คำกล่าวแสดงความรู้สึกในพิธีปิดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาไทย ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน CBSEL-CHAINA

คำกล่าวแสดงความรู้สึกต่อหลักสูตร
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ในต่างประเทศ
ตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University: SWU) 29 ต.ค.-27 พ.ย. 2560
[โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาไทย ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน]
โดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข

เรียน ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ผมขอเรียนว่า ความสำเร็จสูงสุดของการอบรมในครั้งนี้ คือ การที่ผู้บริหารสถานศึกษาไทยทุกคนมีมุมมองต่อประเทศจีน คนจีนและการศึกษาจีนเปลี่ยนไปอย่างมาก เรามาประเทศของท่านด้วยมุมมองที่คลุมเครือไม่ชัดเจนและแตกต่างกัน แต่สามสิบวันนี้ ทำให้เราได้ประจักษ์แก่สายตาและรู้ซึ้งถึงก้นบึ้งในหัวใจอย่างเดียวกันว่า ประเทศของท่านเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างยอดเยี่ยม จนเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวเอเชียด้วยกัน คนของท่าน มีอุดมการณ์ที่สูงส่ง อุดมไปด้วยจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมและคุณธรรม มีความทุ่มเท ตั้งใจและอุทิศตนเพื่อความเจริญของชาติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเชื่อว่าคุณลักษณะนี้จะถูกสืบสานต่อไปอีกหลายพันปี ในด้านการศึกษา เราได้เห็นการใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักทุกระดับในการขับเคลื่อนประเทศจีนสู่ความเป็นหนึ่งของโลก ทุกโรงเรียนที่ท่านได้ให้เราเห็น ถูกขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์ ปรัชญาคุณธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อความเจริญของชาติอย่างน่าชื่นชม จนเชื่อได้ว่า ผู้เรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพในปัจจุบัน จะเป็นคนจีนยุคใหม่ที่จะสร้างชาติจีนให้รุดหน้าและก้าวกระโดดอย่างมากในอนาคตได้แน่นอน

ผู้บริหารสถานศึกษาไทยทุกคนที่อยู่ที่นี่ มาจากบริบททางการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่เราจะกลับไปประเทศของเราด้วยหัวใจเดียวกัน คือ หัวใจของการเป็นนักพัฒนาทางการศึกษา ที่จะมีความทุ่มเท เสียสละและอุทิศตนเพื่อการศึกษาของชาติอย่างจริงจัง ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่เราได้รับและซึมซับมาจากวัฒนธรรมของท่าน ซึ่งนับว่าเป็นของขวัญแห่งมิตรภาพจากท่านที่มอบให้เรา และจะไปเบ่งบานร่วมสร้างสรรค์การศึกษาที่ประเทศไทยของเรา เพื่อที่เราจะได้เติบโต เรียนรู้ร่วมกันและเดินไปด้วยกันกับท่านอย่างภาคภูมิตลอดไป

กระผมในนามตัวแทนของผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนให้พวกเราทุกคนได้รับโอกาสที่พิเศษที่สุดในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย รวมถึง คณะศึกษาศาสตร์ คณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยซีหนาน และนายกเทศมนตรีมหานครฉงชิ่ง ในทุกการสนับสนุนของท่าน ตลอดจนคณาจารย์ อาสาสมัครนักศึกษาไทย-จีนทุกคน ที่มีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนรู้ของพวกเราทุกคนในครั้งนี้ ท้ายที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาไทยทุกคนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านที่สถานศึกษาของเราในประเทศไทยเช่นกันครับ

ขอบคุณครับ

ชมและรับฟังคลิปการกล่าวแสดงความรู้สึกพร้อมคำแปลภาษาจีน Leave a Comment