แบบ ก.ค.ศ.3

แบบ ก.ค.ศ.33 Comments

  1. จริยา รัตนพิทักษ์ says:

    การหาค่า T ทำอย่างไร

Leave a Comment