พระเดชพระคุณพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน วัดไผ่ล้อม สนับสนุนการจัดตั้งสมาคมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทย-จีน

22 กุมภาพันธ์ 2561 : ตัวแทนคณะผู้ก่อตั้งสมาคมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทย-จีน นำโดย นายวุฒิชัย รักชาติ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม; ลำดับที่ 2 จากขวา) นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ (ผอ. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง) นายฉัตรชัย ธรรมครบุรี (ผอ. โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์), นางสุดารัตน์ พลแพงพา (ผอ.โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ) ได้เข้านมัสการและอาราธนานิมนต์พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน วัดไผ่ล้อม เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทย-จีน ซึ่งพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ได้ตอบรับเป็นองค์อุปถัมภ์ สมาคม ส.พ.ท.จ. และได้มอบหมายให้สำนักเลขาวัดไผ่ล้อม ได้ประสานงานเพื่อดำเนินการจัดตั้งสมาคม ส.พ.ท.จ. ตามขั้นตอนต่อไป

อนึ่งในวันเดียวกันนี้ นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา) ได้ส่ง (ร่าง) ข้อบังคับ สมาคมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทย-จีน  พุทธศักราช 2561 ให้กับคณะผู้ก่อตั้งสมาคม ส.พ.ท.จ. ได้ศึกษา เพื่อนำไปสู่การปรับแก้ไขและใช้ประกอบการจัดตั้งสมาคม ส.พ.ท.จ.ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ความคืบหน้าการจัดตั้งสมาคมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทย-จีน (ส.พ.ท.จ.) เป็นอย่างไรจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไปLeave a Comment