ครูวิทย์นักคิด : สอนเคมีด้วยการทำปูนขาวจากเปลือกหอย [วงจรการเกิดปูนขาว]

ครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (ครู สควค. รุ่นที่ 6) กับรายการ “ครูวิทย์ นักคิด” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เรื่อง การสอนเคมีด้วยการทำปูนขาวจากเปลือกหอยที่มีการบริโภคในท้องถิ่น สนับสนุนการเผยแพร่โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วงจรการเกิดปูนขาว
The-lime-cycleLeave a Comment