ชมรมคนรักรถ อ.รัตนบุรี กลุ่มสหายรัตนบุรี และกลุ่มรัตนบุรีดีเซล เชิญร่วมกิจกรรมสานฝันแบ่งปัน เพื่อโรงเรียนของน้อง 2018

ด้วยชมรมคนรักรถ ในนามกลุ่ม สหายรัตนบุรี กลุ่มรัตนบุรีดีเซล ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันจากสังคมออนไลน์ (เฟซบุค) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปัน พัฒนา ช่วยเหลือวัด และโรงเรียนที่ยังขาดแคลนปัจจัยด้านต่างๆ จากโครงการและกิจกรรม ที่กลุ่มได้จัดทำขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกขณะ มีโรงเรียนและวัดห่างไกลที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมของชมรมในครั้งนี้ ระหว่างสหายกลุ่มรัตนบุรี และกลุ่มรัตนบุรี ดีเซล ในปี 2561 ครั้งนี้ ทางชมรมได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ชื่อโครงการ “สานฝันแบ่งปัน เพื่อโรงเรียนของน้อง” ในวันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

จากรายละเอียดและวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วง ในนามกลุ่มสหายรัตนบุรี และกลุ่มรัตนบุรี ดีเซล จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้มีจิตศรัทธา เพื่อขอการสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งของต่างๆ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในปีนี้ ในนามกลุ่มสหายรัตนบุรี และกลุ่มรัตนบุรี ดีเซล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่าน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่
1. นายบุญเย็น ตริตรองรัมย์ (ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนจำปา โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ และโรงเรียนรัตนบุรี) ประธานกลุ่มรัตนบุรี ดีเซล โทร 081-5913526 ที่ทำการ บ้านเลขที่ 63 หมู่ 6 ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

2. นายอนันต์ แจ่มใส ประธานกลุ่มสหายรัตนบุรี ที่ทำการ บ้านเลขที่ 53 หมู่ 16 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ภาพกิจกรรมที่เคยดำเนินการในรอบหลายปีที่ผ่านมา

เว็บ Anantasook.Com ขอเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสนับสนุนกิจกรรมดีดี เพื่อรัตนบุรีบ้านเรา ของกลุ่มสหายรัตนบุรี และกลุ่มรัตนบุรี ดีเซล ในครั้งนี้ครับ (โทร 0955452529)2 Comments

  1. ชาญณรงค์ says:

    ผมอยากได้สิตกเกอร์ ต้องทำอย่างไรคับ

    • admin says:

      ติดต่อนายบุญเย็น ตริตรองรัมย์ ประธานกลุ่มรัตนบุรี ดีเซล โทร 081-5913526 ครับผม

Leave a Comment