STEM3 กิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ตาเบาสกรีน และปุ๋ยใบเบา (ปุ๋ยหมักจากใบไม้) วัสดุผสมดินปลูก โรงเรียนตาเบาวิทยา

(STEM3) กิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพโรงเรียนตาเบาวิทยา ตาเบาสกรีน และปุ๋ยใบเบา (ปุ๋ยหมักจากใบไม้) วัสดุผสมดินปลูก : การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ...

STEM2 ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา ผอ.สะเต็มศึกษา กับการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาดาราศาสตร์ในโรงเรียน ตาเบาวิทยา

(STEM2) ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา ผอ.สะเต็มศึกษา กับการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาดาราศาสตร์ในโรงเรียน : การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ นโยบายด้าน STEM Education ในโรงเรียนตาเบาวิทยา ...

STEM1 จุดประกายการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ฐานสะเต็มศึกษา ตาเบาวิทยา

(STEM1) จุดประกายการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ฐานสะเต็มศึกษาในโรงเรียน : การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ นโยบายด้าน ...

โรงเรียนตาเบาวิทยา 1 ใน 100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง ปี 2560 ของสิงห์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดทำโครงการ “100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง” วิถีเดินตามรอยเท้าพ่อสานต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฏีเกษตรแนวใหม่ เพื่อร่วมสร้างความอยู่ดีกินดีบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ...

หนังสั้น เรื่อง บันไดเสียง บันไดชีวิต หนังสั้น ต.บ.ว. 2559 [ประกวดรายการคลังสมองของครูไทย THINKTTT]

หนังสั้นโรงเรียนตาเบาวิทยา เรื่อง บันไดเสียง บันไดชีวิต ชมคลิปหนังสั้น ต.บ.ว. เรื่อง บันไดเสียง บันไดชีวิต

นิตยสารสะเร็นน่า 1 ใน 20 ทีม เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันจัดทำนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ของ ธ.ไทยพาณิชย์ ปี 2559

นิตยสารสะเร็นน่า ของนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการคัดเลือกจาก 40 ผลงาน ให้เป็น 1 ใน 20 ทีม เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันจัดทำนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ...

[ข้อมูล] แผนที่ตำบลตาเบา แผนที่แสดงหมู่บ้านในตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ แผนผังตำบลตาเบา

แผนที่ตำบลตาเบาโดยสังเขป แผนที่แสดงหมู่บ้านในตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์