บทที่ 3 บอร์ด Micro Bit สร้างสารพัดเครื่องมือวัด จากหนังสือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับคนทุกระดับ

เนื้อหา MicroBit ประกอบการอบรมในกิจกรรม “การอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชน ...

บทที่ 2 บอร์ด Micro Bit สร้างเกมทอดลูกเต๋า จากหนังสือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับคนทุกระดับ

เนื้อหา MicroBit ประกอบการอบรมในกิจกรรม “การอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชน ...

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น บอร์ด Micro Bit จากหนังสือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับคนทุกระดับ

เนื้อหา MicroBit ประกอบการอบรมในกิจกรรม “การอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชน ...

Micro bit คืออะไร ความรู้เบื้องต้น Micro bit ส่วนประกอบของ Microbit คุณสมบัติ Microbit บอร์ด Microbit อย่างง่าย

Micro:bit เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษาที่เริ่มโครงการโดยสถานีโทรทัศน์ BBC (จากอังกฤษ) ผลิตโดย element14 โดยในโครงการได้จัดทำบอร์ด micro:bit ขึ้นมาแจกให้กับนักเรียนในประเทศอังกฤษจำนวน ...

หลักสูตรหาเสียงเลือกตั้งออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีดิจัลหาเสียงเลือกตั้ง ดิจิทัลสำหรับนักการเมือง

สัปดาห์นี้ “เดลินิวส์ออนไลน์” พาไปทำความรู้จักหลักสูตร “การเรียนหาเสียงเลือกตั้งออนไลน์” ในยุค 4.0 ที่นักการเมืองรุ่นใหม่ต้องใช้ดิจิทัลเข้าถึงประชาชน จะได้คะแนนเสียงหรือไม่ไปติดตามกัน  “Digital ...

วิสัยทัศน์ เขียนย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวอย่างการเขียนวิสัยทัศน์ ย้าย ตัวอย่างการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ย้ายไป

สถานศึกษาที่ข้าพเจ้า นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา มีความประสงค์ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด ……. ประจำ…. และประจำ…… ...

การเป็นผู้นำแบบ open-source leader การเป็นผู้นำในยุค 4.0 ต้องเป็นอย่างไร วิธีการเป็นผู้นำที่เหมาะกับ 21st Century

หนังสือเล่มใหม่โดย Rajeev Peshawaria ซีอีโอสัญชาติอเมริกันของผมชื่อ Naked Autocrat เล่าถึง การเป็นผู้นำแบบ open-source leader ยุคที่ข้อมูลในโลกล้วนฟรี และสะดวกในการเข้าถึง การสื่อสารคือ LINE สมองถูกทดแทนด้วย ...