คำกล่าวขึ้นบ้านใหม่ การกล่าวในงานขึ้นบ้านใหม่ การพูดในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ (สำหรับประธาน)

คำกล่าวขึ้นบ้านใหม่ ของ ผู้อำนวยการศักดิ์อนันต์ อนันตสุข
ในโอกาสงานฉลองขึ้นบ้านใหม่ ครูวรศาสตร์ ครูไฉทยา เสาร์ทอย

(10 มกราคม 2560)

new-house-celebrateเรียน คุณครูวรศาสตร์ และคุณครูไฉทยา เสาร์ทอย ผู้เป็นเจ้าภาพและเจ้าของบ้านหลังใหม่ที่งดงามที่สุด ตลอดจนท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน กระผมมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ท่านเจ้าของบ้านได้ให้เกียรติให้กระผมขึ้นมากล่าวถ้อยคำอันเป็นมงคล ในงานขึ้นบ้านใหม่ของทั้งสองท่านในวันนี้

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ในชีวิตของคนเรานั้นมีตัวชี้วัดความสำเร็จอยู่หลายเรื่อง แต่เรื่องที่นับว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดอย่างหนึ่ง คือ การมีบ้านสักหลังเป็นของตนเองในแบบที่ตนเองต้องการ แต่การจะสร้างบันสักหลังตามที่เราต้องการนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ในผญาอีสาน จะมีคำกล่าวที่ถอดความได้ว่า “ถ้าคนเราไม่รักกัน ก็ไม่สามารถเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาได้” แต่วันนี้ คุณครูวรศาสตร์ และคุณครูไฉทยา ได้สร้างบ้านหลังนั้นขึ้นมาได้ ปรากฏอยู่ต่อหน้าทุกท่านแล้ว บ้านหลังนี้ จึงเป็นเสมือนสักขีพยานของความรัก ความจริงใจที่ทั้งสองท่านมีต่อกัน ทำงานร่วมกัน สร้างเนื้อสร้างตัว เก็บหอมรอบริบมาด้วยกัน จนกลายเป็นความสำเร็จในชีวิตที่ภาคภูมิใจ เป็นบ้านหลังงามหลังนี้ ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ปรบมือเพื่อแสดงออกถึงความยินดีกับทั้งสองท่านครับ

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ท่านคงจะเห็นตรงกันกับกระผมว่า บ้านหลังนี้เพียบพร้อมไปด้วยความสวยงาม น่าอยู่ มีความร่มรื่น สะดวกสบาย ไม่เพียงเท่านี้ เมื่อผมมาถึงผมได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ตรวจสอบทิศทางของบ้านการวางตัวของบ้าน การจัดมุมในบ้าน แล้วพบว่า บ้านหลังนี้สร้างขึ้นถูกหลักทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางความสมดุลของสรรพสิ่งในจักรวาล ดังนั้น บ้านหลังนี้จึงไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยหลับนอนเท่านั้น แต่บ้านหลังนี้เป็นสถานที่ที่พิเศษที่สุดที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาอาศัย จะมีความสงบ ร่มเย็น เป็นคนดี มีความก้าวหน้าอย่างอเนกอนันต์หาที่สุดไม่ได้

และในวาระอันเป็นมงคลนี้ กระผมในนามตัวแทนบุคลากรของโรงเรียนตาเบาวิทยา ขอแสดงความชื่นชมยินดีและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก กับทั้งที่ท่านเจ้าของบ้านเคารพนับถือบูชา พระสยามเทวาธิราช พระบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดทั้งเทพยดาฟ้าดินทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลประทานพร และปกปักรักษา ให้ท่านเจ้าของบ้านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ มีอายุมั่นขวัญยืน ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง พบความสำเร็จและร่ำรวยๆ ยิ่ง ขึ้นไปครับ ….. ขอบคุณครับ

หมายเหตุ : เมื่อเสร็จสิ้นในส่วนพิธีการ ได้ร้องเพลง “เจ้าภาพจงเจริญ” ของศิลปินสามโทน เพื่ออวยพรให้กับเจ้าภาพอีกด้วยLeave a Comment