เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์ จันทบุรี ประวัติตึกแดง เที่ยวชมตึกแดง ชมปืนใหญ่ปากน้ำแหลมสิงห์ ปืนใหญ่ตึกแดง

ร.ศ. 112 (พ.ศ.2436) หลังจากฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองเมืองจันทบุรีและได้ส่งกองทหารเข้ามาประจำการบริเวณค่ายตากสิน และบริเวณปากน้ำแหลมสิงห์ จากนั้นได้มีการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานและที่พักของเหล่านายทหารและพลทหารทั้งทหารผรั่งเศสและทหารญวน ...

[E-book] จำหน่ายแนวข้อสอบ ป.บัณฑิต 2562 พร้อมสรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.บัณฑิตครู คู่มือเตรียมสอบ ป.บัณฑิต 2562

E-book สอบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 2562 พร้อมแนวข้อสอบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2562 ฉบับนี้ จัดทำขึ้น สำหรับบุคคลที่กำลังเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปี 2562 เนื้อหาอัพเดทครอบคลุมตาม ...

[สคริปต์งานบวช] คำกล่าวงานบวช คำกล่าวประธานงานบวช คำกล่าว ผอ. ในงานอุปสมบท ของครูในโรงเรียน (คำกล่าว ผอ. งานบวชครู)

เรียน ท่าน ……. ประธานในพิธีที่เคารพ คุณพ่อ คุณแม่และญาติของนาคเบริ์ด ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน กระผม นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ...

ที่มาวันกัญชาโลก งานวันกัญชาโลก ประวัติวันกัญชาโลก 20 เมษายน งานกัญชาโลกประเทศไทย 420 คืออะไร?

จุดกำเนิดของ 420 มาจากกลุ่มเด็กวัยรุ่นจากโรงเรียน San Rafael รวมตัวกันเพื่อทำภาระกิจลับ ค้นหาไร่กัญชาร้าง ที่ได้รับบอกเล่าจากอาจารย์ในห้องเรียน ว่ามีอยู่ในแถบนั้น โดยเด็กกลุ่มนี้ใช่ชื่อกลุ่มว่า ...

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ขอรับสนับสนุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ภายใต้ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย ปี 2562

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำอำเภอโนนนารายณ์ (ในอำเภอโนนนารายณ์มี 3 โรงเรียน อีกสองโรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก) และเป็นอำเภอขนาดเล็กของจังหวัดสุรินทร์ ...

คู่มือการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน “Strong Smart Smile” และการประชุมขยายผลการใช้นวัตกรรมวัยรุ่น กรมอนามัย

25-26 มีนาคม 2562 : ผู้บริหาร (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข) และคณะครู (นายกิตติธัช เวฬุวนารักษ์ และนายพยงค์ สันทาลุนัย) เข้าร่วมประชุมพัฒนาและขยายผลการใช้นวัตกรรมวัยรุ่น Strong Smart Smile ...

คุณลักษณะ ครูดี 4.0 ครูไทยในยุค 4.0 ควรเป็นอย่างไร ครูดี 4.0 ในมูลนิธิสยามกัมมาจล ครูยุค 4.0 ต้องเป็นอย่างไร

คุณลักษณะครูดี 4.0 มีดังนี้ 1. ครูมี Growth Mindset 2. ครูเปลี่ยนห้องเรียน 3. ครูเปลี่ยนการสอน 4. ครูแสวงหาความรู้ใหม่ และใช้ IT เป็น 5. ครูผู้เข้าใจสถานการณ์สังคม(จับชีพจรของสังคม) และชุมชนได้ ...