[บรรยาย] สรุปความรู้ฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต สรุปย่อไฟฟ้าสถิต เตรียมสอบไฟฟ้าสถิต ฟังก่อนสอบไฟฟ้าสถิต

static-electricity-conceptคลิปเสียงบรรยายสรุปความรู้ฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) คุณครูจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้รับฟังยามว่าง เพื่อสรุปความรู้ และเข้าใจหลักการที่สำคัญของเรื่องไฟฟ้าสถิตในภาพรวม ก่อนเตรียมสอบเก็บคะแนน หรือใช้ทบทวนความรู้ก่อนสอบในโอกาสต่างๆ หวังอย่างยิ่งว่า คลิปเสียงชุดนี้จะอำนวยความสดวกให้กับนักเรียนได้ตามสมควร Leave a Comment