Latest สาระความรู้ News

ลำดับประเทศไทย ในกลุ่มประเทศอาเซียน

           ช่วงนี้ต้องนับได้ว่า เป็นช่วงของการนับถอยหลังเข้าสู่การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC (Asean Economics Community) ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อพวกเราชาวไทยอย่างแน่นอน ...

ลำดับการศึกษาไทย ในกลุ่มอาเซียน

        สถานการณ์การศึกษาไทย คงไม่สู้จะดีนักหากเปรียบเทียบผลการศึกษา ความพร้อมของการศึกษาไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน อาจมีบางสิ่งที่เราต้องรีบสนใจ ก่อนการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี ...

ปัญหาการศึกษาไทย อยู่ที่ไหนกันแน่ ที่นี่มีคำตอบ

          ปัญหาการศึกษาของไทยที่แท้จริงอยู่ที่ไหน งบประมาณด้านการศึกษาไม่เพียงพอจริงหรือไม่ หรือที่จริงแล้วขึ้นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือการบริหารจัดการ ...

วันครูลาว เทิดเกียรติพระคุณครูลาว วันครูแห่งชาติ สปป.ลาว [7 ต.ค. วันครู สปป.ลาว]

       วันครูแห่งชาติ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว โดยรัฐบาล กำหนดให้มีงานวันครูครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ปีนี้ พ.ศ. 2557 ...

อนาคตประเทศไทยที่ผมฝัน ภาพฝันการเมืองของศักดิ์อนันต์ อนันตสุข

ภาพเก่าเล่าอดีต : ส่วนหนึ่งของโปสเตอร์หาเสียงในตำแหน่ง เลขาธิการพรรคกระแสธรรม (พรรคการเมืองของนักศึกษา) เมื่อปลายปี พ.ศ. 2543 นักศึกษาชั้นปีที่ 3           18 ตุลาคม 2552 ผมอายุ 30 ปี ...

ระบบการศึกษาของกัมพูชา ผลการดูงานที่โรงเรียนโอเสม็ด [ระบบการศึกษาของเขมร]

           ข้อมูลจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้ให้ข้อมูลว่า ระบบการศึกษาของกัมพูชาว่า มีการปฏิรูปด้านการศึกษาของกัมพูชาก่อนปี ...

เวียดนามจะแซงหน้าไทย เพราะใส่ใจพัฒนาการศึกษา

“เวียดนามจะแซงหน้าไทย จริงหรือ !!? ”           เป็นคำถามคาใจของผม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 หลังจากที่มีโอกาสติดตามข่าวสารทางสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการที่ประเทศของเราต้องไปศึกษาดูงานการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาที่ประเทศเวียดนาม ...