โครงการอบรมและพัฒนาความรู้ สู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2561 หลักสูตร 1 วัน : หลักสูตรเด็ดข้อสอบ ศึกษานิเทศก์

โครงการอบรมและพัฒนาความรู้ สู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
หลักสูตร 1 วัน (หลักสูตร เด็ดข้อสอบ … ใช้แนวข้อสอบ 100% ในการอบรม)
จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวคท.)

เปิดจุดเดียว : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 : ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (โรงแรมที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์) ตั้งอยู่ติดถนนพหลโยธินขาออกจากกรุงเทพมหานคร เลยโรงพยาบาลนวนครไปราว 2-3 กิโลเมตร (คนละฝั่งถนน เยื้องไกลๆ กับโรงแรมแมนฮัตตัน) สำรองที่นั่ง <<คลิกเลย>> หรือกรอกข้อมูลด้านล่าง  

ค่าลงทะเบียน ตลอดหลักสูตร 700 บาท (ชำระล่วงหน้า 500 บาท หรือชำระเต็มจำนวน ก็ได้)

สิทธิประโยชน์
1. เอกสาร เจาะข้อสอบเด็ด 1 เล่ม 
2. อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมอาหารว่าง 2 มื้อ (เช้า-บ่าย)

ขั้นตอนการสำรองที่นั่งการอบรม 
1) กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม หรือ แจ้งสำรองที่นั่ง Line ID : sakanan_kku
2) โอนเงินค่าลงทะเบียน (ล่วงหน้า) 500 บาท ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เลขที่บัญชี 310-0-65872-8
3) ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน Line ID : sakanan_kku
4) รายงานตัว และจ่ายเงินค่าลงทะเบียนส่วนที่เหลือ รับเอกสาร ตามวัน เวลา ณ สถานที่อบรม

หลักสูตรนี้ ต่างจากหลักสูตร ปูพื้นฐาน อย่างไร : หลักสูตรปูพื้นฐาน ใช้เนื้อหา ส่วนกฎหมายและส่วนความรู้ความสามารถเป็นหลักในการอบรม แต่หลักสูตรเด็ดข้อสอบ จะใช้ข้อสอบ 100% เป็นหลักในการอบรมและทบทวนความรู้ (แต่เพื่อเข้าใจมากขึ้น ควรใช้ทั้งเอกสารและข้อสอบในหลักสูตรนี้ เปิดเทียบเคียงกัน)  รวมทั้งแก้จุดที่ไม่ครบถ้วนบางจุดในหลักสูตรปูพื้นฐาน

หลักสูตรนี้ เหมาะกับใคร : หลักสูตรนี้ เหมาะกับ (1) ท่านที่มีความรู้พื้นฐานดีแล้ว ต้องการมาตะลุยข้อสอบว่าแม่นเพียงใด (2) ท่านที่อ่านหนังสือไม่ทัน หรือทันแต่ไม่มั่นใจในเนื้อหาหรือความรู้ที่มี ต้องการใช้ข้อสอบเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสรุปความรู้ 

ข้อสอบที่นำมาอบรม ซ้ำกับข้อสอบที่เคยติวในหลักสูตรปูพื้นฐานหรือไม่ : ข้อสอบที่นำมาอบรมครั้งนี้ มีอันเดิมเป็นส่วนประกอบ แต่เพิ่มเติมมากกว่าเดิมในประเด็นต่างๆ 2-3 เท่า และวิทยากรเรียบเรียงและออกข้อสอบเอง เพื่อให้ท่านได้เสมือนทบทวนความรู้ผ่านเอกสารข้อสอบ

ท่านที่ไม่สดวกเข้ารับการอบรมในวันเวลาดังกล่าว แต่ประสงค์อยากเพิ่มพูนความรู้ตามหลักสูตรนี้เช่นกัน จะทำอย่างไร : รอติดตามในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561Leave a Comment