สพฐ. และสวนดุสิตโพล จัดโครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ เสนอชื่อโหวตในระบบออนไลน์

director-modelสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสวนดุสิตโพล จัดทำโครงการค้นหาผู้บริหาร ต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ ที่มาจากการเลือกของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลผู้บริหารที่มีการบริหารที่ดี เป็นที่ต้องการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคต

การเลือกผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารทางการศึกษาในดวงใจ ของบุคลากรทางการศึกษา เป็นการแสวงหาผู้บริหารที่ดีมีคุณธรรม มีภาวะผู้นำเป็นต้นแบบ และเป็นตัวอย่างของการเป็นผู้นำทางการศึกษา ในสายตาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ

ดังนั้น การเลือกผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ควรเป็นผู้นำการศึกษาในอนาคต หรือครูและบุคคลทางการศึกษาให้การยอมรับ ทางผู้จัดทำจึงใคร่ขอความร่วมมือมายังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเลือกผู้บริหารหรือบุคคลากรทางการศึกษาที่ท่านเห็นว่าเป็นผู้นำ เป็นผู้บริหารที่ดี ในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่ดีจากบุคลากรทางการศึกษาที่แท้จริง

โดยในการเลือกผู้บริหารนั้น ผู้โหวตสามารถเลือกได้อย่างอิสระทั้งประเทศ โดยการระบุชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ซึ่งในการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจครั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ใน “ปัจจุบัน” ที่ท่านคิดว่าเป็นต้นแบบในด้านต่าง ๆ ผู้โหวตสามารถเสนอชื่อผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ, ผู้บริหารที่เป็นต้นแบบในการสอนงาน, ผู้บริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรม, ผู้บริหารที่อุทิศตนให้กับการศึกษาชาติ และผู้บริหารที่สามารถเป็นที่ยอมรับ

กลุ่มต่อมาคือ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ใน “ปัจจุบัน” ที่ท่านคิดว่าเป็นต้นแบบในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้โหวต สามารเสนอชื่อรองผู้บริหารต้นแบบ ในด้านต่างๆ ดังนี้ รองผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ, รองผู้บริหารที่เป็นต้นแบบในการสอนงาน, รองผู้บริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรม, รองผู้บริหารที่อุทิศตนให้กับการศึกษาชาติ และรองผู้บริหารที่สามารถเป็นที่ยอมรับของท่านได้ ส่วนกลุ่มที่ 3 คือ การเสนอชื่อครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ท่านอยากให้เป็นผู้บริหาร ใน “อนาคต” โดยให้เสนอชื่อได้ 3 ลำดับ

ฝากพิจารณาเสนอชื่อ “นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา”

เวลา 1 ปี อาจไม่เพียงพอที่จะบอกว่าผมเป็น ผอ ที่ดีเยี่ยม แต่ผมมั่นใจว่า ผมเป็นครูมือหนึ่งคนหนึ่งในวิชาชีพนี้แน่นอน

ผมเคยเป็นครูมาแล้วหลายแบบ ขี้เกียจ แต่ตั้งใจสอน ดูเด็กไม่ครบทุกมิติ แต่มีผลงานสร้างชื่อให้โรงเรียน ทำงานเกินเวลา แต่มีกิจการเล็กๆ พอได้ค่านมลูก เป็นลูกน้องที่ ผอ รักและเมตตา หรือแม้แต่ ไม่รักไม่เมตตา มีหนี้และกู้เงินในสหกรณ์ครู และบางครั้งผมก็เป็นนักดื่มด้วย ฯลฯ

ผมจึงเข้าใจครู (เกือบ) ทุกมิติ ดังนั้น เมื่อผมเป็น ผอ ผมจึงรู้ดีว่า “ครูต้องการอะไร” และ “ผมต้องการให้ครูทำงานเพื่อเด็กอย่างไร” ผมพยายามให้ทุกคนประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุดในสไตล์ของตนเอง และมุ่งมั่น “ทำงานเพื่อนักเรียน” ผลงานก็พอโชว์ได้ เพราะครูสามารถกอปปี้ทุกความสำเร็จของผมได้ และทำได้ดีกว่าที่ผมเคยทำมาทุกอย่าง และมีอีกหลายอย่างที่จะเรียนรู้ร่วมกันต่อไป

ครูส่วนใหญ่ไม่ปลื้ม ผอ. หรอกครับ แต่ผมอยากให้ท่านสนับสนุนผม ที่เขียนมาทั้งหมดเพื่ออยากให้ท่านเสนอชื่อ ผมครับ ผมมุ่งหวังแค่ต้องการ “หยั่งเสียง” หากเสียงกระจายตัวทั่วประเทศมากพอ และมีนัยสำคัญ ผมอาจได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนและเป็นตัวแทนของครู ทำงานเพื่อการศึกษาระดับชาติ (เหมือนท่านตวง อันทะไชย สมาชิก สนช.)

ผมกำลังติดต่อถึงท่านที่เกี่ยวข้องกับผม ในทุกฐานข้อมูลที่มีอยู่ (เช่น ผู้มีอุปการคุณกับกิจการของผม ท่านที่เคยร่วมงานกัน ท่านที่เคยคุยกัน ท่านที่ชอบกัน รวมถึงท่านที่ชังกัน) ในรอบ 11 ปี ผ่านทุกช่องทาง หากซ้ำกันอย่าเบื่อกันก่อนนะครับ

เสนอชื่อ “นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข” เลยล่ะกัน (ภายใน 15 สิงหาคม 2560)
ลิงค์เสนอชื่อ โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ : http://suandusitpoll.dusit.ac.th/survey/obec-vote/

ข้อมูลประกอบพิจารณา (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา)
1.ผลงานด้านการบริหารและงานเพื่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง : www.anantasook.com
2.ผลงานความเชี่ยวชาญดาราศาสตร์ศึกษา : www.astroeducation.com
3.ผลงานเพื่อครูและการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ : www.krusmart.com

ที่มาภาพ : www.kroobannok.comLeave a Comment