[ครั้งแรก] คำกล่าวงานฉลองมงคลสมรส ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน เจ้าของสถานที่ ผอ.อวยพรงานแต่ง คำกล่าวอวยพรงานแต่ง

เรียน ท่าน ส.ส.คุณากร ปรีชาชนะชัย ประธานในพิธี คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าว เจ้าสาวและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณที่ทางเจ้าภาพ ให้โอกาสโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เป็นสถานที่ในการจัดงานเฉลิมฉลองงานมงคลสมรสของน้องอู๋ เสาวลักษณ์ คุณเลิศ และน้องแบงค์ เฉลิมชาติ คะหาญ ในวันนี้ ผมชื่อว่า งานมงคลก็จะนำความมงคลมาสู่สถานที่จัดงานเช่นกัน ผมขอแสดงความยินดีที่คุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะได้สมาชิกใหม่ คือได้ลูกสะใภ้ที่น่ารักและลูกเขยที่รูปหล่อเข้ามาเป็นคนในครอบครัว โดยเฉพาะเป็นคนบ้านเดียวกันด้วย จึงเป็นความพิเศษที่หาได้ยากยิ่ง

ผมอยากถือโอกาสนี้ แนะนำน้องอู๋และน้องแบ็งค์เพียงเล็กน้อย ประการแรกคือ การตกลงปลงใจสร้างครอบครัวในวันนี้ คือ การทำงานเพื่อชาติ เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่า อัตราการเกิดของประชากรไทยนั้น มีแนวโน้มลดลง น้องทั้งสองคนจึงต้องช่วยกันทำภารกิจแรกที่สำคัญ คือ การสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับประเทศของเรา ต้องรีบมีทายาทให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นใจ และดูแลให้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ เหมือนพวกเราทุกคน แต่การสร้างเด็กหนึ่งคนให้มีคุณภาพนั้นยากมาก ใช้เวลานานมาก จะทำคนเดียวไม่ได้ ต้องทำด้วยกันเป็นคู่ จึงหวังใจว่า น้องทั้งสองจะช่วยกันและนำเอาพรของท่านประธาน และทุกท่านที่มาประสาทพร ไปใช้ในการครองรักครองเรือนจนเป็นครอบครัวที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข

ประการที่สอง ในโอกาสที่ผมได้รับการอุปโลกน์จากเพื่อนๆ แวดวงคนรู้จักกัน ให้เป็นประธานยุทธศาสตร์กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มของเราก็ตั้งกันเล่นๆ แต่จริงจังมากในเรื่องของการเผยแพร่ค่านิยมและแนวคิดในการสร้างครอบครัวให้มีความสุขสองประการ คือ ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ จึงขอถือโอกาสเอาค่านิยมนี้มาบอกกล่าวแก่น้องสองคน คือ ข้อแรก ครอบครัวจะมั่นคงได้ เราต้องมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงจงรักภักดีต่อกัน และข้อสอง คือต้องรับผิดชอบร่วมกัน ในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นและทุกอย่างที่เราได้ตัดสินใจร่วมกัน เหมือนดั่งคำที่ท่าน ผอ.ทันใจ ชูทรงเดช ได้กล่าวเอาไว้ จึงขอฝากไว้ในวันอันเป็นมงคลของน้องทั้งสอง

กล่าวโดยสรุปคือ พี่มาบอกว่า ให้ช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับประเทศของเราบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ เป็นคนรักครอบครัวครับ

ท้ายที่สุดก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี จงดลบันดาลประทานพรให้น้องทั้งสองคน จงประสบความสุขความเจริญ ครองรักยั่งยืน ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ร่ำรวยๆ ยิ่งขึ้นตลอดไปครับ ขอบคุณครับ

หมายเหตุ : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข กล่าวอวยพรงานแต่งของ นางสาวเสาวลักษณ์ คุณเลิศ และนายเฉลิมชาติ คะหาญ เมื่อ 5 มกราคม 2562Leave a Comment