[แนะนำ] ผู้แทนครูใน กศจ. สุรินทร์ ผู้แทนครูในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนครูในบอร์ด กศจ. สุรินทร์

teacher-korsorjor-surinทันทีที่มีคำสัง สป. 550/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ คุณครูในจังหวัดสุรินทร์ทั้งที่สังกัด สพป. และ สพม. คงจะอยากรู้จักผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น ที่ได้รับการสรรหาหรือผ่านการคัดเลือกให้ไปทำหน้าที่ อันสำคัญยิ่งในระยะเวลา 3 เดือน ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เว็บ Anantasook.Com ขอแสดงความยินดี กับคุณครูทั้งสองท่าน คือ คุณครูอารีย์ จู่จุ้ยเอี่ยม และคุณครูจินตนา วงษ์สุนทร และขอนำเสนอประวัติโดยสังเขปของท่านทั้งสอง เพื่อให้พี่น้องเพื่อนครูในจังหวัดสุรินทร์ ได้รู้จักดังนี้ ครับ

aree1. นางอารีย์ จู่จุ้ยเอี่ยม ชื่อเล่น รี ดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิชาเอก กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ปัจจุบันปฏิบัติการสอนที่โรงเรียน หนองโตง”สุรวิทยาคม” วิชาภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นข้าราชการดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2554 และเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” และผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลในระดับ “ครูยิ่งคุณ” ประจำปี 2558 ของ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ กระทรวงศึกษาธิการ

jintana

2. นางจินตนา วงษ์สุนทร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ วิชาเอก กศ.บ. ภาษาไทย ปัจจุบันปฏิบัติการสอนที่โรงเรียน ชุมพลวิทยาสรรค์ วิชาภาษาไทย สังกัด สพม .33 E-mail jintana218@hotmail.com เป็นคุณครูที่มีผลงานในการพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและกว้างขวาง ซึ่งสามารถชมผลงานต่างๆ ได้ที่บล็อกของคุณครูจินตนา วงษ์สุนทร ที่นี่ครับ >> [http://krunawongsunthorn.blogspot.com/]

ที่มาภาพ 
1. http://www.banmuang.co.th/uploads/news/img/l/27463_th.jpg
2. http://krunawongsunthorn.blogspot.com/Leave a Comment