กิจกรรมแลกเปลี่ยนในโครงการ SAKURA Science Plan for Administrators (FY2017) ที่ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมแลกเปลี่ยนในโครงการ SAKURA Science Plan for Administrators (FY2017) ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Sakura Exchange Program in Science ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก Japan Science and Technology Agency (JST)

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7 นักการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาของประเทศไทย (ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา) เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

รายละเอียดจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

หมายเหตุ : Japan Science and Technology Agency (JST) : [http://www.jst.go.jp/EN/index.html]Leave a Comment