วิธีการไหว้พระราหู ขั้นตอนการบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู ของดำ 8 อย่าง ในพิธีบวงสรวง บูชาพระราหู

food-for-rahuขั้นตอนการบูชาพระราหู
จัดเตรียมของดำ 8 อย่าง ตั้งทำพิธีกลางแจ้ง วางของบูชาทั้ง 8 อย่าง ที่โต๊ะกลางแจ้งที่มีลมพัดผ่าน หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จากนั้นจุดธูปดำ 8 ดอก เทียนดำ 1 คู่ เหล้า 1 จอก พร้อมกับดอกไม้ใส่แจกัน 1 คู่ กล่าวคำบูชาพระราหู ปักธูปบนของเซ่นไหว้ เมื่อธูปหมดดอกก็เป็นอันเสร็จพิธี ให้นำของบูชาทั้งหมดมารับประทานได้ เหล้าให้นำมาดื่มหรือผสมน้ำอาบก็ได้ จะช่วยเพิ่มความขลัง 

คาถาบูชาพระราหู

ตั้งนะโม  3 จบ
อิติปิโสภะคะวา  พระราหูสะเทวา  สัมมาวิญญานะ  อิติปิโสภะคะวา พุทธะสังมิ ฯ
[สวด 12  จบ  (หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)]

พระคาถาสุริยันบัพพา
[คาถาป้องกันภัยจากราหูอมอาทิตย์ โดยหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา]

กุสเสโตมะมะ  กุสเสโตโต  ลาลามะมะ
โตลาโม  โทลาโมมะมะ  โทลาโมมะมะ 

โทลาโมตัง  เหกุติมะมะ  เหกุติ 

พระคาถาจันทบัพพา
[คาถาป้องกันภัยจากราหูอมจันทร์ โดยหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา]

ยัตถะตังมะมะ  ตังถะยะ  ตะวะตัง
มะมะตัง  วะติตัง  เสกามะมะ
กาเสกัง  กาติยังมะมะ  ยะติกา

 คำถวายเครื่องบูชาพระราหู

                นะโมเม  พระราหูเทวานัง  ธูปะทีปะ  จะปุปผัง  สักการะวันทะนัง
สูปะพะยัญชะนะ  สัมปันนัง  โภชะนานัง   สาลีนัง  สะปะริวารัง   อุทะกังวะรัง
อาคัจฉันตุ   ปะริภุญชันตุ  สัพพะทา  หิตายะ  สุขายะ  พระราหูเทวา  มะหิทธิกา
 เตปิ  อัมเห  อะนุรักขันตุ  อาโรคะเยนะ  สุเขนะจะฯ

            ข้าแต่พระราหู  เทพแห่งโชคลาภอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด  ข้าพเจ้า……………….
ขอบูชาท่านด้วยของดำ 8 อย่าง  ขอให้ข้าฯ ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง  ขอพระราหู

ประทานพรโชคลาภ ความร่ำรวย ทั้งหลายทั้งปวง  ให้แก่ข้าฯ  ด้วยเทอญฯ

ของดำ 8 อย่าง บูชาราหู (หากจัดหาไม่ได้ อาจใช้ของดำอย่างอื่น เช่น องุ่นดำ งาดำ น้ำอัดลมสีดำ แทนได้)

1.  ไก่ดำ(ต้มสุกทั้งตัว) ความหมาย คือ คุ้ยเขี่ย  ค้าขายดี
2. เหล้า (เซี่ยงชุน) ความหมาย  ความกล้าเสี่ยงหรือการลงทุนที่ดี
3. กาแฟดำ ความหมาย  คิดอะไรก็จะสมหวัง
4. เฉาก๊วย ความหมาย  ความใจเย็นและมีความคิดรอบคอบ
5. ถั่วดำ (ต้มสุก) ความหมาย ความเจริญรุ่งเรือง งอกงาม
6. ข้าวเหนียวดำ ความหมาย ความเหนียวแน่น ในเรื่องการเงิน และความรักในครอบครัว
7. ขนมเปียกปูน ความหมาย การปูนบำเหน็จรางวัล และความสำเร็จในหน้าที่การงาน
8. ไข่ต้มสีดำ(เยี่ยวม้า) ความหมาย การวิ่งเต้น หรือการติดต่อ ให้ได้รับความสำเร็จ

วันไหว้ราหู  :  วันพุธ  หรือ วันเสาร์  เป็นเวลากลางคืนยิ่งดี  ห้าม วันอาทิตย์ และวันจันทร์
ทิศไหว้ราหู : หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ภาพประกอบจาก : http://www.bloggang.com/data/morkmek/picture/1306483115.jpgLeave a Comment