[สพม.33] แผนที่โรงเรียน สพม.33 รายชื่อและที่ตั้ง โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ แผนที่ 6 สหวิทยาเขต

surin-school-map

แผนที่โรงเรียน สพม.33 รายชื่อและที่ตั้ง โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ 85 โรงเรียน

1. อำเภอเมืองสุรินทร์
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
โรงเรียนนาดีวิทยา
โรงเรียนนาบัววิทยา
โรงเรียนพญารามวิทยา
โรงเรียนมหิธรวิทยา
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
โรงเรียนศรีไผทสมันต์
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
โรงเรียนสวายวิทยาคาร
โรงเรียนสิรินธร
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
2. อำเภอศีขรภูมิ
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
โรงเรียนแตลศิริวิทยา
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
โรงเรียนยางวิทยาคาร
โรงเรียนวังข่าพัฒนา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
3. อำเภอท่าตูม
โรงเรียนช้างบุญวิทยา
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
4. อำเภอรัตนบุรี
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
โรงเรียนดอนแรดวิทยา
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
โรงเรียนธาตุศรีนคร
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
โรงเรียนรัตนบุรี
5. อำเภอปราสาท
โรงเรียนโคกยางวิทยา
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
โรงเรียนตานีวิทยา
โรงเรียนตาเบาวิทยา
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
6. อำเภอสังขะ
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
โรงเรียนพระแก้ววิทยา
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
โรงเรียนสังขะ
7. อำเภอสนม
โรงเรียนสนมวิทยาคาร
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
โรงเรียนหนองอียอวิทยา
8. อำเภอสำโรงทาบ
โรงเรียนศรีสุขวิทยา
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
9. อำเภอจอมพระ
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
10. อำเภอชุมพลบุรี
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
โรงเรียนเมืองบัววิทยา
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
11. อำเภอกาบเชิง
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
โรงเรียนแนงมุดวิทยา
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
12. อำเภอลำดวน
โรงเรียนพนาสนวิทยา
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
13. อำเภอบัวเชด
โรงเรียนบัวเชดวิทยา
โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน
14. อำเภอโนนนารายณ์
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
โรงเรียนโนนเทพ
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
15. อำเภอเขวาสินรินทร์
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
โรงเรียนแร่วิทยา
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
16. อำเภอพนมดงรัก
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
17. อำเภอศรีณรงค์
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยLeave a Comment