Infographics สื่อทรงพลังของยุคมหาสมุทรของข้อมูล แผนภาพกราฟิกที่นำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์

Infographic (อินโฟกราฟิกส์) ย่อมาจาก Information Graphic มาจากคำว่า Information + graphics หมายถึง การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่อาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดย ไม่จำเป็นต้องมีผู้นำเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network โดยคำว่า Infograpphics มีการรายงานสืบค้นใน Google มากถึง 14.5 ล้านครั้ง [ข้อมูล ณ.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นถึง 800% ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี]

infographicพลังของ Infographic มีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์โดยตรง ตัวอย่างที่มักมีการหยิบยกไปอ้างอิงอยู่เสมอ คือ 90% ของข้อมูลที่เข้าสู่สมองของคนเราคือข้อมูลที่เป็นรูปภาพ เพราะรูปภาพและไอคอนกราฟฟิกต่างๆเร้าความสนใจได้ดีกว่า คนจดจำเรื่องราวจากการอ่านได้เพียง 20% และ 40%ของผู้บริโภคจะตอบสนองต่อข้อมูลที่เป็นรูปภาพมากว่าข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือธรรมดา

Infographic จึงเป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตมานำเสนอ ในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน  โดยประเภทของ Infographic ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน สามารถจำแนกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆได้ดังนี้

1. ข่าวเด่น ประเด็นร้อน และสถานการณ์วิกฤติ : เป็น Infographics ที่ได้รับการแชร์มากที่สุด ซึ่งมักจะเป็นประเด็นใหญ่ระดับประเทศ เช่น ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

2. สอน ฮาวทู : บอกเล่ากลยุทธ์ต่างๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เช่น เล่าถึงกลยุทธ์การออมเงิน ที่ใครๆก็มักมองข้าม

3. ให้ความรู้ : ในรูปแบบของ Did You Know หรือ สถิติสำคัญทางประชากรต่างๆ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่น่าเบื่อ ให้มีสีสัน สนุก และน่าติดตาม

4. บอกเล่าตำนานหรือวิวัฒนาการ : เรื่องราวบางอย่างอาจต้องถ่ายทอดผ่านตำราหนาๆ แต่ด้วย Infographics จะช่วยทำให้ตำนานเหล่านั้นบรรจุอยู่ในพื้นที่ๆจำกัดได้อย่างน่าทึ่ง 

5. อธิบายผลสำรวจ และ งานวิจัย : Infographics เหมาะที่สุดที่จะถ่ายทอดงานวิจัยที่ดูยุ่งเหยิงไปด้วยตัวเลขและข้อมูลมหาศาลออกมาเป็นแผนภาพสวยๆและทรงพลัง มีหลายบริษัทเริ่มใช้เครื่องมือนี้ เพื่อทำให้งานวิจัยของตัวเองเข้าถึงคนหมู่มาก

6. กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม : เช่น ภัยของการสูบบุรี่ที่มีต่อคนสูบและคนที่ไม่ได้สูบแต่ต้องได้รับผลกระสูบจากการสูบบุรี่ด้วย ขอเ เท็จจริงเหล่านี้ล้วนมุ่งหวังให้คนอ่านเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมให้ดีขึ้น หากได้รับการแชร์มากๆในโลกออนไลน์ ก็อาจสร้างกระแส จนถึงขั้นนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในโลกออนไลน์ในที่สุด

7. โปรโมทสินค้าและบริการ : มีการใช้ Infographic ในการ โปรโมทสินค้า และงานด้านการตลาดอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นสื่อที่ดึงดูด น่าสนใจ

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม : [การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือ Infographics]
เรียบเรียงจาก : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=843232
ภาพประกอบจาก : https://www.facebook.com/infographic.thailandLeave a Comment