[โรงเรียนสีเขียว] วัสดุผสมดินปลูกจากใบไม้แห้ง สวนป่าตาเบาวิทยา โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน

fertilizer-dry-leafเนื่องจากในบริเวณรอบโรงเรียนตาเบาวิทยา มีต้นไม้จำนวนมาก โดยเฉพาะสวนป่าโรงเรียนตาเบาวิทยาที่อยู่หน้าอาคารเรียนนั้น มีใบไม้ร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการทับถมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการทับถมของใบไม้บางคนอาจมองในแง่ดีว่า ทำให้มีปุ๋ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่การย่อยสลายในรูปแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควร ประกอบกับการมีใบไม้มากเกินไปทำให้ดูสกปรกไม่งามตา จึงมีการกำจัดใบไม้เหล่านั้นทิ้งไป โดยการนำไปคลุมต้นไม้ใหญ่ ต้นมะนาว ต้นกล้วย แก้วมังกร แต่ใบไม้ก็ยังมีปริมาณมากอยู่เช่นเดิม บางครั้งผู้รับผิดชอบเลือกวิธีเผาใบไม้แห้งทิ้ง ทำให้ส่งผลกระทบถึงภาวะโลกร้อนที่กำลังทำความเดือดร้อนทั่วทุกมุมโลก (ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนขึ้นสู่บรรยากาศของโลก)

ผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา จะได้ร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบไม้เหล่านั้น จึงคิดหาวิธีในการแปรรูปใบไม้ให้เป็นวัสดุผสมดินปลูก ด้วยเครื่องบดใบไม้ และทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้เหมาะกับการนำไปใช้เป็นวัสดุผสมดินปลูก สำหรับไม้ประดับ รวมถึงใช้บำรุงดิน บำรุงต้นไม้ให้เจริญงอกงาม ทำให้ต้นไม้เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังสามารถลดการใช้สารเคมีและค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยได้มากขึ้น

โครงการเด่นสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในโรงเรียน ติดตามผลการดำเนินงานได้เร็วๆ นี้Leave a Comment