Latest คลิปบรรยายกฎหมาย News

[จะเด็ดติวเตอร์] สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 สอบครู-ผู้บริหาร-ศึกษานิเทศก์

คลิปเสียงบรรยาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตอน สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ ...

[จะเด็ดติวเตอร์] สรุปสาระสำคัญ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สอบครู-ผู้บริหาร-ศึกษานิเทศก์

คลิปเสียงบรรยาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตอน สรุปสาระสำคัญ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542  [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ...