เจริญธรรมาธิปไตยในโรงเรียน : หล่อพระ หล่อคน เยาวชนคนหล่อพระ ทีมพุทธยุวชนคนหล่อพระปฏิมา

นวัตกรรม “เจริญธรรมาธิปไตย หลอมเยาวชนไทยเข้มแข็ง” : กิจกรรมที่ 4 ถวายแรงกาย แรงทรัพย์ แรงใจเป็นพุทธบูชา หล่อพระ หล่อคน : สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 จัดทำโดย สภานักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาLeave a Comment