณีจบ ป.โทแล้ว อยากทราบว่าถ้าย้ายโรงเรียนไปโรงเรียนใหม่ไปในปีที่ 5 แล้วปีที่6 สามารถส่งผลงาน คศ.2 ได้เลยมั้ยค่ะ หรือต้องรอปีที่ 7 ถึงส่งได้ เพราะเห็นว่าต้องเป็นผลงานย้อนหลังสองปี ย้อนหลังสองปีจำเป็นต้องเป็นโรงเรียนเดียวกันมั้ยคะ

  • admin says:

   กรณี ค.ศ.2 สองปีย้อนหลัง ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงเรียนเดียวกันก็ได้ เพราะสามารถนำผลการเรียนของนักเรียนในปีนี้ที่เราสอน เทียบกับผลการเรียนวิชานั้นในปีก่อน (ซึ่งสอนโดยผู้อื่น) ก็ได้ครับ

 58. ชนแดน says:

  เวลาเราจะประเมินเนี่ยต้องมีกรรมการ3 คน คือ ผอ และก็ ศน และก็ครูตั้งแต่ชำนาญการขึ้นไปอีกหนึ่งคน เราจะเอาครูชำนาญการต่าง รร มาเป็นผู้ประเมินได้มั้ยครับ

 59. phansakhorn says:

  ขอเรียนถามค่ะ จบป.ตรี บรรจุครูผู้ช่วย พ.ย.2550 ตอนนี้2558 สังกัดโรงเรียนอปท. สามารถยื่นทำคศ.2 ได้หรือไม่คะ และถ้าได้มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการอะไรอ้างอิงบ้างคะ ดาวโหลดได้จากที่ไหนบ้างคะ
  ขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

  • admin says:

   มีคุณสมบัติ สามารถยื่นได้ตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียน อปท. ครับ ขอแนะนำให้สอบถามจากงานบุคคลของ อปท.นั้นๆ จะได้ความชัดเจนในเรื่องนี้ครับ

 60. ครู คศ.1 says:

  – เป็นครู คศ.1 ก.พ. 54 จบ ป.โท 56 คะ
  – กรณีย้ายโรงเรียน (ย้ายต่างเขตฯ) เพิ่งย้ายมาได้ 5 เดือน ยื่นประเมิน ค.ศ.2 ได้หรือไม่
  – ถ้ายื่น ค.ศ.2 ได้ ใช้ผลงานที่ประเมินย้อนหลังสองปี เป็นผลงานโรงเรียนเดิม ปี 56 57 ใช่ใหมคะ
  – ใครลงชื่อ การตรวจสอบและรับรอง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ร.ร.เดิม หรือ ร.ร.ใหม่ (ย้ายเข้า) คะ
  การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
  ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง

  (ลงชื่อ)………………………………………………… ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

  • admin says:

   กรณีนี้ มีคุณสมบัติยื่นในเดือน ก.พ.58 ถ้ามีคุณสมบัติก็ยื่นได้ ผลงานย้อนหลังสองปีคือ ก.พ.56-ก.พ.58 (หรือไล่ย้อนหลังจากวันที่จะส่ง)ส่วนคนที่ลงชื่อรับรอง เป็นผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบัน (แม้ว่างานและผลงานวิชาการจะเป็นของโรงเรียนเดิม)

 61. ืีืีืnuning says:

  ขอบคุณนะค่ะที่แบ่งปันความรู้และข้อมูลเอกสารต่างๆ ขออนุญาตนำไปเป็นแนวทางในการขอรับการประเมินนะคะ

 62. ครูเอก says:

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลและความรู้ดีๆครับ ขอให้รักษาคุณงามความดีอย่างนี้ไว้ตลอดไปครับ

 63. ครูมด says:

  ขอบคุณสำหรับเเนวทางคะ ที่นำมาเเบ่งปันความรู้กันคะ..เป็นประโยชน์เลยคะ

 64. ืnitiya says:

  ขอบคุณมากนะคะ ที่แบ่งปันความรู้และแนะนำได้อย่างดี ซึ่งเป็นแนวทางให้กับเพื่อนครูคนอื่นๆคะ

 65. ครูชายแดน says:

  สอบถามคะ ย้ายโรงเรียนสามารถนำผลงานย้อนหลัง2. ปีต่าง รร. มารวมกันเพื่อขอประเมินวิทยฐานะชำนาญการได้ไหมคะ

  • admin says:

   ได้ครับ เพราะเรามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ส่วนผลงานย้อนหลังสองปี ใช้ผลงานด้านต่างๆ รวมกันได้

 66. เสาวรส says:

  บรรจุเมื่อปี55 ครบ ค.ศ1ปี57 จบ ปโทก็ปี57 ถ้านับ 4ปี ก็ จะทำ ค.ศ2ปี 61ใช่รึป่าวค่ะ

 67. วิจิตรา จงเกื้อ says:

  รบกวนถามอีกที ยังเถียงๆกันอยู่ จบป.ตรี บรรจุราชการ พ.ย 54 รับตำแหน่งคศ.1 พ.ย.56 จะรับการประเมิน ค.ศ.ปีไหนคะ และเริ่มเก็บผลงานปีไหนคะ

  • admin says:

   กรณี ป.ตรี นับจากดำรงตำแหน่ง คศ.1 ไป 6 ปี ดังนั้น มีคุณสมบัติยื่นในเดือน พ.ย.62 (ใช้ผลงาน พ.ย.60-62) ครับ

 68. ส้มโอ says:

  ตอนนี้ยังใช้เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะชำนาญการของ ว17 อยู่ไหมคะ แบบว่าจะถึงเกณฑ์ยื่นประเมินปี 60 ค่ะ มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินหรือไม่ อย่างไรค่ะ รบกวนให้ข้อมูลด้วยค่ะ

  • admin says:

   ตอนนี้ยังใช้เกณฑ์ ว17 เป็นปกติครับ ตราบเท่าที่จะมีการแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (เป็นทางการ) จาก ก.ค.ศ. ส่วนจะยังคงใช้ถึงปี 2560 หรือไม่ อันนี้ตอบไม่ได้ครับ แต่เตรียมแบบ ว17 รอไว้เลยครับ

 69. pornpotjaman says:

  รบกวนถามอาจารย์ค่ะ หนูบรรจุ 16 สิงหาคม 2553 จบป.โท จะยื่นขอ คศ.2 วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ได้เลยไหมคะ สงสัยการนับ 4 ปีค่ะ นับตั้งแต่วันบรรจุ หรือ ตั้งแต่วันที่เขตมีคำสั่งแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง คศ.1 คะอาจารย์

  • admin says:

   การนับระยะเวลา นับจากการดำรงตำแหน่ง คศ.1 ครับ ดังนั้น คศ.1 คือ วันที่ 16 สค.2555 ดังนั้น วันที่ 17 สค. 2559 ยื่นได้เลยครับ

 70. chaayen says:

  สวัสดีค่ะ รบกวนขอคำปรึกษาอาจารย์ ตามที่ประกาศยุบ ก.ค.ศ. แล้ว การยื่นประเมิน ค.ศ.2 ยังใช้เกณฑ์ตามคู่มือ และแบบฟอร์ม ตามตัวอย่างของอาจารย์อยู่หรือเปล่าคะ จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร อย่างไรบ้างคะ คือเพิ่งเข้ามาศึกษาเรื่องนี้ค่ะ จากที่ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเลย ขอบพระคุณข้อมูลของอาจารย์ ที่จะขอนำไปใช้เป็นแนวทางด้วยนะคะ

  • admin says:

   ความคืบหน้าล่าสุด ยังใช้ตามเดิม และเอกสารที่เผยแพร่อยู่นี้สามารถใช้เป็นแนวทางยื่น ค.ศ.2 ได้ครับ

 71. นาฬิกาทราย ทราย says:

  ขออนุญาติเรียนถามคะอาจารย์ ดิฉันรับราชการ คศ.1 เมื่อ26ม.ค.55 และจบการศึกษา ป.โท เมื่อ28ก.พ.57 ดิฉันจะเริ่มทำวิทยะฐานะ (คศ.2)ได้ตอนไหนคะ

  • admin says:

   27 มกราคม 2559 ครับ (เพราะขณะจะยื่น ท่านใช้วุฒิ ป.โท นับจาก คศ.1 จำนวน 4 ปี)

 72. dakit says:

  ต้องการเรียนถามว่า แผนที่ใช้ส่งครับ วิชาเดียวห้องเดียวเหรอครับ
  อย่างเช่น ผมสอน การงานอาชีพฯ ง23101 เทอม 1 และ การงานอาชีพฯ ง23102 ม.3/1-3 3ห้องครับ
  ใช้วิชาเดียว 4 เทอม(2ปี) ห้องเดียวได้ไหมครับ คือ 3/1 ได้ไหมครับซึ่งมีผลการเรียนดี O-Net ปี57 สูง

  • admin says:

   คศ.2 ควรทำแผนทุกวิชาที่สอนไว้ประกอบการประเมินที่โรงเรียน ส่วนการส่ง (ถ้ามี) ใช้วิชาเดียวห้องเดียวได้ครับ

 73. แดน says:

  เรียนถามครับ ผมบรรจุ 23 กค 55 ดำรงตำแหน่งครู 23 กค 57 และ เมษายน 58 ได้จบ ปริญญาโท ให่นับดำรงตำแหน่งครู 4 ปี ตั้งแต่วันไหนครับ

 74. Kru thai says:

  อยากเรียนถามว่า ใน คุณสมบัติผู้ที่จะยื่นในข้อที่ 3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ นั้น หากในระหว่าง สองปีนี้ได้ลาคลอด จะสามารถยื่น คศ.2 ได้หรือเปล่าค่ะ เพราะพออ่านข้อนี้แล้วไม่แน่ใจเลยค่ะ อยากถามผู้รู้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ขอขอบพระคุณสำหรับคำถามข้อนี้ครับ การตีความอันนี้ยากมาก เพราะจะถือว่าลาคลอด เหมือนการลาทั่วไป เช่นลากิจ ลาส่วนตัว (อันนี้นับรวมได้) หรือจะถือว่าเป็นการลาช่วงเวลายาว เช่น การลาไปศึกษาต่อเต็มเวลา (อันนี้นับรวมไม่ได้) แต่แนวปฏิบัติที่เห็นเพื่อเลี่ยงการตีความข้อนี้และเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย เลยใช้การนับใหม่ย้อนหลังสองปีติดต่อกัน เพราะถือว่า ช่วงลาคลอดนั้นเรามีคำสั่งสอนแต่เราไม่ได้ปฏิบัติการสอน อย่างไรก็ตามเรื่องนี้สามารถสอบถามเพื่อให้ทราบความชัดเจนได้จากเจ้าหน้าที่เขตนั้นๆ นะครับ ซึ่งหากไม่ได้เป็นไปตามที่ผมเขียนไว้ ขอความอนุเคราะห์แจ้งกลับมาให้ทราบจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

 75. lamai says:

  อยากเรียนถามว่าถ้าสอนประจำชั้นป. 2 โดยสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะยื่นทำคศ.2 ต้องเลือกสาระใดสาระหนึ่งหรือว่าทำทุกสาระ

  • admin says:

   ผลงานทำสาระเดียว (วิชาเดียว) แต่ภาระงานที่ทำ สามารถเขียนบรรยายได้ทุกกลุ่มสาระครับ

 76. kamolrat says:

  จะรบกวนสอบถามคะว่า
  จะส่งผลงานในเดือนพฤศจิกายน 2559
  ต้องเก็บผลงาน ดังนี้
  2/2557
  1/2558
  2/2558
  1/2559
  ในช่วง เดือนตุลาคม 2558 คือภาคเรียนที่ 2/2558 ย้ายโรงเรียน มีปัญหาว่าผลสัมฤทธิ์ปลายปี และคะแนน O net ของปี 2557 เอาที่ รร.ใหม่หรือ รร.เก่าคะ สับสนมาก เพราะขนาด รร. จำนวนนักเรียน ไม่เท่ากันกันเลย เพราะ รร.เก่าเป็น รร.ขนาดกลาง ส่วน รร.ใหม่เป็น รร.ขนาดใหญ่พิเศษ

  • admin says:

   กรณีนี้ ผลงานย้อนหลังสองปี ก็มาจากสองโรงเรียน แต่ในส่วน O net หากมีการทำผลงานทางวิชาการที่โรงเรียนใหม่ ต้องเทียบกับที่โรงเรียนใหม่ (ซึ่งเราไม่ได้สอน) ครับ

 77. krukhwan says:

  อยากสอบถามว่า วิทยฐานะชำนาญการ ต้องยื่น ก.ค.ศ.1 – 3 อย่างเดียว หรือต้องยื่น ก.ค.ศ.4-15 อีกคะ และถ้าต้องยื่น ก.ค.ศ.4-15 ด้้วย ก.ค.ศ.4-15 มีอะไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ยื่นแค่ ก.ค.ศ.1 – 3 เท่านั้นนะครับ ส่วนเอกสารอย่างอื่น กรรมการประเมินเป็นคนทำ

 78. พิชชุดา says:

  ขอเรียนถามอาจารย์ค่ะ ว่ากรณีจะทำชำนาญการในวันที่ 21 กรกฎาคม2560แต่ได้ย้ายมาโรงเรียนใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 ในแบบก.ค.ศ.3 จะต้องทำอย่างไรค่ะ

  • admin says:

   เมื่ออยู่โรงเรียนใหม่และผลงานทำที่โรงเรียนใหม่ ต้องใช้ข้อมูลของโรงเรียนใหม่ครับ

 79. kruton IA says:

  คศ 2 ผมส่งคนละวิชากับ คศ 3 ได้ไหมครับ เช่น คศ 2 ส่้งคอม คศ 3 ส่งวิทย์ หรือ อย่างอื่น

  พอดีปีที่ผมต้องรวบรวมผลงาน ส่ง คศ 3 ดันโดนเปลี่ยนวิชาสอนซะงั้น ผมตั้งใจจะส่ง คอมทั้ง คศ 2 และ 3
  พอดีผมสอนอยู่ขยายโอกาส มัธยมผมสอนหลายวิชา เช่น คอม วิทย์ ศิลป์ กำลังจะส่ง 2 ดันโดนเอาคอม ศิลป ออก เปลี่ยนวิทย์ สังคม ประวัติแทน กลุ้มเลยผม แนะนำด้วยนะครับ

  • admin says:

   ทำได้ครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาเดียวกัน ขึ้นกับว่าเราได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนอะไร

 80. kruton says:

  ขออภัยถ้า ซ้ำนะครับ อยากทราบว่าถ้า คศ.2ผมส่งคอม คศ.3 ผมส่งวิชาอื่นได้ไหมครับ พอดีผมสอนขยายโอกาส หลายวิชา ศิลป คอม วิทย์ แต่ปีนี้ผมโดนย้ายวิชาออกหมด กำลังปวดหัวมาก ผมเลยการส่งมาหลายเดือนแล้ว #ถ้าผู้รู้จะกรุณาช่วยตอบด้วยครับผมจะได้วางแผนแก้ปัญหาถูก แถมถูกย้ายงานฝ่ายมาพัสดุ โอ้ยปวดหัวครับ คิดว่าเอาบุญตอบผมหน่อยครับนอนไม่ค่อยหลับมาเป็นเดือนแล้วแค่พัสดุก็วุ่นจะบ้า

  • admin says:

   ทำได้ครับ ขึ้นกับว่าเราได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนวิชาอะไร

 81. krupon says:

  ขอรบกวนถามครับ ผมจบ ป.โทตอนเป็นครูอัตราจ้าง ปี2555 ปัจจุบันได้บรรจุเป็นครู คศ.1 ปี 2559 ผมยังสามารถใช้วุฒิ ป.โท นับ 4 ปีในการทำ คศ.2 ได้ไหมครับ

 82. kru noo says:

  อยากทราบว่า ถ้าบรรจุ 29ธค54 จบป.โท แล้ว
  จะต้องเก็บผลงานย้อนหลังปีไหนบ้างค่ะ และกรณีที่ย้ายโรงเรียน
  จะต้องเก็บผลงานต่อเนื่องกันได้ไหม

  • admin says:

   บรรจุ 29 ธค 54 จะเป็นครู คศ.1 ตอนวันที่ 29 ธค. 56 เมื่อจบโทแล้วนับไป 4 ปี คือ 29 ธค. 60 สามารถยื่นประเมินได้ในวันถัดไปครับ การเก็บงานย้อนหลังสองปี คือ ปี 2559-2560

 83. KANOK says:

  บรรจุครูผู้ช่วย 16 ก.พ. 53 เป็น คศ.1 16 ก.พ. 55 แต่จบ ป.โท 4 ก.ค. 59 สามารถส่งวิทยฐานะชำนาญการโดยใช้หลักเกณฑ์ จน ป.โท แล้วนับคุณสมบัติ 4 ปีได้หรือไม่ เพราะถ้านับคุณสมบัติว่าครบ 4 ปี ป.โท คุณสมบัติครบวันที่ 16 ก.พ. 59 แต่จบ ป.โท 4 ก.ค. 59

 84. ์Nueng says:

  ขอบคุณมากนะคะ

 85. nar says:

  ขอเรียนถามอาจารย์ อีกครั้งค่ะ
  ขอเรียนถามอาจารย์ค่ะ ว่ากรณีจะทำชำนาญการในวันที่ 21 กรกฎาคม2560แต่ได้ย้ายมาโรงเรียนใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 ในแบบก.ค.ศ.3 จะต้องทำอย่างไรค่ะ
  อาจารย์ ได้ตอบมาว่า เมื่ออยู่โรงเรียนใหม่และผลงานทำที่โรงเรียนใหม่ ต้องใช้ข้อมูลของโรงเรียนใหม่ครับ
  ดิฉันต้องใช้ข้อมูลใหม่ 2 ปีย้อนหลัง คือ ปี 2558 และปี 2559 เหรอค่ะ
  ดิฉันได้รับบรรจุเป็นครู ค.ศ.1 วันที่ 21 กรกฎาคม2556 และจบปริญญาโท ปี 2557 ค่ะ

  • admin says:

   กรณีที่เป็นผลงานทั่วไป ก็ใช้สองปีย้อนหลังตามสภาพจริงครับ คือใช้ทั้งสองโรงเรียนตามจริง แต่กรณีที่เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ผลการประเมินหรือทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน อันนี้ต้องใช้ของโรงเรียนใหม่ ก็ใช้ปีที่เราทำผลงาน (น่าจะโรงเรียนใหม่) เทียบกับข้อมูลปีก่อน คือ โรงเรียนใหม่ (ที่เราอาจจะยังไม่ได้มาสอน) คือเปรียบเทียบสองปีนะครับ

 86. ครูใหม่ says:

  ผมจบ ป.โท ซึ่งมิใช่วุฒิทางการศึกษาก่อนบรรจุครูและ เมื่อดำรงตำแหน่งครู คศ1 แล้ว 4 ปี สามารถทำชำนาญการได้มั้ยครับ

  • admin says:

   ได้ครับ เพราะระบุเพียงว่า 4 ปี สำหรับวุฒิการศึกษาปริญญาโท ดังนั้น ท่านมีวุฒิ ป.โท ก็สามารถทำได้ครับ

 87. weera says:

  รบกวนสอบถามครับ…เรื่องมีอยู่ว่า
  ..ผมยื่นแบบประเมินคศ.2 วันที่ 22 ก.พ.59 …
  ประเมินจริง 10 ส.ค. 59 เขตส่งเรื่องเช้า ก.ศ.จ
  …ขั้นเมษาผมได้ 0.5 ตุลาคมได้ 1.5 รวม2ขั้นทั้งปี
  กรณีแบบนี้ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตอนตุลาคมจะใช้
  ขั้น คศ.1หรือคศ.2ครับ…แล้วหากมีคำสั่งคศ.2มา
  จะคิดอัตราเงินเดือนแบบไหนครับ
  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  • admin says:

   การเลื่อนเงินเดือนใช้ คศ.1 จนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้ง คศ.2 และเมื่อมี คำสั่ง คศ.2 ออกมาภายหลัง เขา (จนท.ที่เกี่ยวข้อง ของเขต) จะปรับและคิดส่วนต่างหักลบให้ภายหลังครับ คิดจากวันประเมิน

 88. nar says:

  ขอบพระคุณค่ะอาจารย์

 89. แสงลาวัณย์ says:

  สอบถามค่ะ ปี 57 สอน อนุบาล 2 โรงเรียนหนึ่ง พอปี 58 สอนอนุบาล 1 โรงเรียนใหม่ จะสามารถทำข้อมูล กคศ. 3 อย่างไรคะ

  • admin says:

   รายงานข้อมูลตามจริง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสองโรงเรียน แต่ข้อมูลส่วนที่เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และค่าทีเฉลี่ย ให้ใช้ข้อมูลโรงเรียนใหม่ล่าสุดเทียบกับข้อมูลปีก่อนของโรงเรียนใหม่ (ซึ่งเราไม่ได้สอน) ครับ

 90. Chorak says:

  ขอบพระคุณมากนะค่ะสำหรับเอกสารตัวอย่างต่างๆ และขอความอนุเคราะห์สอบถามการทำ คศ.2 ค่ะ คือเป็นครู คศ.1 เดือนกันยายน 2556 จบ ป.โท นับไป 4 ปี คือทำ คศ.2 ได้ เดือนกันยายน 2560 ใช่ไม๊ค่ะ และผลงานย้อนหลัง 2 ปี คือปีไหนค่ะ ไม่แน่ใจว่า 58-59 หรือ 59-60 ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 91. viewly nalak says:

  ขอบคุณมากๆ นะคะ สำหรับการแบ่งปันครั้งนี้

 92. kan says:

  ขอบคุณมากนะค่ะ เป็นประโยชน์มากเลยคะ

 93. ฐิติกฤตา says:

  อยากสอบถามค่ะ ในกรณีที่ ดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1 แล้ว สามารถทำวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 ได้เลยหรือไม่คะ และต้องใช้เวลาในการดำรงตำแหน่ง คศ.1 กี่ปีคะ

  • admin says:

   กรณีเป็น คศ.1 จำทำ คศ.3 เลยไม่ได้ครับ ต้องเป็น คศ.2 ก่อนจึงจะทำได้ แต่เมื่อเป็น คศ.2 แล้ว จะทำ คศ.4 เลย โดยไม่ทำ คศ.3 ได้ครับ เวลาในการดำรงตำแหน่ง คศ.1 กรณี ป.ตรี 6 ปี, กรณีจบ ป.โท 4 ปี, กรณีจบ ป.เอก 2 ปี จึงจะทำ คศ.2 ได้ครับ

 94. พรศักดิ์ อินทนิล says:

  สอบถามครับคือผมจะทำ. คศ 2 ปี. เมษายน60. (ครบกำหนดบรรจุมา8ปี)แต่ผมเพิ่งย้ายมาที่โรงเรียนใหม่ได้6 เดือน สามารถทำได้ไหมครับ

 95. ศศิธร says:

  สอบถามคะ ในกรณีทำคศ.2 บรรจุ ก.ค.54 ได้คศ.1 ก.ค.56 จบปริญญาโท จะทำคศ.2 ในปี 60 ได้ไหมคะ เนื่องจากมีเกณฑ์ใหม่ออกมาเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 59

  • admin says:

   โดยหลักทำได้ครับ ถ้าวุฒิ ป.โท เป็นไปตามสาขาเดิมที่จบมาหรือเป็นไปตามที่เกณฑ์ใหม่กำหนด แต่ถ้าไม่ใช่ก่อนวันดังกล่าว ก็รอนับแบบวุฒิ ป.ตรี ปกติ 6 ปีจากการดำรง คศ.1 ครับ

 96. Phanu says:

  รบกวนสอบถามอาจารย์ คือผมเป็นครู คศ.1 จะได้ทำ กศ.2 1กย 60 แต่ 1 มกราคม 59 ผมได้โอนย้ายมาที่ อาชีว
  จากที่อาจารย์ได้ตอบคำถามที่ผ่านๆมา ถ้าย้ายโรงเรียนก้ให้นำผลประเมินของครูคนเก่าที่สอนมาเทียบกับ วิชาใหม่ที่เราสอน ในกรณีโอนย้าย อย่างผมก็สามารถทำได้ใช่ไหมครับ คือถามๆที่ วิทยาลัย ก็พากัน งง ๆ ลองถามไปที่ กคศ กคศเอง ก็ไม่มั่นใจ

  • admin says:

   ดำรงตำแหน่งครูเหมือนกัน ใช้ผลงานการพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง สองปีตามจริง ส่วนผลงานทางวิชาการที่พัฒนาผู้เรียนให้เทียบกับปีเก่าของคนเดิมในสถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบันครับ กรณีโอนย้่ายคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับ

 97. เอ says:

  สอบถามครับ คือจะทำ ค.ศ.2 ตอนกันยายน 60 ซึ่งตอนนี้ผมอยู่โรงเรียนประถม หากย้ายจากประถมไปมัธยมสามารถทำ ค.ศ.2 ต่อที่มัธยมได้เลยหรือไม่ครับหากได้ย้ายช่วงมีนา 60 จะมีปัญหาในส่วนข้อที่ว่า

  -ข้อ 3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

  จะมีปัญหาในส่วนคะแนนของนักเรียนที่จะเปรียบเทียบกันหรือเปล่าครับ เพราะเป็น ประถมกับมัธยม

  หรือสามารถทำได้โดย ให้ใช้ฐานคะแนนของคนที่เคยสอนวิชานี้ ของปีก่อน เทียบกับของเราครับ รบกวนตอบด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ขอบพระคุณครับ

  • admin says:

   สามารถทำที่มัธยมได้และไม่มีปัญหาในข้อ 3 ที่ยกมา การเปรียบเทียบใช้มัธยมเทียบกับมัธยมในวิชานั้นของปีการศึกษาก่อนหน้านี้ครับ ส่วนผลงานการพัฒนาผู้เรียนก็ย้อนหลังสองปีตามจริง (ทั้งนี้ขึ้นกับเกณฑ์ใหม่ที่คาดว่าจะประกาศออกมาด้วยนะครับ มีข่าวว่าจะใช้ราว กค.2560 นี้)

 98. มณีนุช says:

  สอบถามกรณีกำลังจะยื่นขอประเมินคศ.3 แล้วก็คิดจะเขียนย้ายเอาไว้ด้วย ถ้าสมมุติได้ย้ายจะกระทบต่อการประเมินหรือไม่ค่ะ ถ้าเขียนย้ายปีละ 2 รอบ แบบแต่ก่อนคงจะดี

  • admin says:

   ไม่กระทบครับ ยื่นประเมินและเขียนย้ายเลยครับ ถ้าต้องกลับมาประเมินที่เก่าก็กลับมาประเมิน วันเดียวเองครับ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของเรา

 99. ่ีjui says:

  จะครบกำหนด วันที่ 19 พ.ค. 60 ทำคศ.2 ผมส่งก่อน ได้มั๊ยครับ 30 มีนาคม 60

  • admin says:

   เกรงว่าบางเขตจะมีแนวปฏิบัติต่างกัน เห็นควรรอให้ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดค่อยส่งจะดีกว่า เพราะบางทีส่งไปเขาอาจสงสัยมีหนังสือถามไปมา จนบางทีกว่าจะรู้เรื่องก็อาจเลย 19 พ.ค. 2560 จะเสียโอกาสและเวลาปล่าวๆ

 100. ัYuwanunn says:

  ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆนะคะ ขอสอบถามต่ออีกนิดนึงค่ะ
  คือหนูบรรจุ 10 ส.ค.2554 ค่ะ เรียนจบป.โทแล้ว
  1. เเสดงว่าหนูมีสิทธิ์ยื่นทำคศ.2 ในวันที่ 10 ส.ค. 2560 ใช่มั้ยคะ หรือสามารถยื่นก่อนได้คะ พี่ที่รร.บอกว่าถ้าเงินเดือนถึงก็ยื่นได้ก่อนเลย หนูเลยยังงงๆว่ายื่นได้ตอนไหนค่ะ
  2. หนูจะประเมินปี 2560 ไม่ทราบว่าเกณพ์และเอกสารที่ต้องส่งยังสามารถใช้ตามที่พี่โพสด้านบนอยู่ใช่หรือไม่คะ
  ขอขอบพระคุณมากๆๆค่ะ

  • admin says:

   ข้อ 1 ถ้าวุฒิ ป.โท ตรงกับสาขาที่เรียนมาตอน ป.ตรี และเป็นไปตามที่มีการออกเกณฑ์มาใหม่ก่อนวันที่ 9 ธ.ค. 2559 ก็สามารถทำได้ในปี 2560 (และรอแบบนับเวลาดีกว่าครับ)
   ข้อ 2 ต้องรอดูเกณฑ์ใหม่ล่าสุดหลังวันที่ 10 ส.ค. 2560 ว่าจะยกเลิกอันเดิมหรือไม่ ถ้ายังไม่ยกเลิกก็ใช้เอกสารนี้ได้ แต่ถ้ายกเลิกก็ต้องทำอันใหม่ครับ
   ข่าวช่วงนี้ เหมือนจะมีว่าจะใช้เกณฑ์ใหม่ราว ก.ค. นี้

  • กาญ says:

   เหมือนกันเลยค่ะ ครบกำหนดทำชำนาญการ 29 กค 60 ยังลุ้นยุเลยค่ะ ตอนนี้ เลยไม่มีกำลังใจทำอะไร อยู่เฉยๆเลยค่ะ คุยกันได้นะค่ะ id line.boy.teacher

 101. ครูวุฒิพงศ์ says:

  ขออนุญาตนำไปปรับปรุงแก้ไขในบางส่วนนะครับ กำลังจะยื่น คศ๒ ตุลาคมนี้ครับ

 102. ครูจนๆ says:

  เคยไปเสนอผลงานที่เขตแล้วโดนเรียกเงินมั้ย 3 หมื่น ไม่งั้นไม่ผ่าน โครที่โดนยกมือขึ้น บอกเขตมาเราจะจัดการให้

 103. นริศรา says:

  บรรจุ พ.ค. 56เป็นครูคค.1ตอนเดือนพ.ค. 58 จบป.โท แล้ว
  ไม่ทราบว่าจะยื่นประเมินคศ. 2 ได้ตอนไหนคะ
  แล้วที่ว่าเป็นครูมา 4 ปีนี่นับรวมครูผู้ช่วยไหมคะ

  • admin says:

   ทำ คศ.2 ได้ตอน พ.ค.62 ครับ (การนับการดำรงตำแหน่งครู 4 ปี ไม่รวมครูผู้ช่วยครับ)

 104. nana says:

  ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ค่ะ คำสั่งบรรจุแต่งตั้งจำเป็นต้องนำมาแนบเป็นเอกสารประกอบการทำ คศ.2 หรือไม่คะ

 105. รอชีดะห์ says:

  ยื่นคศ.2ธันวาคมนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างคะ

 106. ครูน้อย says:

  ขอรบกวนถามคะ บรรจุปี 2555 เป็น ครู คศ.1 ปี 2557 เกณฑ์วิทยฐานะใหม่นี้ ต้องทำ คศ.2 ปีไหนค่ะ…และขอรบกวนอธิบายเกณฑ์การทำวิทยฐานะใหม่ให้ด้วยนะคะ

  • admin says:

   เกณฑ์เดิม ถ้านับปกติ วุฒิ ป.ตรี จะทำได้ในปี 2563, ถ้าวุฒิ ป.โท ทำได้ ปี พ.ศ. 2561 ส่วนเกณฑ์ใหม่ นับจาก ก.ค. 2560 ไปอีก 5 ปี ครับ

 107. นางลำดวนปิงยศ says:

  เรียนถามอาจารย์ดิฉันจะทำคศ.2บรรจวันที่20มกราคม2553ถ้านับวันเวลาจะทำคศ.2วันที่20มกราคม2561ใช่ไหมค่ะตอนนี้เก็บผลงานย้อนหลังสองปีคือ2559และ2560แต่ได้ย้ายต่างเขตก่อนวันที่จะครบยื่นคศ.2ได้ย้ายมาวันที่19ธันวาคม2560จะต้องเอาผลการเรียนเทอมที่่2จากโรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนที่ย้ายมาค่ะไม่เข้าใจสับสนจริงๆๆค่ะช่วยตอบด้วยค่ะ

  • admin says:

   กรณีผลงานที่เกิดกับผู้เรียน เอาตั้งแต่ของโรงเรียนเดิม แต่ถ้าเป็นการเปรียบเทียบผลการเรียน ให้เอาของที่ใหม่ ปีที่ท่านย้ายมาและทำการสอน เทียบกับผลการเรียนที่ใหม่ ที่ท่านอื่นสอนเมื่อปีที่ผ่านมาได้ครับ

 108. ปิยวัฒน์ says:

  ขออนุญาติสอบถามครับ ผมบรรจุเมื่อ 24 กันยายน 2555 จบ ป.โท ผมสามารถทำครู ค.ศ.2 ในเกณฑ์เก่าไดไหมครับ ขอบคุณครับ

  • admin says:

   บรรจุ กันยายน 2555 เป็น ครู ค.ศ.1 กันยายน 2557 จบโท นับ 4 ปี ยื่นได้ 25 กันยายน 2561 (คุณสมบัติครบ) ยื่นได้ภายใน 1 ปี ครับ … สรุปได้ครับ

 109. ทิพ says:

  สอบถามค่ะ…. จบเอกประถม ทำ คศ 2 ต้องเลือกวิชาทำรึเปล่า .. ผลงาน แผน วิจีย เลือกวิชาเดียว … หรืออะไรก็ได้คะ

  • admin says:

   ต้องเลือกวิชาทำครับ คศ.2 จะไม่ยากมากนัก ดูตามตัวอย่างที่ให้ไว้ทุกรายการได้เลยครับ

 110. พรทิพย์ says:

  ขออนุญาตสอบถามค่ะ บรรจุ 1 ก.พ. 54 สามารถทำ คศ.2 ได้เมื่อไหร่คะ และใช้เกณฑ์เก่าหรือใหม่ ต้องเก็บข้อมูลย้อนหลังกี่ปี ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says:

   บรรจุ 1 กพ.54 ดำรงตำแหน่งครู 1 ก.พ. 56 ถ้าจบ ป.ตรี นับไปอีก 6 ปี, หรือ จบ ป.โท นับอีก 4 ปี, หรือ จบ ป.เอก นับอีก 2 ปี สามารถใช้เกณฑ์เก่าได้ เมื่อมีคุณสมบัติ โดยนับจากวันมีคุณสมบัติต้องยื่นภายใน 1 ปี หากพ้นช่วง 1 ปี ต้องใช้เกณฑ์ใหม่ครับ

 111. จันทิมา says:

  บรรจุครูผู้ช่วย 1 พ.ย. 2556 และเรียน ป.โทจบเมื่อปี 2560 สามารถทำวิทยฐานะคศ.2ได้ตอนไหนคะ ขอบคุณคะ

  • admin says:

   ดำรงตำแหน่งครู 1 พ.ย.2558 จบ ป.โท นับต่ออีก 4 ปี จะมีคุณสมบัติในวันที่ 1 พ.ย.62 สามารถยื่นตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2563 หากพ้นช่วงนี้ต้องใช้เกณฑ์ใหม่ครับ

 112. จิตรวรรณ says:

  ขออนุญาตใช้เอกสาร และดูตัวอย่าง ในการขอมีวิทยฐานะ ชำนาญการ นะคะ
  ขอบพระคุณในกัลยาณมิตรค่ะ

 113. Dan says:

  เรียนถามครับ ผมย้าย จากรร เดิม มาวันที่ ๒ เมษายน ๖๑ ครบ ขอ คศ ๒ วันที่ ๒๓ กค ๒๕๖๑ ใช้ผลงาน จากรร เก่า ๑ ปี รร ใหม่ ๑ ปี ถูกมั้ยครับ ถ้าเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ให้ใช้ รร เก่า กับ รร ใหม่ ถ้าเปรียบเทียบผทดสอบชาติ ให้ใช้ ใหม่ 2559 กับ ใหม่ 2560

  • admin says:

   ผมย้าย จากรร เดิม มาวันที่ ๒ เมษายน ๖๑ ครบ ขอ คศ ๒ วันที่ ๒๓ กค ๒๕๖๑ ใช้ผลงาน จากรร เก่า ๑ ปี รร ใหม่ ๑ ปี ถูกครับ แต่การเปรียบเทียบผลสัมฤิทธิ์ ใช้ของโรงเรียนใหม่ทั้งหมด หรือไม่ขึ้นกับว่า ท่านใช้เปรียบเทียบวิชาอะไร ผลงานปีไหน ถ้าท่านใช้ผลงานโรงเรียนเดิม ก็ต้องเปรียบเทียบกับที่เดิมให้เรียบร้อย (เพราะเป็นผลงานย้อนหลัง 2 ปี ขึ้นกับว่า ท่านทำของที่ไหน)ส่วนผลโอเน็ต จากช่วงเวลาที่ท่านแจ้งมา ผมว่า น่าจะเป็นการช้ข้อมูลจากที่เดิมนะครับ

 114. Kru max says:

  ขออนุญาติสอบถามครับ เนื่องจากอ่านความเห็นข้างบนแล้วสับสนเกี่ยวกับ วุฒิจบโทครับ ผมบรรจุ สิงหาคม 2555 เป็น ครู ค.ศ.1 สิงหาคม 57 จบโท บริหารการศึกษา สามารถยื่น ค.ศ.2 ได้ 1 สิงหาคม 2561 ใช่ไหมครับ แล้วผมยังใช้เกณฑ์เก่า ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

 115. ขออนุญาติสอบถามค่ะ กรณีบรรจุวันที่ 27 มกราคม 2555 ได้รับแต่งตั้งเป็น คศ.1 วันที่ 27 มกราคม 2557สามารถยื่นชำนาญการได้รึยังค่ะ นับจากวันที่บรรจุหรือว่าวันที่ได้ คศ.1 ค่ะ

 116. ิburm says:

  ขออนุญาตสอบถามครับ หลักเกณ์ทำ คศ.๒ ข้อ ๑.๓ ผลการพัฒนาผู้เรียน ๒ ปี ติดต่่อกัน หมายความว่า ต้องสอนวิชานั้น ชั้นนั้น ๒ ปี ติดต่อกัน ใช่หรือไม่ครับ

  • admin says:

   เป็นการพัฒนาผู้เรียนจริงย้อนหลังสองปี ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาเดิม ขึ้นกับการมอบหมายงานของทางโรงเรียนครับ

 117. วรพร says:

  ทำชำนานการนานแล้วแต่ไม่ได้ทำ 5,600 ต้องเริ่มยังไงคะ

 118. ใหม่ says:

  อยากได้ระเบียบที่บอกว่า่ ทำผลงาน เอาผลงานของ รร.เดิมมารวมได้ค่ะ เพราะคิดว่า ต้องเอาไปอ้างอิงกับเจ้าหน้าที่

 119. narin says:

  บรรจุปี54 จบปริญญาตรี เริ่มทำคศ.2ปีไหน แล้วเก็บผลงานปีใดบ้างคะ

 120. ืสิริยา says:

  ขออนุญาตสอบถามค่ะบรรจุวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เรียนโทจบ15มีนาคม2561 ทำชำนาญการเกณฑ์เก่าต้องเก็บผลงานภาคเรียนเรียนที่เท่าไรคะ แล้วจะยื่นขอวิทยฐานะชำนาญการได้เมื่อไรคะ

  • admin says:

   บรรจุ 3 มิ.ย. 2558 ดำรงตำแหน่งครู 3 มิ.ย. 2560 และ จบ ป.โท นับเกณฑ์เดิม 4 ปี จะครบกำหนด 3 มิ.ย.2564 เก็บงานระหว่าง 3 มิ.ย. 2462-2564 ครับ

 121. เมวดี says:

  ขออนุญาตสอบถามค่ะ ดิฉันบรรจุเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เป็น คศ.1 เมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 และเรียนจบปริญญาโท เมื่อสิงหาคม 2561 สามารถขอรับการประเมิน คศ.2 ได้เลยหรือเปล่าคะ

  • admin says:

   ได้เลยครับ เพราะขณะยื่น ถือว่า เรามีวุฒิ ป.โท จึงนับ 4 ปี จากการดำรง คศ.1 ครับ

 122. กาญจนี says:

  อยากสอบถามค่ะ ว่าถ้าบรรจุ พ.ค.57 จบโทค่ะ แต่เวลาส่ง ค.ศ.2 ไม่ใช้ 1/61 แต่เริ่มเก็บเป็น 2/61-1/63 ได้ไหมคะ หรือต้องเก็บ 2/61-2/63 คะ คือมีเหตุที่ไม่สะดวกใช้ 1/61 ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 123. naret kaewsarn says:

  เรียนสอบถาม อ.ครับผมจะประเมิน คศ.2 ผมทำเอกสาร เสร็จหมดทุกอย่าง แต่อยากเรียนถามว่าผมจะแต่งตั้งครู คศ.3 ในวิทยาลัยเดียวกับที่ผมสอนอยู่เป็นกรรมการประเมินได้หรือไม่ครับ ส่วนครู คศ.2นั้นอยู่ต่างวิทยาลัยได้หรือไม่ รบกวนสอบถามด้วยครับ

 124. wisanupreawnim says:

  จบ ป.เอก ก่อน บรรจุ ใช้ลดเวลาไหมครับ

  • admin says:

   กรณี ว17 ใช้ลดเวลาได้ครับ ปริญญาเอก ใช้ลดได้เหลือ 2 ปีครับ หลังครูผู้ช่วย 2 ปี ถ้าผ่าน จะแต่งตั้งได้และได้รับบเงินวิทยฐานะเมื่อเงินเดือนถึงเกณฑ์ คศ.2

 125. เรียนสอบถามค่ะ ถ้าเรายื่นขอประเมินวิทยฐานะ คศ.2 ว17 เดือน กุมภาพันธ์ 62 แต่ถ้าเกิดเดือน มีนาคม 62 ได้มีคำสั่งให้เราย้ายไปอยู่โรงเรียนใหม่ เวลาที่กรรมการมาประเมิน เราจะประเมินที่ รร.เก่าหรือ รร.ใหม่ค่ะ

  • admin says:

   กรณีนี้ ถ้าเป็นเขตพื้นที่เดียวกันสามารถประเมินได้ทั้งที่เดิมหรือที่ใหม่ก็ได้ แล้วแต่ผู้รับการประเมินครับ แต่ถ้าต่างเขตพื้นที่ควรหารือสำนักงานเขตพื้นที่ดูก่อนครับผม

 126. พัชราพร says:

  สอบถามค่ะ บรรจุ 5 สิงหาคม 56 (รร.ประถม) ย้าย รร. 12 ตุลา 61 ครบเกณฑ์การประเมิน คศ.2 (ว.17) 5 สิงหาคม 62 แต่ยังไม่ได้ยื่นขอประเมิน เพราะเขียนย้ายกรณีพิเศษไป รร.มัธยมแล้วได้ย้าย12พ.ย.62 ไปโรงที่3 สอบถามว่าเอาผลงานทั้ง2โรงเรียนเก่าไปประเมินท่ รร.มัธยมแห่งใหม่ได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ผลงานย้อนหลังสองปี ณ วันที่ยื่น สามารถใช้ของทั้งสองโรงเรียนได้ครับ

Reply to admin Cancel Reply