ชมรมครู สควค. จัดสร้างและส่งมอบหอพระบำเพ็ญบุญ 1 แก่โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จ.สุรินทร์

13 มกราคม 2555 : ผู้แทนชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันเฉียงเหนือ (ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข-ว่องไว ธุอินทร์-ณัฐพล แสงทวี) ส่งมอบเงินบริจาค ของเพื่อน พี่ น้อง ครู สควค. และผู้มีจิตศรัทธาจากหลายส่วน สร้างหอพระประจำโรงเรียนแห่งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2554 ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์
bpboon7 มีนาคม 2555 : วันมาฆบูชา ชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกิจกรรมส่งมอบ สมโภชน์และประดิษฐานพระพุทธรูปประจำหอพระ “บำเพ็ญบุญ 1” ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ของนักเรียน คุณครูและผู้ปกครองในชุมชน โดยมีนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, นายปรมินทร์ แก้วดี, นายกิตติชัย แผ่นจันทร์และ นายณัฐพล แสงทวี กรรมการชมรมครู สควค.ร่วมส่งมอบอย่างเป็นทางการ ประธานชมรมฯ ขอบคุณทุกคนที่ร่วม บำเพ็ญบุญ และขอให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเจริญในธรรมและความดียิ่งขึ้นไป จากอานิสงค์ของการสวดมนต์ ไหว้พระและการเป็นคนดีของนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้
horpra-bpb1

ชมภาพกิจกรรมที่ :: https://www.facebook.com/krusmart 
ชมภาพสลักรายชื่อร่วมกันที่นี่ :: http://www.krusmart.com/wp-content/uploads/2013/12/bpboon-list.gif
ชมรายชื่อที่ร่วมบริจาคบำเพ็ญบุญ 1 ที่ :: http://www.krusmart.com/tsmt-bumpenboon1-list-supporterLeave a Comment