[ปั่นเพื่อแม่] กิจกรรม BIKE FOR MOM SURIN ปั่นเพื่อแม่ จ.สุรินทร์ กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ โนนนารายณ์ 16 ส.ค. 2558

bike-mom-surin
กิจกรรมปั่นเพื่อแม่  ของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ที่ข้าพเจ้า นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข มีส่วนร่วมในกิจกรรม Bike for Mom กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยพระราชดำริ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 16 สิงหาคม 2558 มีดังนี้

bike-for-mom-sr1

11 สิงหาคม 2558 : เป็นตัวแทนรับเข็มกลัดพระราชทาน BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ จ.สุรินทร์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.นารายณ์คำผงวิทยา ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

bike-for-mom-sr2

bike-for-mom-sr3

16 สิงหาคม 2558 : ร่วมกิจกรรม Bike for Mom และ มอบเครื่องดื่ม-ขนม สำหรับคุณครูและคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ที่ควบคุมดูแลนักเรียนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> เว็บไซต์ Bike for Mom Surin : [Bike for Mom สุรินทร์]Leave a Comment